A Pécsi Állami Főreáliskola Értesítője az 1916-1917. iskolai évről

Iskolai tudósítások - F) A tanulók érdemsorozata

F) A tanulók érdcmsorozaía. A használt rövidítések magyarázata: r. k. — róm. kath.; ref. = református; ág. h. ev. = ágostai hitv. evang.; gör. kath. — gör. kath.; izr. = izraelita ; 1 = jeles; 2 = jó; 5 = elégséges; 4 = elégtelen; sz. = szabályszerű; k. sz. = kevésbbé sza­bályszerű; fm. = felmentetett; ism. = ismétlő. Első A) osztály. A tantárgyakban tanúsított előmenetel A tanuló neve és vallása 03 +-> > Magyar nyelv > 3 0 > g '<D £ N C? Í-. O fa Mennyiségtan Mértani rajz és m értan Természetrajz Magaviselet A gulár László, izr. 1 2 3 2 2 2 2 jó Bozóky Rudolf, ism. r. k. 2 4 4 4 2 3 3 sz. Börzsei Mihály, r. k. 2 3 3 3 í 1 2 jó Czechmann János, r. k. 3 2 3 3 2 3 2 Íó 5 Dede Géza, ref. 2 3 3 3 2 3 3 jó Erhard Béla, r. k. 2 3 3 3 3 3 2 jó Faragó Béla, ref. 2 3 3 3 2 2 2 jó Feil Nándor, r. k. 2 3 2 2 2 2 2 jó Fitz Károly, r. k. 2 3 3 3 2 2 2 jó 10 Fodor Dénes, ref. 1 3 3 2 2 2 2 jó Friedrich Kálmán, izr. 2 4 3 O o 2 3 3 jó Hausmann Alfréd, ág. h. ev. 1 2 1 1 1 1 1 jó Hartmann Ferenc, izr. 2 3 3 3 2 2 2 jó Hell Andor, izr. 1 1 1 1 1 1 1 jó 15 Hollósi László, izr. 1 2 2 1 2 2 2 jó Hóner József, r. k. 2 3 4 3 3 3 3 jó Kalamár Géza, ág. h. ev. 1 3 4 3 2 2 3 jó Kari János, ág. h. ev. 1 4 4 3 3 3 3 sz. Keleti Imre, izr. 1 2 2 2 1 2 2 jó 20 Király Rezső, izr. 1 2 2 3 2 2 2 jó Konkoly László, r. k. 3 3 3 3 2 3 2 jó Kornél József, r. k. 3 3 3 3 3 2 3 jó Korneth András, r. k. 2 2 3 3 1 2 2 jó Kvassay Árpád, r. k. 3 3 4 4 3 3 3 jó 25 Lajos Iván, r. k. 1 1 1 1 1 1 1 jó Meicher István, r. k. 3 4 4 3 3 3 3 jó Milakovich János, g. kel. 1 4 3 3 3 3 3 jó Nagy László, r. k. 1 3 3 2 3 3 2 jó Náray Ferenc, r. k. 1 1 1 1 1 1 1 jó 30 Negele Lajos, r. k. 2 3 3 2 1 1 2 jó Nyitrai László, izr. 2 1 1 2 2 3 2 jó Pálfi Gábor, ref. 1 3 3 3 3 3 3 jó

Next

/
Oldalképek
Tartalom