Református főgimnázium, Nagykőrös, 1869

23 Albert h. főgondnok, Beretvás Farkas. Dömötör Pál, Faragó József, Nyikos János, Póka Károly, Sánta Lajos, Szentpétery Gyula, Széntpétery Károly, Szentpétery Sándor, Szívós Mózses, Varga István, Szűcs Ádám, Fitos Ferencz algondnok, Borostyán Sándor képezdei igazgató-tanár és a népiskolai tanítók. Tanítói személyzet: fitanítók: Varga József, Hajdú László, Szabó Gyula, Györfi László, Máté József, Kovács László, Nyikos László és Mokos Károly, ki ez isk. év második felében Varga József betegsége és halála következ­tében mint helyettes tanít. — Leány tanítók: Szabó Sándor, Szinok Sándor, Varga István, Homonnai István és Tóth Ferencz. — A vasárnapi iskolában tanítnak: t. Bélák Imre ref. segédlelkész, Mokos Károly, Györfi László és Szabó Gyula. Borostyám Sándor» a tanitóképezde és a városi reform, népiskolák ez évi igazgatója. Képezdei tanulok névsora. Harmadévesek. Bocsor István, Látrány. Emődi Sándor, Czegléd. Enzsel Lajos, M.-Berény. Gaál Sándor, Szatmárhegy. 5. Harsányi Pál, N.-Kőrös. Heileman Dániel, N.-Kőrös. Hirkó István, Halas. Kocsy Dezső, Rozsnyó. Kovács Sándor, Szabadszállás. 10. Katona Mihály, N.-Kőrös. Maksa*János, N.-Kőrös. Mokos Károly, R.-Komárom. Morvái Károly, K.-Sz.-Miklós. Nádi Sándor, D.-Pataj. 15. Oláh József, Debreczen. Péczeli Ferencz, N.-Kőrös. Pesti Pál, N.-Kőrös. Saár János, Csertő. Tarr Károly, Czegléd. 20. Zsilli Károly, N.-Székely. Várady Béla, A.-Némedi. Várady Gyula, Pest. 23. Vári Mihály, Orosháza. Másodévesek. Bene Ambrúzs, N.-Kőrös. Cseszkó Sándor, B.-Kajár. Fazékas Zsigmond, Kecskemét. Faragó János, Kecskemét. 5. Gunyics György, Garán-Lök. Hodos János, Pest. Katona Imre, N.-Kőrös. Kiss Imre, H.-M.-Vásárhely. Konta Sándor, Léva. 10. Kovács Lajos, Szentes. Körtvélyesi Sándor, N.-Kőrös. Mártha János, Czegléd. Mohácsi Mihály, N.-Kőrös. Nemesik Imre, N.-Kőrös. 15. Pásztor József, H.-M.-Vásárhely. Szaniszló Sámuel, N.-Kőrös. Szűcs Dániel, N.-Kőrös. 18. Tóth László, Szabadszállás. Első évesek. Barcsai Boldizsár, Tabajd, eltávozott. Biró Lajos, Czegléd. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom