7. oldal, 144 találat (0,044 másodperc)

Találatok

121. 1894-05-06 / 36.szám
[...] egyszer aratott zajos tapsvi­hart Barinkay Sándor szerepét mint a szinlapon előre [...] megbetegedvén Nagy Gyula helyettesitette Dobó Sándor Zsupán a megszokott tapsot ismét [...] az uj laktanyába vonulhatnak Villányi Szaniszló apát a benczés­gimnázium igazgatójának névnapját [...]
122. 1892-12-15 / 101.szám
[...] polgármester Esztergom város és Villányi Szaniszló gymuásiumi igazgaió a szent Benedek [...] pap­ság képviseletében Felolvastatott dr Wekerle Sándor miniszterelnöknek leirata a melyben értesíti [...]
123. 1889-11-07 / 89.szám
[...] Galimberti Alajos nuncziusnál Vil lányi Szaniszló igazgató vezetése alatt r A [...] AZT AKAROM MÉG MEGEMLÍTENI HOGY SÁNDOR BARÁTOM EGY CSEPPET SEM NEHEZTELT [...]
124. 1894-06-14 / 47.szám
[...] közgyűlés elé kerülni Végül Hübschl Sándor elemi is­kolai tanitó nyugdíjaztatási kérelme [...] Mór s k Dr Weisz Sándor s k mint Zwillinger Ferencz [...] Baross Gáborné 5 frt Villányi Szaniszló 5 frt Frey Ferencz 5 [...]
125. 1892-04-03 / 28.szám
[...] adtak közleményt az emlékszámba Márki Sán­dor egy Liszt reliquiát is Rajzot [...] beiül Lésekor valószínűség szerint Villányi Szaniszlót fogják tihanyi apáttá választani a [...]
126. 1889-11-24 / 94.szám
Istváné é és Villányi Szaniszló gymn igazgató ur Az elnök [...] II Vil­mos német császár III Sándor orosz czár Viktória angol királynő [...]
127. 1883 / 87. szám
[...] költséget nem kímélő kiadásában Vil­lányi Szaniszló felolvasása a herczeg primás történeti [...] Csukáséi Ágai Urváry Bartók Szilá­gyi Sándor Törzs Horánszky Várady Ábrányi Mikszáth [...]
128. 1892-09-25 / 78.szám
[...] megnyitására a fővárosba utazott Magos Sándor kir járásbiró szabadságideje letelvén a [...] R ó­csey Tiktor tanár Villányi Szaniszló fŐgymn és Walter Gryula dr [...]
129. 1892-10-27 / 87.szám
[...] elkövetett többrendbeli hatalmasko­dása miatt bevádolja Sándor Menyhért alispánnál A bűnvád egész [...] okt 8 Folyt köv VILLÁNYI SZANISZLÓ
130. 1886-01-24 / 7.szám
[...] Beuczések székháza 5 frt Szegedi Sándor 1 frt összesen 83 frt [...] Helcz János 2 frt Villányi Szaniszló 2 frt Meszóna Kálmán 2 [...]
131. 2005-05-12 / 19. szám
[...] M József nádor látogatása Esztergomban Sándor Lipót főherceg nádor szerencsétlen halála [...] tornyos görögkeleti sírká­polnát építtetett Heppe Szaniszló­val szeretett feleségének s csak hosszú [...]
132. 1895-02-02 / 10.szám
[...] Halbik Cziprián tihanyi és Vil­lányi Szaniszló bakonybéli apátok Lóskay Jeromos primási [...] Simonyi Lehel Singer Henrik Stojano­vits Sándor B Szabó Mihály v t [...] Dr Vándor Ödön Dr Weisz Sándor A meghívókat igen ízlé­sesen a [...]
133. 1892-06-23 / 51.szám
[...] Gryula dr a főgymnáziumot Villányi Szaniszló igazgató Vojnits Csikasz és Bózsa a reálkiskolát Feichlinger Sán­dor a dalegyesülutet Bellovits az ipar­bankot [...]
134. 1892-12-01 / 97.szám
[...] kitűnőségei közül ott voltak Wekerle Sándor mi­niszterelnök Csáky Fehérváry Lukács Szilágyi [...] Szentinuei Márton Várkonyi Odilo Villányi Szaniszló Wargha Samu Zoltvány Irón Lajos [...]
135. 1899-06-29 / 52.szám
[...] Szylveszterről valamint volt igaz­gatójukról Villányi Szaniszló apátról aki a bakonybéli kriptában [...] a következők kapták meg Krup­lanicz Sándor nyug hercegprimásuradalmi intéző Tóth István [...]
136. 1896-01-23 / 7.szám
[...] József Perényi Árpád és Litsauer Sándor A primás barátsá­gosan beszélgetett a [...] tűzték kí dások me­lá nyi Szaniszlót Récsey Viktort és Ham­pel Józsefei [...]
137. 1895-02-14 / 13.szám
[...] Az esztergomi bencések testületét Villányi Szaniszló főgimnáziumi igaz­gató vezette az uj [...] Zsigmond Kovátslstván Kömley Lajos Kömley Sándor Kriske János Mohay Ádám N [...] Lintmaier Gusztáv 20 kr Litsaer Sándor 20 kr Laiszky József 50 [...]
138. 1890-04-06 / 28.szám
[...] meg a munka de Villányi Szaniszló nem szeret azok közé az [...] megjelenését sohase fogja röstelni Lévai Sándor a fővárosi szép­irodalmi lapokban kezdte [...]
139. 1883 / 102. szám
[...] Ká roly Szölgyéni János Mayer Sándor Brinkmann Antal Leipolder Antal Stanczl [...] jövőnk reménye Eszembe jutnak Villányi Szaniszló fö gymnásimni igazgató szavai Adja [...]
140. 1894-07-05 / 53.szám
[...] Ferencz 1 pár szobor Tábor Sándor 1 virágtartó Popper Bernátné 3 [...] A főgymnázium értesítője Közzé­teszi Villányi Szaniszló igazgató Beve­zetésül közli Gergye Lénárt [...]