Református főgimnázium, Nagykőrös, 1891

Tartalom

35 19. Ádám Gerzson jubilaris emlékére 9 frt 60 krt Aranyi Ödön V. o. 20. Sz. Warga János emlékére az egyháztanács által tett alap­ból a philosophiára: Tóth Beniamin VIII. o. 8 irtot. 21. Bikkfalvy Sámuelné emlékéből 8 frtot Maksa Lajos II. o. 22. Az 1871-ben érettségi vizsgálatot tett férfiak 1881-ben tett alapítványából: Póka Kálmán V. o. 4 frt 80 krt. 23. Szőke István alapítványából: Dómján Gyula I. o 2 frt. 24. I)r. Király István úr ajándékából az érettségi legjobb magyar dolgozatért: Mészöly Endre VIII. o. 1 drb aranyat. 25. Patay-Beretvás alapból az 1890. évről bentmaradt összeg­ből Szaniszló Ferencz IV. o., Széli János III. o., Széli Imre V. és Székely József V. o. egyenként 16 frt 82 kr. 26. Márton Lajos múlt évben visszaadott 10 frtos ösztöndíját kapta Szigeti György VI. o. 27. A nagykőrösi volt tanulók budapesti körének alapítványa: Kovács Béla II. o. 6 frt. II. Könyvjutalomban részesültek a Zsigray kegyes alapból: Beret- vás János V. o., Makai Lajos, Török Pál IV. o., Nagy Dezső, Sós Károly III. o. és Dombi Zoltán VI. oszt. növendékek. III. Tandíj elengedésben részesültek: Fischer Márton VIII. o. 10 frt, Baltigh Elemér IV. o. 8 frt, Kardos Zsigmond, Kiss József, Szigeti László VII. o., Faragó József, Kovács Zoltán, Szigeti György VI. o., Bakonyi Endre, Bán Sámuel, Kiss Kálmán, Varga Aladár V. o., Fiers Gyula, Szaniszló Ferencz IV. o., Sós Károly III. o , Kovács Béla és Maksa Lajos II. o. egyenként 6 forint; Koszté Gyula VI. o. és Koszté Emil 5—5 frt; Szűcs Albert III. o. 4 frt; Szentpétery Pál IV. o., Bugyi Mihály, Dobos László III. o., Szigeti Pál II. o. és Szentpétery Sándor I. o. fejenként 2 frt; összesen 132 forintban. IV. 7ápdij leengedés kedvezményében részesültek: Kardos Zsigm. VIII. o. 3. Kiss József VII. Kiss Kálmán, Kálmán Dezső V. Baltigh Elemér, Fiers Gy. Kiss Lajos IV. s Máté Balázs III. o. egyenként 10 frt; összesen 73 frt értékben. Másnemű, iskolánkhoz nem kötött ösztöndijt élvezett: Mészöly Endre VIII. o. a Jettim alapitványból 80 frtot. Márton Lajos VI. o. növendék múlt évben nyert 10 frt, ösz­töndíja Szigeti György VI. o. tanulónak adatott. A Steiner Farkas s Hay Rozália házastársak gynrn. szegény gyermekek ruházására tett alapítványából kaptak: Kiss Kálmán,

Next

/
Oldalképek
Tartalom