3. oldal, 141 találat (0,192 másodperc)

Találatok

41. 1911-04-01 / 13. szám
[...] a szobában és belopódzott Molnár Sándor gazdálkodó lakásába és a 1 [...] alkalommal ez úttal is Lucay Sándor harangozó vállalta magára aki lelkére [...] A falu réme Fecske György szaniszlói j cigány valóságos átka falujának [...] akinek nincsen Balogh János foglalkozásnélküli szaniszlói cigánynak pedig nincsen és pedig [...]
42. 1914-08-01 / 31. szám
[...] bőrkereskedö Fatolvajlás Gróf Károlyi József szaniszlói erdejéből a mely jelenleg Ganz [...] loptak el ismeretlen tettesek A szaniszlói csendőr­ségnek hosszas és fáradságos nyomozás [...] tetteseket Vásárhelyi József és So­mogyi Sándor piricsei lakosok személyében kideríteni a [...]
43. Érmellék, 1912-12-14 / 50. szám
[...] Lász­lónál és Kovács Józsefnél betöréseket Sán­dor Salamon és Szilvasán Juliánná kárára [...] csekély díjért kölcsön kaphatók Rablótámadás Szaniszlón Pénzt vagy életet Póruljárt haramiák Weisz Ferenc szaniszlói lakosnál kedden esküvőt tartottak Az [...]
44. 1912-06-01 / 22. szám
[...] kir ügyészséghez Útlevél nélkül Danka Sándor érdengelegi 19 éves suhanó valószínűleg [...] Rabinovits igazgató Késelés Pikn Lajos szaniszlói gazdál­kodó Heinrich Ferenc ottani lakost [...] a hatóságnak Szomjúságból Dán Lőrinc szaniszlói lakos Krémer Sámuel jégverméből 50 [...]
45. 1910-03-19 / 13. szám
[...] László Schiff István és Weisz Sándor 4 ik oszt tanulók hazafias [...] fegyelmi vizsgálat ve­zetésével Papp Elek szaniszlói esperes lett megbízva aki a [...] is szálltak Porte­lek községbe A szaniszlói esperes ur mint aféle jó [...] pályázatban részt vesz Dr Róth Sándor városunk szülötte az erdődi köz­kórház [...]
46. 1911-04-08 / 14. szám
[...] utolérte két régi haragosa Szabó Sándor és Gedeon akik rövid szóváltás [...] az eljárást Kilencvenöt baromfi A szaniszlói csendőr­ség hivatalos statisztikája szerint ennyi [...] el az elmúlt télen a szaniszlói cigányok a falubeliek majorságá­ból Vegyesen [...] kiváló cigányprímás hangver­senyez Tulajdonos Grósz Sándor Debrecen szab leír város legolcsóbb [...]
47. 1912-10-12 / 41. szám
[...] kath Lukács Mihály reform Nagy Sán­dor ág hitv ev és Nyikora [...] Madarassy István főszolgabíró urat Farkasok Szaniszlón Farkas Szeréna Far­kas Johanna és Farkas Ferenc szaniszlói lakosok egyértelmüleg hozott családi hatá­Meglepő [...]
48. 1914-07-18 / 29. szám
[...] kocsit óhajtanak ebbeli kívánságukat Vajnay Sándor úrral előzetesen közölni szíveskedjenek Sport [...] tette folyamatba Áztatott kötéllel A szaniszlói csendőrség könyü testi sértés miatt [...] járásbíróságnak lesz a vendége A szaniszlói csendőrsóg ugyanis tetten érte amikor [...]
49. 1909-04-03 / 14. szám
[...] fiai ifj 4 ttí Matolcsy Sándor Petz János Gyulay János Kerekes [...] Gusztáv Vida jgäf T bl Sándor Stötner Nándor kereskedő uraknál továbbá [...] Faüzletünket is b figyelmébe ajánljuk Szaniszlói álképviselőnk Meíau György kereskedő 4 [...]
50. 1914-01-31 / 5. szám
[...] szerelme­sek c kis darabot Hadadi Sándor Sarkadi Gábor és Huszti Sándor oly otthonosan for­golódva a színpadon [...] Bö­zsike urléány Szilágyi Gyula Hornyuk Sándor Csanálosi József Diczig Jenő urak [...] vendéglős Wieg nem állapítható A szaniszlói csend i őrség feljelentést tett [...] állapít­ható testi sértés amiért Kállai Sándort a j szatmári kir ügyészséghez [...]
51. 1909-02-27 / 9. szám
[...] kár­talanítási árának megállapítása Zavarok a szaniszlói izr hitközségnél Az elmúlt év nyarán a szaniszlói izr hitközség tagjai hosszas küzdelem [...] A mulatság erkölcsi siker Matolcsy Sándor elnök és Kovács György vig [...]
52. Érmellék, 1913-09-27 / 39. szám
[...] társai végrehajtatoknak Dobos János Kocsis Sándor Szabó András Csiri Sándor végrehajtást szenvedők elleni végrehajtási ügyében [...] bcosíqlíílís jwfft Elveszett kedden a szaniszlói határ­ban egy sötét 2 éves [...] kiadó Értekezhetni lehet Dr Biró Sándor székelyhídi ügyvéddel Eladó gőzgép Magyar [...] darab minta gummit küldök Vitárius Sándor keztyüs és kötszerész mester Debrecen [...]
53. 1914-05-02 / 18. szám
[...] sö fokozatába Pász tohy Dénes szaniszlói allomásfőnök a IX fiz oszt [...] Kálmán Bekker János és Virág Sándor Hozzájárultak a sikerhez Szakács Andor [...] a csendőrsóg országosan körözi Tüzek Szaniszlón a gróf Károlyi József majorjában [...]
54. 1916-03-18 / 12. szám
[...] Brandtsc Mihály Botos István Dombay Sándor Gárdonyi József Melhausch Ottó Obholczer [...] az igaz tóság Adomány Lebovits Sándor szaniszlöi fa kereskedő 50 koronát [...] 4 KomoróeVi Endréim 3 Kun Sán­dor 50 f Sturza Mihályné 1 [...] feltörte Tóth János nagykárolyi lakos szaniszlói pincéjét és onnan 320 liter [...]
55. 1913-07-05 / 27. szám
[...] 9 óráját Krasznaszentmiklós községházához Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...] áron eladó Értekezhetni lehet Lebovits Sándor fakereskedővel Szaniszlón fölkészül a jó cipő Papp [...]
56. 1913-06-28 / 26. szám
[...] jbiróság mint tlkvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...] áron eladó Értekezhetni lehet Lebovits Sándor fakereskedőve Szaniszlón 4054 913 tksz Árverési hirdetmény [...] járásbíróság mint telekkönyvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...]
57. 1913-06-28 / 26. szám
[...] közönséges un­dorító üzlet Eljegyzés Kovács Sándor helybeli kály­hás iparos szombaton d u tartotta eljegy­zését Lusztig Sándor polgártársunk kedves és bájos leányával [...] négy heti szabadságát Helyettese Baumann Sándor ál­latorvos gyakornok Halálozás Özv Cservenyák [...] bocsátott férje haza vitte falujába Szaniszlóra Öreg szülőinek 60 éves anyjának [...]
58. 1909-10-09 / 41. szám
[...] színházhoz társ kerestetik Tiltott kártyázás Sándor Károly és Nagy Lajos érkeserüi [...] érkeztek s miután Fecske Kál­mán szaniszlói czigánynak tudomására jutott hogy nevezett [...] Időközben a rendőrség megtudta hogy Sándort és Nagyot ki akarják fosztani [...] hogy a székelyhídi iparhatóság Zalai Sándor ellen festői ipar birtokára miatt [...]
59. 1910-05-14 / 23. szám
[...] után elnök bejelentette hogy Kovács Sándorra esett 122 Galgóczy Árpán 247 [...] és 2 nő Dr Aáron Sándor vm főorvos jelentése szerint az [...] jelentéséből kiemeljük a következőket Némethy Sándor nagykárolyi lakos felebbezésére megengedte a [...] magát és elmondja programm beszédét Szaniszló felől kocsin jött és ezért [...]
60. 1911-11-11 / 45. szám
[...] Állami iskolák engedélyez­tettek 1912 évre Szaniszló Réztelek Szamos borhid Kányaháza Kismajtóny [...] alábbiakat jelölte Rooz Samu Sternberg Sándor Némethy Sándor Kovács György Kun István Lukácsovits [...] István Torner Károly ifj Némethy Sándor ifj Sternberg Sándor a II kerületben Szalay Bálint [...]