213 találat (0,054 másodperc)

Találatok

1. 1969-10-06 / 31. szám
[...] egyelőre még csal a Ferenci István készítette maketten érzékelhető Ágotha Tibor [...] ne bontsák le az épületet Kérése na­gyon indokolt és teljesítése talán [...] ANNA 1872 ben gróf Károlyi István fűzérradványi uradalmán 6 8 km [...]
2. 1969-10-07 / 32. szám
[...] gyógyszerész feszült figyelemmel indít Bódis István is­kolavezető és Geötz György a [...] Autóközlekedési Tan Intézetének vezetője Bódis István és a vizsgabiztos Geötz György [...] ki a városban tá­jékoztat Bódis István iskola vezető A legforgalmasabb útszakaszokon [...] is lehessenek Eddig azonban minden kérése elutasí­tásra talált az üzem részéről [...]
3. 1969-10-25 / 48. szám
[...] HAZAÉRKEZETT ME­ZŐGAZDASÁGI KÜLDÖTT­SÉGÜNK Dr Gergely István miniszterhelyettes vezetésével ót hetet töltött [...] ötven­szeres kicsinyitésű makettje amelyet Antal István kohómesier készített Nem kevesebb mint [...] lillafüredi Palotaszálló makettjének elkészítéséhez Irmai István felvétele külföld OLASZORSZÁGBAN a sztrájkok [...] völgyi üveghutában ké­szítettek Ä király kérése leírisz volt líbiai király azt
4. 1969-11-14 / 64. szám
[...] engedélyével tes­sékelt be hozzá Málták István a III kerü­leti Tanács elnöke [...] hogy érde­kükben szót emeljünk SZÁNTÓ ISTVÁN A szakszervezeti üdültetést igen sokan [...] a rendelkezé­sére állnak Barrientos első kérése hatmillió dollár kétharmad része katonai [...]
5. 1969-12-11 / 87. szám
[...] u 15 Felelős vezető SZEMES ISTVÁN APOLLO 12 Véget éri az [...] rendeztek a sztrájkolok A MŰVÉSZVILÁG KÉ­RÉSÉ A nemzetközi művész­világ képviselői levelet [...]
6. 1969-12-16 / 91. szám
[...] megsze­rezte a bajnoki címet Szabó István felvétele A dunaújvárosi országos döntőre [...] I Kisfaludy 95 9 Posta kérése a csemagfelaiféklioz A csomagokat a [...]
7. 1969-12-19 / 94. szám
[...] nyílik meg a Dési Hu­ber István Képzőművészeti Kör által rendezett felszaba­dulási [...] A bíró­ság még nem döntött kérése ügyében VADMACSKA i LŐTTEK Egy [...]
8. 1970-01-03 / 2. szám
[...] mintha vályú­ban közlekednének A köz­lekedésrendészet kérése meg szívlelendő a szokásosnál fi­gyelmesebben [...] 15 Felelős ve zetö SZEMES ISTVÁN
9. 1970-03-31 / 75. szám
[...] a 6 7 oldalon Szabó István felvétele Ot előadás Jugoszláviában A [...] Nolnak a ka­nnái segítségre vonatkozó kérése hivatalosan még nem érkezett meg [...]
10. 1970-04-03 / 78. szám
[...] a Boldvai Álla­mi Gazdaságban F István 49 éves traktoros a Zetor [...] a férfi karjának vágódott F Istvánt kartöréssel vitték a mentők a [...] u 15 Felelős vezető SZEMES ISTVÁN nillanatra Düsseldorfban egy betörőt A [...] bíróságon Cecile Leb­lanc asszony Követelő kérése indoklásául előadta hogy nem bírja [...]
11. 1970-04-10 / 83. szám
[...] 73 77 87 MEGHALT KOZMA ISTVÁN Kozma István két­szeres olimpiai többszörös világ és [...] kózó tragikus hirtelenséggel elhunyt Kozma Istvánt a Magyar Testnevelési és Sport [...] közül végül is a fiatalember kéré­se teljesült Motorra ültek elindultak s [...] u 15 Felelős vezető SZEMES ISTVÁN hangzott a figyelmeztetés Pisz­kos gazember [...]
12. 1970-04-13 / 85. szám
[...] a nagyjavítást készítik elő Rábai István KISZ titkár mondja Ilyen még [...] törődnek ezzel Nevelés Irénke Naupp István Paró ezai József Sebők Tamás [...] Indokolt tehát a városi tanács kérése ka­nyarodjanak gyakrabban a parkok mellé [...]
13. 1970-04-17 / 89. szám
[...] beszélve Jogos tehát a nők kérése könnyítsen terhei ken a szol­gáltatóipar [...] utcai villamos felsővezetéket szereli Batyuta István művezető irányításával Márton János és [...]
14. 1970-06-30 / 151. szám
[...] k y lést és boldogságot kérésé világositását komputerrel a Azt nem [...] u 15 Felelős vezető SZEMES ISTVÁN el nem bocsátják szóbeli Korbáccsal [...]
15. 1970-07-08 / 158. szám
[...] tegnapi ülésén részt vett Gyöngyösi István a SZOT elnökségének tagja az [...] a Mágnás Miskát vetítjük SZÁNTÓ ISTVÁN Az intézkedési terv szerin novembertől [...] Lászlót az SZMT titkárát saját kérése és az elnökség javaslata alapján [...] A kül­döttség tagja volt Sramkó István az Avas étterem igaz­gatója és [...]
16. 1970-07-27 / 174. szám
[...] indokolt a kórház műszaki csoportjának kérése ezt a körülbelül háromnapi munkát [...] nappal fogadják a búzát az István maiomban A miskolci István malom ban a múlt héten [...]
17. 1970-08-17 / 192. szám
[...] valósultak meg írja Tó zsa István az Idegenforgal­mi Hivatal vezetője A [...] tör­vénybe iktatásának 21 az államalapító István király születésének 1000 évforduló­ja tiszteletére [...] hiánypótlások és a me­legvíz szolgáltatás kérése miatt az első lakók október­ben [...]
18. 1970-11-02 / 257. szám
[...] a BÁÉV dolgSOKÓjö Egy édesanya kérése Az október 27 én megje­lent [...] kell az illetékeseknek találniuk R István aki a házban levő ven­déglő [...] Játék Ism 21 37 Albert István népi zenekara ját­szik 22 08 [...]
19. 1970-12-03 / 283. szám
[...] egy nagy könyvben Gyuszi első ké­rése az volt hadd vigye be [...] lakásán hol­tan találták özvegv rábián Istvánná hetvenhat éves nyugdíjast és nővérét [...]
20. 1970-12-15 / 293. szám
[...] évvel ezelőtt A válasz­A Posta kérése a csomagfeladókhoz Kérjük a csomagfeladókat [...] fe­lelt azonnal a párttitkár Árvái István Bérfejlesztés Nyomban el is mondta [...]