Református főgimnázium, Nagykőrös, 1868

NAGY KŐRÖSI IIELV. HITVALLÁSÚ FŐ- ÉS ELEMI-ISKOLÁKRÓL AZ 1868/9-ik ISKOLAI ÉVBEN. SZERKESZTETTÉK « ± DÚZS SÁNDOR LYCEUMI, ÉS NAGlí LÁSZLÓ TANÍTÓKÉPEZDEI IGAZGATÓ-TANÁROK.-------—O-í-O-KD----------­K ECSKEMÉT, {$69. NYOMATOTT SZILÁD Y KÁROLYNÁL. Pedagógiai i ’könyvta» } &s* f'W ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom