Református főgimnázium, Nagykőrös, 1864

Tartalom

17 Jutalom osztások a múlt 1863/4-ik iskolai évben a lyceumban. A Tömöri Anasztáz úr által évenként küldeni szokott 5 cs. aranyból, melyekkel a tisztelt adományozó a 8-ik osztályban legjobb magyar dolgozatok készítőit kivánja jutalmazni, 3-mat Vajda László, 2-töt Sántha Béla nagykőrösi születésű, — az ugyanezen czélból özvegy Újlaki Sámuel né által kitűzött 1 cs. aranyot pedig Balogh János szabadszál­lási születésű 8-ik osztálybeli tanulók nyerték el. A Németh István alapítványának évi kamatát első félévben Bikszegi István dunapataji születésű 5-ik osztálybeli tanuló, második félévben Gödé Károly madocsai szü­letésű 9-ik osztálybeli, Sánta Béla körösi születésű 8-ik osztálybeli, és Dezső Gyula körösi születésű 5-ik osztálybeli tanulók kapták. A Szekér Pál alapítványának évi kamatát első félévben Kur Kálmán kajdocsi születésű 6-ik osztálybeli, második félévben Máté László körösi születésű 6 ik osztály­beli és Cseh Lajos siklósi születésű 7-ik osztálybeli tanulók nyerték. A Patay alapítvány jövedelmében Tömösközi Sándor körösi születésű 9-ik osz­tálybeli és Schilling Elek halasi születésű 8-ik osztálybeli tanulók részesedtek. A Pinthér József alapítványának évi kamatát Dezső Gyula körösi születésű 5-ik osztálybeli tanuló húzta. A Péczeli Szabó György né alapítványának évi kamatából vásárolt könyvek által Gorócz Albert körösi és Kocsis Sándor siklósi születésű 7-ik osztálybeli, Fejes Sándor gyiidi és Fejér Ferencz körösi születésű 6-ik osztálybeli, Dezső Gyula és Aszódi Mihály körösi születésű 5-ik osztálybeli, Czira László körösi és Ferenczi Dénes rákoscsabai születésű 4-ik osztálybeli, Tóth József körösi és Kálniczky Béla szokolai születésű 3-ik osztálybeli, Tóth Dániel és Hoffer László körösi 2-ik osztálybeli, Károlyi Árpád pesti és Szaniszló Sámuel körösi születésű 1-sÖ osz­tálybeli tanulók jutalmaztattak. Dr. Lengyel Dániel, lyceumi igazgató. II. Tanitóképezde. A) Visszapillantás a képezde tíz évi életére. Jelen iskolai évvel egy évtized tűnik le a nagykőrösi tanitóképezde élete fölött. E tíz évre visszapillantani méltó, a történeti főbb mozzanatokat egy keretben foglalva látni érdeklő lesz mindazokra nézve, kik a jelent a múlt világánál szeretik vizsgálni, a fönállót fejlődése történetéből megérteni. A nagykörösi tanitóképezde mostani alapszerkezetében az 1855-ik év October havában állítatott fel. De első eredetét 1836-ra lehet visszavinni, a midőn a dunamelléki egyházkerület azon határozatot hozván, hogy „Nagy-Körösön“ a pallérozott mezei gazdaság tanításával egy­bekapcsolt praeparandia állíttassák fel,“ e határozat foganatosítására ugyanez évben a praepa- randia kül- és be^életére vonatkozó kellékeket kijelölte, meghatározta; 1837-ben már tanárt is választott, ennek külföldi útazására költséget, Nagy-Kőrös városa pedig a praeparandiának 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom