3. oldal, 141 találat (0,080 másodperc)

Találatok

41. Érmellék, 1914-02-14 / 7. szám
[...] jelenlegi állatorvos és kisjókai Szakáll Sándor ki jelenleg Bácsszentfülöpön működik A [...] nyernek Állat az emberben A szaniszlói csendőr sóg letartóztatta és a [...] Kálmán üzletében Körözött betörő A szaniszlói csendőrség a legnagyobb erélylyel nyomozza [...] A veszedelmes fenyegető neve Csikós Sándor Három pofon Urmig Mária helybeli [...]
42. 1908-08-22 / 33. szám
[...] László ifj Szakái János Botra Sándor Botra György Lessi Sándor Lányi István Felesleges azt hisz [...] lelkésznek Szakaszra Székely Gyula segédlelkészt Szaniszlóról Szatmárra Szűcs Já­nost Tiszaujlakról Szaniszlóra Patay Istvánt Kálmándra Schoket Ödönt [...]
43. 1909-10-23 / 43. szám
[...] mély tiszteletüket Ezután ifj Afatolcsy Sándor a nagykárolyi kereskedő ifjak elnökének [...] láptá isulati tisztviselő nejét szül Sándor Máriát Édes atyja élete 73 [...] helybeli vasúti állomáson azért mert Szaniszlóról Nagykárolyig folyó hó 13 án [...] lépcsőjén ülve kellett megtenniük Ugyanis Szaniszlón felakar­tak szállani a személyvonatra azonban [...]
44. 1911-04-01 / 13. szám
[...] a szobában és belopódzott Molnár Sándor gazdálkodó lakásába és a 1 [...] alkalommal ez úttal is Lucay Sándor harangozó vállalta magára aki lelkére [...] A falu réme Fecske György szaniszlói j cigány valóságos átka falujának [...] akinek nincsen Balogh János foglalkozásnélküli szaniszlói cigánynak pedig nincsen és pedig [...]
45. 1912-10-12 / 41. szám
[...] kath Lukács Mihály reform Nagy Sán­dor ág hitv ev és Nyikora [...] Madarassy István főszolgabíró urat Farkasok Szaniszlón Farkas Szeréna Far­kas Johanna és Farkas Ferenc szaniszlói lakosok egyértelmüleg hozott családi hatá­Meglepő [...]
46. 1914-07-18 / 29. szám
[...] kocsit óhajtanak ebbeli kívánságukat Vajnay Sándor úrral előzetesen közölni szíveskedjenek Sport [...] tette folyamatba Áztatott kötéllel A szaniszlói csendőrség könyü testi sértés miatt [...] járásbíróságnak lesz a vendége A szaniszlói csendőrsóg ugyanis tetten érte amikor [...]
47. 1910-03-19 / 13. szám
[...] László Schiff István és Weisz Sándor 4 ik oszt tanulók hazafias [...] fegyelmi vizsgálat ve­zetésével Papp Elek szaniszlói esperes lett megbízva aki a [...] is szálltak Porte­lek községbe A szaniszlói esperes ur mint aféle jó [...] pályázatban részt vesz Dr Róth Sándor városunk szülötte az erdődi köz­kórház [...]
48. 1911-04-08 / 14. szám
[...] utolérte két régi haragosa Szabó Sándor és Gedeon akik rövid szóváltás [...] az eljárást Kilencvenöt baromfi A szaniszlói csendőr­ség hivatalos statisztikája szerint ennyi [...] el az elmúlt télen a szaniszlói cigányok a falubeliek majorságá­ból Vegyesen [...] kiváló cigányprímás hangver­senyez Tulajdonos Grósz Sándor Debrecen szab leír város legolcsóbb [...]
49. 1909-02-27 / 9. szám
[...] kár­talanítási árának megállapítása Zavarok a szaniszlói izr hitközségnél Az elmúlt év nyarán a szaniszlói izr hitközség tagjai hosszas küzdelem [...] A mulatság erkölcsi siker Matolcsy Sándor elnök és Kovács György vig [...]
50. 1914-05-02 / 18. szám
[...] sö fokozatába Pász tohy Dénes szaniszlói allomásfőnök a IX fiz oszt [...] Kálmán Bekker János és Virág Sándor Hozzájárultak a sikerhez Szakács Andor [...] a csendőrsóg országosan körözi Tüzek Szaniszlón a gróf Károlyi József majorjában [...]
51. 1909-04-03 / 14. szám
[...] fiai ifj 4 ttí Matolcsy Sándor Petz János Gyulay János Kerekes [...] Gusztáv Vida jgäf T bl Sándor Stötner Nándor kereskedő uraknál továbbá [...] Faüzletünket is b figyelmébe ajánljuk Szaniszlói álképviselőnk Meíau György kereskedő 4 [...]
52. 1914-01-31 / 5. szám
[...] szerelme­sek c kis darabot Hadadi Sándor Sarkadi Gábor és Huszti Sándor oly otthonosan for­golódva a színpadon [...] Bö­zsike urléány Szilágyi Gyula Hornyuk Sándor Csanálosi József Diczig Jenő urak [...] vendéglős Wieg nem állapítható A szaniszlói csend i őrség feljelentést tett [...] állapít­ható testi sértés amiért Kállai Sándort a j szatmári kir ügyészséghez [...]
53. 1908-11-07 / 44. szám
[...] 34 m Böhn Dávid vegyeskereskedésébe SZANISZLÓN egy jó családból való TANULÓ [...] illő tiszteletté 1 3 SCHEIBEL SÁNDOR vas és füszerkereskedő fűt Jutányos [...]
54. 1913-07-05 / 27. szám
[...] 9 óráját Krasznaszentmiklós községházához Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...] áron eladó Értekezhetni lehet Lebovits Sándor fakereskedővel Szaniszlón fölkészül a jó cipő Papp [...]
55. Érmellék, 1913-09-27 / 39. szám
[...] társai végrehajtatoknak Dobos János Kocsis Sándor Szabó András Csiri Sándor végrehajtást szenvedők elleni végrehajtási ügyében [...] bcosíqlíílís jwfft Elveszett kedden a szaniszlói határ­ban egy sötét 2 éves [...] kiadó Értekezhetni lehet Dr Biró Sándor székelyhídi ügyvéddel Eladó gőzgép Magyar [...] darab minta gummit küldök Vitárius Sándor keztyüs és kötszerész mester Debrecen [...]
56. Érmellék, 1911-07-29 / 14. szám
[...] oldal KÖZÉRDEK Megrágalmazott lelkész A szaniszlói csen dőrőrs vett panasz alapján feljelentést tett Pataky Sándor Erkörtvélyes község ál­talános tiszteletnek örvendő [...] kellékek nagy választékban kaphatók Sámuel Sándor könyv és papirkeres kedésében Nagykároly [...]
57. 1912-04-27 / 17. szám
[...] Bőhm Dávid és fia céggel Szaniszlón Alkalom Kisorsolt esküdtek A í [...] köztük és Rozsnai János Rozsnai Sándor Hegedűs Sándor B Hegedűs János és Nyíri [...]
58. 1913-08-23 / 34. szám
[...] a telekkönyvi ható­ságnál valamint Érkörtvélyes Szaniszló Reszege községek elöljáróságánál tekinthetők meg [...] járásbíróság mint telekkönyvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...]
59. 1908-04-04 / 12. szám
[...] tulaj­donát képezett jelenleg az Ács Sándor és neje tulajdonát képező Nagykároly [...] úgymint Csanálos Válaj Mérk Fény Szaniszló Genes Kávás Vezend Portelek Iriny [...]
60. 1913-06-28 / 26. szám
[...] jbiróság mint tlkvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...] áron eladó Értekezhetni lehet Lebovits Sándor fakereskedőve Szaniszlón 4054 913 tksz Árverési hirdetmény [...] járásbíróság mint telekkönyvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind