7. oldal, 144 találat (0,144 másodperc)

Találatok

121. 1889-11-24 / 94.szám
Istváné é és Villányi Szaniszló gymn igazgató ur Az elnök [...] II Vil­mos német császár III Sándor orosz czár Viktória angol királynő [...]
122. 1883 / 87. szám
[...] költséget nem kímélő kiadásában Vil­lányi Szaniszló felolvasása a herczeg primás történeti [...] Csukáséi Ágai Urváry Bartók Szilá­gyi Sándor Törzs Horánszky Várady Ábrányi Mikszáth [...]
123. 1892-09-25 / 78.szám
[...] megnyitására a fővárosba utazott Magos Sándor kir járásbiró szabadságideje letelvén a [...] R ó­csey Tiktor tanár Villányi Szaniszló fŐgymn és Walter Gryula dr [...]
124. 1892-10-27 / 87.szám
[...] elkövetett többrendbeli hatalmasko­dása miatt bevádolja Sándor Menyhért alispánnál A bűnvád egész [...] okt 8 Folyt köv VILLÁNYI SZANISZLÓ
125. 1886-01-24 / 7.szám
[...] Beuczések székháza 5 frt Szegedi Sándor 1 frt összesen 83 frt [...] Helcz János 2 frt Villányi Szaniszló 2 frt Meszóna Kálmán 2 [...]
126. 1892-12-01 / 97.szám
[...] kitűnőségei közül ott voltak Wekerle Sándor mi­niszterelnök Csáky Fehérváry Lukács Szilágyi [...] Szentinuei Márton Várkonyi Odilo Villányi Szaniszló Wargha Samu Zoltvány Irón Lajos [...]
127. 1892-06-23 / 51.szám
[...] Gryula dr a főgymnáziumot Villányi Szaniszló igazgató Vojnits Csikasz és Bózsa a reálkiskolát Feichlinger Sán­dor a dalegyesülutet Bellovits az ipar­bankot [...]
128. 1899-06-29 / 52.szám
[...] Szylveszterről valamint volt igaz­gatójukról Villányi Szaniszló apátról aki a bakonybéli kriptában [...] a következők kapták meg Krup­lanicz Sándor nyug hercegprimásuradalmi intéző Tóth István [...]
129. 1890-04-06 / 28.szám
[...] meg a munka de Villányi Szaniszló nem szeret azok közé az [...] megjelenését sohase fogja röstelni Lévai Sándor a fővárosi szép­irodalmi lapokban kezdte [...]
130. 1883 / 102. szám
[...] Ká roly Szölgyéni János Mayer Sándor Brinkmann Antal Leipolder Antal Stanczl [...] jövőnk reménye Eszembe jutnak Villányi Szaniszló fö gymnásimni igazgató szavai Adja [...]
131. 1894-07-05 / 53.szám
[...] Ferencz 1 pár szobor Tábor Sándor 1 virágtartó Popper Bernátné 3 [...] A főgymnázium értesítője Közzé­teszi Villányi Szaniszló igazgató Beve­zetésül közli Gergye Lénárt [...]
132. 1884 / 42. szám
[...] Szabó Alajos Szecskay Kornél Villányi Szaniszló Horánszky Nándort a közgyűlés lel­kesedéssel [...] A második kérőiét megelégednék Országb Sándorral A Ihafinadiknak Darányi is megjárja [...]
133. 1892-12-15 / 101.szám
[...] ker dr Fehér Gyula Magos Sándor Fé­keié Pál Kis István Bellovits [...] Pach Antal Dócy Ferenc Villányi Sza­niszló Sehuller Pál Vanitsek Rezső Szóda [...]
134. 1894-01-06 / 2.szám
[...] járási főszol gabirói állásra Emánuel Sándor gesztesi járási tb főszolgabírót helyettesitette [...] esztergomi el­sőrendű székház személyzete Villányi Szaniszló igazgató Szabó Szilveszter Horváth Mátyás [...]
135. 1893-12-15 / 111.szám
[...] Antal gépgyáros Vanitsek Rezső Villányi Szaniszló főgymn igazgató Vörös Ferencz Waldvogel [...] hogy R á c z Sándor Székesfejér­vár sz kir város és [...]
136. 1894-06-03 / 44.szám
[...] polgármesterrel főgimná­zium tanári kara Villányi Szániszlő apát igazgatóval izraelita hitközség Dr Horn Károly elnökkel járásbí­róság Magos Sándor járásbiróval pénzügyi és állami tisztviselők [...] Bol­tizár József Burdina Elek Braun Sán­dor Bartal Rezső Bartha Ármin Cser [...] Finánczy Gyula Fehér Gyula Feichtinger Sándor báró Gudenus Arthur Hanny Béla [...]
137. 1892-02-21 / 16.szám
[...] Küldöttségünk nnrlt kedden tisz­telgett Wekerle Sándor pénzügyminisz­ternél s a mesterségesen és [...] kérdése kedvező megoldást nyert Villányi Szaniszlót főgymná­siumunk igazgatóját az orsz történelmi [...] tag Éttér Gyula Éltet­ődön Farkas Sándor Francsik Gyula dr Magyary Győző [...] frt Hegedűs Béla 50 kr Sándor Péter i frt Összes bevétel [...]
138. 1890-05-08 / 37.szám
[...] kerület­ben esperessé nevezte ki Folkusházy Sándor tótmegyeri plébánost az érsekújvári kerületbe [...] a Fürdő vendéglőbe szállott Villanyi Szaniszlo főgymn igaz­gató névnapja alkalmából a [...] főgymn ifjúság által főt Villányi Szaniszlo főgymn igazgató ur tiszteletére neve­len [...]
139. 1885 / 7. szám
[...] kívül mint a hódit nagy Sándorok figyelmét ezekre a legfels hatalmakra [...] Schöubeck Imréné S Gr niczai Sándor Anna és Gusztika Sz m [...] Főapát candidatusnak említik sokan Villányi Szaniszlót főgymnasi­munk derék igazgatóját A választás [...]
140. 1995-11-09 / 45. szám
[...] Jelentős volt később Leél Ossy Sándor térképészeti munkássága A 6 m­es [...] a Naprendszerben Előadó dr Bérezi Szaníszló egyetemi adjunktus ELTE TTCC Bp [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind