Református főgimnázium, Nagykőrös, 1895

Tartalom

44 30. Szaki Gyula tanár úr adományából a latin mondattanban való jártasságáért egy darab 10 koronás aranyat nyert Szabó Balázs IV. oszt. tanuló. II. Könyvjutalomban részesültek a Sigray alapítványból: Máté László II., Harsányi Pál III., Győré János VI., Gyarmati László 111., Hegedűs Dénes 111., Pap Imre I. tíazsó Kálmán, Kálmán János, Pesti Balázs 111., Katona Mihály V., Nagy Balázs és Máté Ákos 1. o. növ. 21 frt 46 kr. értékben, III. Adóm György ev. ref. lelkész alesperesnek a szabadszál­lási egyház adományozására rendelt 1000 frt kamatát 71 frtot Balog Sándor II. oszt növendék kapta. IV. Tőkésítendő alapítván yok; a) Nh. Deák József tanárunk 7000 frtos alapítványának állaga a kamatokkal együtt f. é. jan 1-én 15004 frt 13 kr. h). Gubody Gedeon és Molnár Gedeon 25-éves jubileumára telt 81 lit. alapítvány a kamatoskamatokkal együtt: 91 frt 90 kr. V. Iskolánkhoz nem kötött alapítványból élveztek ösztöndíjat 1, Mészöly Gedeon VI. oszt. növ. a Bésán alapítványból 100 frtot 2, Szabó Balázs IV oszt. növ. a Jettim alapból 60 frtot; Koszté Emil Vili. oszt növ. a Ghiba Birtha alapból 200 frtot. IX. Segélyezések. I. Taniij-elengedésben részesültek: Berényi Károly II. o. 12.- G. Szabó József II. o. 4, — Dobos Gyula 11. o. 4, — Engländer Henrik VI. o. 20, Bugyi Mihály VII. o. 6. Hubai László VII. o. 12 frt Szíics Albert VII. o. 6, — Dobos László VII. o. 6, Boros Lajos Vili. o. 12, — Szabó Balázs IV. o. 6, •— Szabó István II. o, 6, - Szentpétery Sándor IV. o. 2, — Bállá Kálmán IV. o. 4. — Varga Elemér V. o. 3, — Halász Dénes VI. o. 6, — Kovács Béla VI. o. 6, — Szaniszló Ferencz VIII. o. 6, — Fiers Gyula VIII. o. 6, — Gáspár Ernő V. o. 8. és Szinok Zoltán V. o. 6 forintban; összesen 141 forintban. II. Tápintézeti kedvezményt élveztek: Szabó Balázs IV. o. Szabó István II., Kálmán János III, — Berényi Károly II., Máté Balázs VII., Győri Béla V. o. egyenként 20 ; Halász Dénes VI. Fiers Gyula Vili., és Kovács Béla VI. o. növ. 10 -10 frtot; összesen 150 frtot. Ezen kívül a Jalsoviczky István emlék-alapitvány Kovács Béla VI. és Szabó István II. o. növendék tápdijából 10—10 forintot fe­dezett, összesen 20 frtot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom