Református főgimnázium, Nagykőrös, 1893

Tartalom

86 15. Arany János emlékére 1883-ban tanítványai által tett ala­pítványból: Szikszay Gerö és Faragó József Vili. o. növ. egyenként 22 frt 70 kit. 16. Steiner Farkas s Ilay Róza házastárs alapítványából 12 fi tot Gál Ferenc/. Vili. o. tanuló. 17. Toinory Anasztáz 500 írtos alapítványából : 20 forintot Danóczi Antal VIII. o. 18. Sz Warga János emlékére tett családi alapítványból Török Pál V. o. növ. 8 frtot. 19. Ad ám Gerzson jubiláris emlékéből 9 frt 60 krt Bolyó Sándor III. o. 20. Sz. Warga János emlékére az egyháztanács által tett alapitól a philosophiára: Kiss József VIII. o. 8 frtot. 21. Bikkfalvy Sámuelné emlékéből 8 frtot Huszár György IV. o. 22. Az 187í ben érettségi vizsgálatot tett férfiak 1881-ben tett alapítványából Sáfár Elemér II. o. 5 frt 80 krt. 23. Szőke István alapítványából: B. Tóth Albert I. o. 2 frt. 24. Dr. Király István úr ajándékából az érettségi legjobb ma­gyar dolgozatért: Szikszay Gerö VIII. o. 1 drb aranyat. 25. Patay-Beretvás alapból az 1893. évről bentmarad összegből egyenként 23 frt 81 krt: Marton Géza IV. o., Ujszászy Imre III. o., Szabó Balázs II. o., Sós Károly V. o. 26. A nagykőrösi volt tanulók budapesti körének alapítványa czimén Szalay Gy. tanár úr ajándékából: Szentpéteri Zsigmond IV. o. 6 frt. II. Könyvjutalomban részesültek 17 forint 02 kr értékben a Sigray kegyes alapból; Dezső Kázmér, Hegedűs Dienes I., Darányi Lajos IIP, Dezs") Loránd, Kovács Kálmán II. o. tanulók. III. Fandij elengedésben részesültek: a nt. és tek. egyháztanács által Barcza K. 6 frt, Szabó B. 12 frt, Varga E. 4 frt, Kovács B. 6 frt, Kopa K. 12 frt, Maksa L. 12 frt, Bugyi M. 6 frt, Dobos L. 6 frt, Sós K. 12 frt, Szűcs A. 6 frt, Boros L. 12 rt, Fiers Gy. 12 frt, Szaniszló F. 6 frt, összesen 112 frtban. IV. 7ap.li/ leengedést nyertek: í: főt. tápint. választmány által Barcza, Fiers Gy. Máté B. Bugyi M. havonként 2—2 frt, összesen 40 forintot. V. Másnemű, iskolánkhoz nem kötött ösztöndijt élvezett: Koszté Emil, a Ghiba Birtha Ilona alapítványból 200 frtot. VI. A Steiner-Hay házastárs gyrnn. szegény tanulók ruháza­tára tett alapítványából kaptak: Szabó B. és Deutsch J. 4—4 frt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom