26 találat (0,208 másodperc)

Találatok

1. Tartalom (17. oldal)
[...] A Patay alapítvány jövedelmében Tömösközi Sándor körösi születésű 9 ik osz­tálybeli [...] Gorócz Albert körösi és Kocsis Sándor siklósi születésű 7 ik osztálybeli Fejes Sándor gyiidi és Fejér Ferencz körösi [...] osztálybeli Károlyi Árpád pesti és Szaniszló Sámuel körösi születésű 1 sÖ [...]
2. (14. oldal)
[...] Kovács Zsigmond Nagy Kőrös Körtvélyesi Sándor Nagy Kőrös 25 Lázár Gyula [...] Pál Nagy Kőrös 20 Helle Sándor K K Szabadszállás Jeremia József [...] Szabó Jenő Nagy Kőrös 35 Szaniszló Sámuel Nagy Kőrös Szikszay Diénes [...] Antal Gyula Nagy Kőrös Antal Sándor Nagy Kőrös Balog Zsigmond Nagy [...]
3. (22. oldal)
[...] Cseh Lajos R Komárom Csenki Sándor H M Vásárhely Domonkos Kálmán [...] Kovács Zsigmond N Dobsza Makai Sándor N Körös Málhé Gyula N [...] Paks Kossá Károly Ocsény Kovács Sándor Kecskemét Madarász Kálmán Ns Kisfalud [...] OS Csertő Szabó Pál Kecskemét Szaniszló Sámuel N Körös Szilágyi Lajos [...]
4. (22. oldal)
[...] Faragó János Kecskemét 5 Gál Sándor Szathmár Harsányi Pál N Kőrös [...] 10 Kovács Ferencz Szabadszállás Kovács Sándor Szabadszállás Katona Mihály N Kőrös [...] Károly K Sz Miklós Nádi Sándor D Pataj Oláh József Debreczen [...] Szabó Ambrús N Kőrös 20 Szaniszló Sámuel N Kőrös Szabó Lajos [...]
5. (23. oldal)
[...] Szentpétery Gyula Széntpétery Károly Szentpétery Sándor Szívós Mózses Varga István Szűcs Ádám Fitos Ferencz algondnok Borostyán Sándor képezdei igazgató tanár és a [...] helyettes tanít Leány tanítók Szabó Sándor Szinok Sándor Varga István Homonnai István és [...] Pásztor József H M Vásárhely Szaniszló Sámuel N Kőrös Szűcs Dániel [...]
6. (19. oldal)
[...] Bene Ambrus N Kőrös Cseszkó Sándor B Kajár Fazekas Zsigmond Kecskemét [...] H M Vásárhely 10 Konta Sándor Léva Kovács Lajos Szentes Körtvélyesi Sándor N Kőrös Mártha János Cegléd [...] Pásztor József H M Vásárhely Szaniszló Sámuel N Körös Sziics Dániel [...] Kőrös Biró Lajos Czegléd Both Sándor Föth I félévben eltáv Gáspár [...]
7. Tartalom (35. oldal)
[...] az 1890 évről bentmaradt összeg­ből Szaniszló Ferencz IV o Széli János [...] Aladár V o Fiers Gyula Szaniszló Ferencz IV o Sós Károly [...] Pál II o és Szentpétery Sándor I o fejenként 2 frt [...]
8. Tartalom (35. oldal)
35 bankót Sós Sándor 3 drb ezüst pénzt Gänger [...] 51 írt 35 A krt Szaniszló Ferencz és Fiers Gyula VI [...]
9. Tartalom (36. oldal)
[...] 9 frt 60 krt Bolyó Sándor III o 20 Sz Warga [...] rt Fiers Gy 12 frt Szaniszló F 6 frt összesen 112 [...]
10. Tartalom (38. oldal)
[...] Imre 5 drb réz Benedek Sándor 1 drb réz Beretvás Péter [...] 1 drb réz érmet Goldberger Sándor 1 drb Kossuth bankót 4 [...] házastársak alapítványából egyenként 75 frt Szaniszló Ferencz VII o Boros Lajos [...]
11. Tartalom (40. oldal)
[...] Kovács László l o Szántai Sándor 111 o Németh Lajos VI [...] o Makay Lajos Vll o Szaniszló Ferencz Vll osztályú növendékek VII [...] rendelt 1000 frt kamata Balog Sándor 1 o növendék kapott 72 [...]
12. Tartalom (27. oldal)
[...] Kiss Endre Budapest Konkolyi Thege Sándor Komárom 1 2 I 3 [...] 3 3 3 3 3 Szaniszlö Ferencz Péczel Pest in 1 [...]
13. Tartalom (44. oldal)
[...] frt kamatát 71 frtot Balog Sándor II oszt növendék kapta IV [...] István II o 6 Szentpétery Sándor IV o 2 Bállá Kálmán [...] Kovács Béla VI o 6 Szaniszló Ferencz VIII o 6 Fiers [...]
14. (17. oldal)
[...] Sós Pál Szabó Endre Szabó Szaniszló rkath Szűcs Ferenc B Tóth [...] Fabók István m sz Fejes Sándor rkath m türh Pusztai László [...] Ambrus Demeter István rkath Dobozi Sándor Faragó István Farkas Gyula Fenyes [...] f Somodi Dezső 1 Szellő Sán­dor f Tóth Ferenc i Elégtelenek [...]
15. (19. oldal)
[...] Gaál Julia Kopa Rózsi Makai Sándor Szaniszló József Szivák Pál Tóth Jenő [...] Wizer Armand VII osztályban Altmann Sándor Vili osztály­ban Antal Gyula Faragó György Karai Sándor Khirer Ferenc Major Piroska Schneider Gyöngyike Szabó Sándor VI A tanulók névsora és [...] 1 b 1 15 Hamza Sándor 1 2 1 2 1 [...]
16. (20. oldal)
[...] 3 3 3 3 Makai Sándor 1 1 1 1 1 [...] 1 2 1 2 Molnár Sándor 2 3 3 3 3 [...] 2 3 3 3 3 Szaniszló József r k 1 1 [...]
17. (26. oldal)
[...] 3 2 2 N Szabó Szaniszló rk 1 2 3 3 [...] 3 3 5 5 Tresz Sándor 2 2 3 4 3 [...]
18. (25. oldal)
[...] 3 3 3 15 Hamza Sándor 2 1 2 3 3 [...] 3 3 2 3 Makai Sándor 2 2 1 9 2 [...] 2 2 2 1 Molnár Sándor 3 3 4 4 4 [...] 1 3 3 3 3 Szaniszló József r kath 1 1 [...]
19. (30. oldal)
[...] 2 4 5 N Szabó Szaniszló rk 2 1 3 3 [...] 1 f m 1 Tresz Sándor ág ev 2 1 2 [...] 3 2 1 3 Lengyel Sándor 2 3 3 3 3 [...]
20. (21. oldal)
[...] II Cseri Pál III B Szaniszló József III A Vinter Zoltán [...] Bi czó Károly L Makai Sándor III A Tóth Pál V [...] József VI o t Nagy Sándor könyvkereskedő adományából szintén jutalomkönyvben ré­szesültek [...] Tisztavári Ervin III A osztályban Szaniszló József Szivák Pál Tóth Jenő [...]

 

  • 1
  • 2