8 találat (0,276 másodperc)

Találatok

1. 1912-01-06 / 2. szám
[...] tartja évi rendes összgyülését melyre Farkas Pál az Országos Szövetség igazgatója [...] nyilatkozatában ilyen kitételeket a hátmegetti vitézek lesipuskázása rossz­májú Jákobok melyek alkalmasak [...] Jánosné Dr Turtsányi Gyuláné Mednyánszky Sándorné Dobrányi Lajosné Tolvaj Ágostonná Jankovics [...] Polónyi Antalné Meilinger Ödönné Szőke Sán­dorné Gaál Lajosné Premuzics Fülöpné Dr [...]
2. 1868-08-06 / 32. szám
[...] nőegyletbe ujonan beléptek ala­pítókul Soldos Sándorné 100 ft Majzik Alajos 100 [...] Asztalos Józsefné Frank Antalné Morvay Sándorné Könyöradományokat adtak j Reincz Ferencz [...] ft Soldos Zsigmond 3 ft Farkas István 1 ft ifj Soldos [...] Less Lajos Sipos Géza és Vitéz György A diós győri r [...]
3. 1886-04-06 / 14. szám
[...] ő helyébe nagy fúgedi káplánná Farkas Zsigmond szuhogyi id lelkészhelyettes rendeltetett [...] hallani Gyászrovat Özv Runyai Soldos Sándorné szül Lu bellai Kisfalud Lipthay [...] áldást lelkesedve magasztalja őket Egriek vitézek végeknek tüköri Kiknek vitézségét minden [...] a szomszéd Felnémet községben A vitéz magyarok hirszerint jól helybenhagyták egy­mást [...]
4. 1878-12-26 / 52. szám
[...] frt 40 kr Az ezüst vitéz Regény a tatárpusztitás idejéből Négy [...] költeményei Fűzve 1 frt Vachott Sándorné Babérlombok Báró Eötvös József műveiből [...] 1 frt 60 kr Beák Farkas Fogságom története Egy képpel Fűzve [...] Országgyűlési emlékkölyv 1866 1867 Szerkesztő Farkas Albert Hatvanképpel Fűzve 5 frt [...]
5. 1877-02-22 / 8. szám
[...] Vendel 1 frt ezüst Gröber Sándorné 2 frt Gál Lajosné 2 [...] frt Mossóczy Já­nos 2 frt Farkas Hellebront Otil 2 frt Mészáros [...] frt Szemény Mihály 2 frt Vi­téz Andrásáé 1 frt Somogyi Ignác [...] Török Mária 55 é sorv Farkas János 38 é sorv Györgyéni [...]
6. 1891-02-03 / 5. szám
[...] pedig szintén igen szak­avatott férfi Farkas Gyula szeretett szolgabiránk mint főpa­rancsnok [...] üdvözlettel megnyitván a gyűlést felkéri Farkas Gyula főparancsnokot hogy a működő [...] mint sokan a győri csatá­ban vitézül megfutottam meg sem álltam hazáig [...] Juliska Asszonyok Ariel Péterné Ballai Sándorné Braun Jakabné Dr Blatt Henrikné [...]
7. 1879-08-14 / 33. szám
[...] özv Csathó Irnréné 25 frt Farkas Ferencz 10 frt Radics István [...] Knöpfler Farkasné 10 frt Perger Sándorné 20 frt Somogyi és társai [...] frt Ködmön János 10 frt Vitéz Róza Turáné 10 frt özv [...]
8. 1882-05-04 / 18. szám
[...] Láttam én már életemben Sok vitézt kik bátran éltek Nagy művészeket [...] Antal Egerváros polgármesterének gyűjtése Gröber Sándorné Békefy Lipót Irgalmas rend Kocsis [...] Prezenszkiné Cziglédi Antal Barta Mihály Farkas János Czicza János Asztalos József [...]