Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1864

I 11 A tanuló neve Erkölcsi viselet Figyelem Szorgalom Hittan Latin nyelv Magyar ny. Német ny. Földrajz Történelem Mennyiség­tan Termény­rajz Általános sorozat Helyzet­szám 60. Réder Vilmos Pethőö.d. dics. kellő kellő! jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles 23 Rédl Kálmán törv. szór. esek. JŐ elégs. elégs. elégs. jó lő elégt. elégs. 11. r. 68 Reiter György törv. szór. esek. jó elégt. elégs. elégs. elégs. jó elégs. elégs II. r. 69 Ripperger Lajos törv. vált. hány. JO jó elégs. jó jó elégs. jó jó I. r. 48 Ruvald Kálmán törv. szór. esek. jeles elégt. elégs. elégs. Jő jeles elégt. elégs. II r. 72 65. Scharfenberger János dics. kellő kellő jeles jeles jeles kit. jeles kit. jeles jeles jeles 17 Schuler Alajos törv. vált. hány. JO elégs. elégs. elégs. elégs. jó elégs. elégs I. r. 58 Sey Kázmér törv. vált. hány. jó jó elégs. Ho kit. elégs. elégs. jeles I. r. 45 Szele Kálmán dics. kellő kellő jeles jeles jeles jeles jeles kit. .jő“ jeles jeles 24 Szelmann Győző dics. vált. kellő jeles jó elégs. elégs. jeles jeles elégs. jeles I. r. 40 70. Szeykora Nándor dics. kellő kellő jeles jeles jeles jeles kit. jeles jeles jeles jeles 21 Szigriszt Gyula törv. vált. kellő jeles lő­jó lő elégs. jó jó jó I. r. 43 Tabak Ferencz dics. fesz. erny. kit. jeles kit. jeles kit. kit. kit. jeles kit. 10 Tóth Gyula péld. fesz. erny. kit. kit. jeles jeles kit. kit. jeles jeles jeles 13 Tribl Nándor törv. vált. kellő jeles jó jó lő jeles jeles elégs. jeles I. r. 33 75. Ungár Sándor héber törv. vált. hány. kit. jeles elégs. jeles lő jeles jó elégs. I. r. 1 1 35 II-dik osztálybeli tanulók. A tanuló neve Erkölcsi viselet Figyelem g O 'cő O tS3 W Hittan Latin nyelv Magyar ny. Német ny. Földrajz Mennyiség­tan Általános sorozat Helyzet­szám Ábráhám Géza törv. kellő kellő jeles elégs. jó elégs. jó elégs. I. r. 48 Ács Antal Peth. ö. d. dics. fesz. erny. jeles jó jeles jeles jeles jeles jeles 16 Id. Angyal Kálmán törv. vált. hanv. jó elégs. elégs. elégs. elégs. efégs. I. r. 67 Iíj. Angyal Kálmán Jankov. ö. d. ismétlő dics. kellő kellő jeles elégs. jő jő jó jó I. r. 37 5. Árpády János törv. szór. esek. jeles elégt. elégs. elégt. elégs. elégt. II. r 84 Asztalos János törv. kellő kellő jő elégs. jó elégs. jő elégs. I.r. 50 Benátzky Károly törv. szór. esek. elégs. elégt. elégs. elégt. elégs. elégt. II. r. 83 Bencze Sándor dics. kellő kellő jó Jő jó JO jó jó I. r. 35 Benyóvszky János dics. fesz. erny. jeles jeles kit. kit. kit. jeles kit. 6 10. Biró Elek péld. fesz. erny. kit. kit. kit. kit. kit. kit. kit, 2 Bladder Vilmos dics. fesz. erny. jeles jó jeles jeles jeles jeles jeles 21 Borsody Lajos ismétlő törv. szór. esek. jó elégs. elégs. elégt. elégs. elégt. II. r. 78 Bozóky Zsigmond törv. szór. esek. jeles elégt. elégs. elégs. elégs. elégt. II. r. 76 Bubreg István törv. szór. esek. jeles elégt. elégs. elégs. elégs. elégt. II. r. 77 15. Csacsinovits József törv. vált. hány. elégs. jó elégs. jó elégs. jó I. r. 49 Csenteriís Ferencz dics. fesz. erny. jeles jó jeles jeles jeles jeles jeles 22 Czvikker József ismétlő törv. vált. hány. jó elégs. elégs. jó jó elégs. I. r. 56 Devecsery Ákos helvét, valiásu törv. szór. esek. jeles ejégt. elégs. elégs. elégs. elégs. II. r. 73 Dómján Ottmár törv. vált. hány. jó elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. I. r. 68 20. Dréher Alajos törv. szór. esek. elégs. elégt. elégt. elégt. elégt. elégt. II. r. 91 3* t

Next

/
Oldalképek
Tartalom