Református főgimnázium, Nagykőrös, 1894

Tartalom

38' Bazsó Kálmán 2 drb Kossuth bankót; Bezzeg Gyula 1 drb Kossuth bankót; Dezső Kázmér 1 drb Kossuth bankót; Faragó László 1 drb réz-, Gajzer János 1 drb ezüst-, s 2 drb réz-érmet; Gyarmatin László 2 drb Kossuth bankót s 1 drb réz-érmet, Löffler Ernő 1 drb Kossuth bankót, Spitzer Miklós 3 drb réz-érmet; az 1-sö osztályból: Bene Imre 5 drb réz-, Benedek Sándor 1 drb réz-, Beretvás Péter 3 drb réz-, Biczó Beniamin 1 drb réz-, Erdélyi Gyula 1 drb réz-, Faragó Ferencz 1 drb réz-érmet; Goldberger Sándor 1 drb Kossuth bankót, 4 drb réz-érmet; Halápi József 5 réz-, Hegedűs Albert 1 drb réz-, Zs. Tóth Albert 1 drb réz-érmet,— Stankovics László 1 drb réz-érmet. — Ajándékozás utján az éremtár 214 darabbal szaporodotti s igy az összes állomány: 1757 drb. 6. A rajzszertárban van: gypsminta 24 drb; sodronyminta 12 drb; diszitményi minta 163 drb; figurális minta 67 drb; tájkép 14 drb; butorminta könyv 1 drb; Flachmalerei mappa 1 drb; mértani testek: fából 70 drb; papírból 8 drb; fából, festve 8 drb; mérő­eszköz 14 drb; ajándékozott kézirajz 35 drb; szépirási minta 247 drb; diszirási minta 14 drb; a nemzeti múzeum képes lajstroma 1 drb; Bilder-atlas 1 drb; látszati készülék 1 drb; kézi könyv 26 drb; két fekete tábla és négy vászon tábla 6 drb; rajzeszközök 3 drb ; együtt 716 drb. 7. Torna szériái-. A testgyakorláshoz van 106 darab eszközünk, mely ez évben egy ugró mérczével 2 drbban szaporodott. 8. Az ének tanításhoz van egy zongora, fis-harmonium és pár hegedű. Vili. Ösztöndíjak, jutalomkönyvek és segélyezések. I. Az 1804 5-iki iskolai tanévben ösztöndíjat nyertek: 1. Fitos István és Galgóczy Erzsébet házastársak alapítványából egyenként: 51 frt 351 Aj kr. Dobos László VI. o. Marton Géza V. o. növ. 2. Patai Sámuel és Beretvás Éva házastársak alapítványából : egyenként 75 frt. Szaniszló Ferencz VII. o. Boros Lajos VII. o. Sánta Béla VI. o. Szűcs Albert VI. o. növ. 3 Pándy János alapítványából: Török Pál Vll. o. 40 frt. 4. Bihari Mihály és Keresztúri Mária házastársak alapítványából egyenként 25 frt. Ujszászi Imre IV. o. Faragó László II. o. növ. 5. Szeles Ferencz emlékére nh. Pintér Sándorné által tett ala­pítványából : egyenként 20 frtot: Győré János V. o. Szabó István I. oszt. növ. 6. Arany János emlékére az egyháztanács által tett alapítvány­ból : Maksa Lajos V. o. növ. 16 frtot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom