Református főgimnázium, Nagykőrös, 1923

17 ges Ambrus, Pap Aladár rkath., Sípos Dezső, Sós István, Sós Pál, Szabó Endre, Szabó Szaniszló rkath., Szűcs Ferenc, B. Tóth László, Tresz Sán- ) dór ág. ev., Zombory György. Elégtelenek egy tárgyból: Lakatos István I., Patonai Dániel sz. Elégtelenek két tárgyból: Fabók István m., sz., Fejes Sándor rkath. m.,!., türh. Pusztai László rk., 1., sz., Szabó László 1., sz., Székely László 1., sz. Osztályismétlésre utasittattak: Bende Ferenc, Bende László, Dér Dezső, Dobos Gyula rkath. türh., Jakubek József rkath. türh. Kimarad­tak: P'aukovics Alajos rkath., Kapa Ambrus. II. osztály. Jelesek: Asztalos Andor, Balogh Ferenc, Bazsó Sarolta, Dűnfi Karolin. Labancz Pál, Nagy Balázs, Somodi László, Szalai Ambrus, Szentpéteri László, Valkó Dezső. Jók: Ábrahám István rkath., Bukovszky Károly ág. ev., Csutorás Ambrus, Demeter István rkath., Dobozi Sándor, Faragó István, Farkas Gyula, Fenyes Katalin izr., Horváth László, Körtvé- lyessy László, Labancz István, Papp Dezső, Pesti István, Rácz Dezső, Tóth István rkath. Elégségesek: Bodizs Ambrus, Botocska László, Cseri László, Csete Elek, Csontos László, Erdei Antal, Glücksmann György izr., Halász Zsigmond, Héjjas Ferenc, Huth Károly, Káldi Imre, Lengyel Sándor, Sós László, Szarvas György, Szűcs László, Varga Lasz\q. Elégtelenek egy tárgy­ból: Bán István türh. sz., Buirdi András )., Debreceni Imre 1., Futó Károly 1., Győré Károly rkath. 1., Schweiger Tibor f., Somodi Dezső 1., Szellő Sán­dor f., Tóth Ferenc i. Elégtelenek két tárgyból: Babos István 1., f., Bűz Dániel 1., f., Fabók Ferenc m., 1., Harmath Sándor I., f., Kovács Károly m., 1., Schöner Alajos rkath. m., 1. Osztályismétlésre utasítottak: Bacsó Ferenc, Balogh Balázs, Sasi László, Tomas László, Zsilka György. Kimaradtak: ü. Nagy Károly, Teleky László. Nem tett vizsgálatot: Dér Irén rnagt. Hl. osztály. Jelesek: Huszár Viktor, Lengyel László rk., Somogyi Magda. Jók: Babos Sándor, Daru Béla, Deák Pál, Ganczaugh Béla rk., Kardos József, Kolozsi Béla. Elégségesek: Bolyos Imre izr., Csendes János, Csete Lajos, Csurgai Sándor, Danóczi József, Dömötör László, Faragó La­jos, Horváth Gyula rk., Jariuovszky János, Jeney Zoltán, Karsai Béla, Kán­tor László, Kiss Ernő, Kocsis Lajos, V. Nagy László, Pesti László, Soós Ambrus, Száraz Dénes, Szente Varga Kálmán, Székely Ambrus, Tóth Kál­mán, Bazsó Ilona magt. Elégtelenek egy tárgyból: Nemesik Ambrus 1., Soós József n., Szabó Dénes n. Osztályismétlésre utasittattak: V. Faragó Balázs, Körösi Ferenc izr., Mohácsi Lajos, Pintér József rk., Szabó László. Nem tett vizsgálatot: Danóczi Imre. Kimaradt: Irházy István. IV. osztály. Jelesek: Boros Ferenc, Csapiár Melinda, Fenyves György izr., Huszár György, Szécsény Ferenc, Inolcai Tóth Lenke, Unghváry Gab­riella. Jók: Csontos György, Fejes Ilona rkath., Grünhut Ilona izr. magt., Irházy Ambrus, Vesely József rkath., Wizer Armand, Tóth Kálmán magt. Elégségesek: Bartha István, Becser Anna magt., Bekő Dezső, Dobos László, 'é

Next

/
Oldalképek
Tartalom