Református főgimnázium, Nagykőrös, 1893

Tartalom

35 bankót; Sós Sándor 3 drb ezüst pénzt; Gänger D. III. o. növ. 1 réz érmet; Egy valaki 1 római ezüst- és 2 drb réz pénzt s 2 drb bankót. — Ajándékozás útján 202 drbbal szaporodott az éremtár. YIII. Ösztöndíjak, jutalomkönyvek és segélyezések. I. Az 1893/4-iki iskolai tanévben ösztöndíjat nyertek: 1. Fitos István és Galgóczy Erzsébet házastárs alapítványából egyenként: 51 írt 35 'A krt: Szaniszló Ferencz és Fiers Gyula VI. oszt. növ. 2. Patay Sámuel és Beretvás Éva házastárs alapítványából: egyenként 75 frt: Boros Lajos VI., Szél János, Szűcs Albert és Sánta Béla V. o. növendékek. 3. Pándy János alapítványából: Szél Imre VII. o. 40 frt. 4. Bihari Mihály és Keresztúri Mária házastárs alapítványából: egyenként 25 frt: Dobos László és Bugyi Mihály V. o. növ­5. Szeles Ferencz emlékére nh. Pintér Sándorné által tett alapítványból: egyenként 20 frtot: Tordai Lajos IV. o. és Faragó László I. o. 6. Arany János emlékére az egyháztanács által tett alapítvány­ból : Bán Sámuel VII. o. 16 frtot. 7. Sz: Warga János emlékére tanítványai és tisztelői által tett alapból: Bacsó József IV. o. t. 12 frtot. 8. Szekér Pál lelkész alapítványából egyenként 11 frt 55 krt: Máté Balázs V. o. és Mészöly Géza III. o. 9. Németh István tábornok alapitv nyából egyenként 10 frtot: Maksa Lajos IV. o., Máté Zoltán III. o., Kemenczki Károly I. o., Aranyi Ödön VII. o. 10. Rosenzweig József s Beretvás Innocentia alapítványából: 4 frt 20 krt: Schuítheisz Vincze VII. o. 11. Egy házassági felmentvényi díjból: Hubai László V. o. 3 forintot. 12. Vaikó Kálmán és János emlékére tett alapítványból: Póka Kálmán VII. o. növ. 12 frtot. 13. Beretvás Ferencz honvéd alezredes alapítványából 4 frtot Harsány! Pál I. o. növ. 14. Adám György lelkész s alesperes által tett alapítványból a pályatársak által odaítélve: Márton Lajos VIII. o. 40 frtot és Adám Imre báseli akadémikus 40 frt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom