A Pécsi Állami Főreáliskola Értesítője az 1898-99. tanévről

Iskolai tudósítások - B) Bevégzett tananyag

— 27 — fejezések, gyakrabban előforduló polgári ügyiratok ; 12 prózai és 4 költői olvasmány, 17 Írásbeli dolgozat. 2. Német nyelv. Heti órák száma: 3. Tanárok: a III. A. osztályban Paulay Ödön, a III. B. osztályban Hirn Lajos. Tankönyv: Szeműk J.: Német mondattan és Szennák J.: Német olvasókönyv, II. r. Rendszeres mondattan; 8 prózai, 5 költői olvasmány, 17 Írásbeli dolgozat. 3. Franczia nyelv. Heti órák száma: 5. Tanár : a III. A. és III. B. osztályban Zsámár Lajos. Tankönyv: Valló V.: Módszeres franczia nyelv- és olvasókönyv, I. r. Az alaktan elemei; a névszók, a segítő igék és a rendes ragozású igék ragozása a jelentő, felszólító és feltételes módban ; 45 olvasmány: mesék, adomák, leírások, kisebb költemények; 17 iskolai és 7 házi írás­beli dolgozat: fordítás, átalakítás és tollbamondás. 4. Történelem. Heti órák száma: 3. Tanárok: a Hl. A. osztályban Requinyi Géza, a 111. B. osztályban Simon Béla. Tankönyv: Varga O.: A magyarok története. A magyar nemzet története a beköltözéstől 1849-ig. 5. Mennyiségtan. Heti órák száma: 3. Tanárok : a III. A. Osztályban Hekinger István, a III. B. osztályban Vidor Salamon. Tankönyv: Mauritz R.: Közönséges számtan. Összetett arányok és arányiatok, összetett hármas szabály, kamat és határidőszámitás, arányos osztás, elegyítés és lánczszabály, pénz-, váltó- és állampapir-isme, az uj pénzrendszer. ß. Természettan. Heti órák száma: 3. Tanárok: a III. A. osztályban Dischka Győző, a III. B. osztályban Mike Géza. Tankönyv: Bozóky E.: Physika és physikai földrajz. Erőműtan, hő- és fénytan, mágnesség, elektromosság, a physikai földrajzból a legszükségesebb alapismeretek. 7. Rajzoló mértan. Heti órák száma: 2. Tanárok: a III. A. osztályban Kiss József, a III. B. osztályban Vidor Salamon. Tankönyv: Gerevich E. : Planimetriai szerkesztéstan. A planimetriai ismeretek kibővítése, síkidomok alakítása alkotó­részeikből, egybevágó és hasonló idomok szerkesztése, vonalak arányos-

Next

/
Oldalképek
Tartalom