15 találat (0,154 másodperc)

Találatok

1. (13. oldal)
[...] jó elégt 11 r 89 Bozóky Zsigmond k tör vált hány [...] I r 75 15 Bubreg István törv kellő kellő jeles elégs [...] elégt II r 102 Herczeg István ism dics vált hány elégs [...] elégs I r 85 Kiss István törv szór esek elégs elégt [...]
2. (16. oldal)
[...] tanulók Ács Antal elégs Kiss István Kohárics János 45 Kollerics Aladár [...] 1 eb void Kálmán jó Bozoky Zsigmond elégt Leksza Jenő jó 15 Bubreg István jó Lintz Ferencz elégt Csacsinovics [...] Piszter Ferencz jó 35 Herczeg István ism elégt Pitz György jeles [...]
3. (11. oldal)
[...] elégs elégt II r 78 Bozóky Zsigmond törv szór esek jeles [...] elégt II r 76 Bubreg István törv szór esek jeles elégt [...]
4. (18. oldal)
[...] jeles Hilbert Kristóf elégt Szivér István elégt Hoímeiszter Károly jeles 95 [...] Lajos elégs Orbán András elégs Bozóky Zsigmond elégt Pállok Lajos elégs Bubreg István jó 60 Papszt Antal jeles [...]
5. A tanintézet állapotrajza • III. Könyv- és szertári növekedés (53. oldal)
[...] életrajza Kovács Lajos Gr Széchenyi István Gyulai I Emlékbeszédek Pasteiner Gyula A művészetek története Bozóky Alajos Bómai világ Plutarch Párhuzamos [...]
6.
[...] a római csá­szárság fénykorában t­dolg Bozóky A A rómaiak története Budapest [...] Emlékeimből Buda ostromához Gr Széchenyi István köz élete Közleményei az orsz [...]
7. (34. oldal)
[...] et Des Beaux Arts Pilismaróti Bozóky Gyula A Szentföld lelke Hóman [...] Kiss József és kerekasztala Szent István Társulat legújabb biblia fordítása I [...]
8. III. Új épületünk (9. oldal)
[...] pécsi Er­zsébet Tudományegyetem ezidei dékánjai Bozóky Géza dr Dambrovszky Imre dr [...] ny r tanárok vitéz Horváth István dr főszolgabíró Hanuy Ferenc dr [...]
9. III. A Ciszterci Rend jubileumi ünnepségei Pécsett (16. oldal)
[...] közjegyző dr Tóth Zsigmond dr Bozóky Géza dr Vasváry Ferenc dr [...] Pius gim­názium igazgatója dr Fábián István a Széchenyi gimnázium igazgatója Balotay [...]
10. Iskolai tudósítások • B) Bevégzett tananyag (49. oldal)
[...] a III A osztályban Hekinger István a III B osztályban Vidor [...] B osztályban Mike Géza Tankönyv Bozóky E Physika és physikai földrajz [...]
11. Iskolai tudósítások • B) Bevégzett tananyag (27. oldal)
[...] a III A Osztályban Hekinger István a III B osztályban Vidor [...] B osztályban Mike Géza Tankönyv Bozóky E Physika és physikai földrajz [...]
12. Iskolai tudósítások • B) Bevégzett tananyag (65. oldal)
[...] a III A osztályban Hekinger István a III B osztályban dr [...] B osztályban Mike Géza Tankönyv Bozóky E Physika és physikai földrajz [...]
13. Iskolai tudósítások • D) Ifjúsági egyesületek (20. oldal)
[...] még pedig Agulá r László Bozóky Rezső Börzsei Mihály Czehmann János [...] Korneth Andor Kvassay Árpád Meicher István Milakovics János Nagy László Nárai [...] Somogyi László Stern Jenő Szlovik Ist­ván Törteli István Ungár István Vámos Jenő Weber György Wig [...] Győző Szalay László mt Szász István Szibl Antal Szedlák Antal Szekfii [...]
14. Iskolai tudósítások • F) A tanulók érdemsorozata (25. oldal)
[...] 2 2 2 2 jó Bozóky Rudolf ism r k 2 [...] 1 1 1 jó Meicher István r k 3 4 4 [...]
15. (52. oldal)
[...] Zrínyi 12 82 m 2 Bozóky Géza Bocskai 12 m 60 [...] 6 mp Rúdugrás 1 Kiss István Zrínyi 310 cm 2 Hegedűs [...]