47 találat (0,259 másodperc)

Találatok

1. SZÖVEG KÖZLÉS (91. oldal)
[...] Bodó Lukács Kamarás Ambrus Tót István Farkas Balázs Tok Dömö­tör Kovács [...] azért az szegény város minden kérése ellen adta Csete Györgynek hogy [...]
2. Szövegközlés (320. oldal)
[...] 789 Julius 24 337 Bálás István és Csernik Antal borbély legények [...] eránt fogja producálni mivel kitett kérése a gógyitásért a sebnek mivoltához [...]
3. Szövegközlés (321. oldal)
[...] tenni mél­tóztatnék Mindezen tekintetekre nézve kérése oly móddal secundáltatni 1275 rendeltetett [...] Az asztalos Társaság ellen Kincses István ad Pír 23 Frotocolly Judrii [...]
4. Dunapataji végrendeletek 1738-1844 (125. oldal)
[...] a jelenlévő testamentoma né­hai Czirok Istvánnak özvegye Tóth Erzsébet asszony őklme kérése és akarata következésében őelőtte és István fia előtt feltöretvén publicaltatott Melyet [...] 20 l Febr Esküdt Czirok István testamentoma N 9 1850 lk [...]
5. DOKUMENTUMOK (76. oldal)
[...] Foglalkozott a Losonczy Géza Friss István vi­tával is Nem tartotta szerencsésnek [...] hogy az értelmiségnek az a kérése 1 Ad­ják meg a politikai [...]
6. DOKUMENTUMOK (335. oldal)
[...] munkába juttatását mozdítsa elő Rendek István Ezideig is becsületes munkája révén [...] sem fél a megélhetéstől Egy kérése van csupán a vb felé [...]
7. DOKUMENTUMOK (365. oldal)
[...] a város és az a kérése hogy akkor feltétlen vegyék figyelembe [...] bizottság tagjai Kecskés Sándor Sólymos István Pestuka Dezső Bácskai Kornél vb [...]
8. DOKUMENTUMOK (425. oldal)
[...] gondolkodjon zsidó ésszel Az a kérése hogy minél előbb távolítsák el [...] nem teljesítette ígéret maradt Szabó István a magtár dolgozóit meg lehet [...]
9. DOKUMENTUMOK (1-360.; I.kötet) (381. oldal)
[...] ezennel válaszolom hogy nevezettnek a kérése nem teljesíttetik Kelt Budapesten 1848 [...] a választás Gyöngyösi Já­nos Ivánovics István Göröncsér Ignác Katona István Hankovszky József és Székely József [...] bocsáttatván Gyöngyösi János 3 Ivánovics István 6 Göröncsér Ignác 19 Katona István 17 Hankovszky József 17 Székely [...]
10. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (208. oldal)
[...] küldvén az Csillagos vezérhez Vida Istvánnal és Szűcs Istvánnal attunk nekiek f 105 Költöttek [...] meg benne f 26 Nömös Istvánnak odaáig való kocsisságra attunk tall [...] 69 Azt is megküldöttük Kovács István tolmácstúl Antal István is adott volt tall 3 [...] 1663 244 246 MEZEI KERTEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1664 január [...]
11. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (209. oldal)
[...] uram főbíróságában kérte meg Olajos István mezei kertjét Nagy Ferenc 6 [...] főbíró képe Septembris Vásárbíró Kovács István megkérte Molnár István kertét Kemény András szom­szédja főbíró [...] Sárközi Jánost Szabadszállásra küldvén Kőrösmellyéki István­hoz pénz kérni Balogh Istvánnal volt ak őkegyelmék Tall 350 [...]
12. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (267. oldal)
[...] 1640 1707 Töredékek 56 SZÁNTÓFÖLDEK KÉRÉSE A VÁROS TANÁCSÁTÓL 1655 augusztus [...] Serah Mihály Bodo Pál Mészáros István jelen lévén ü kelmék kérte [...] Mi­hály kertjét Anno 1655 Szent István napján déltiest Die 25 Februarii [...]
13. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (273. oldal)
MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1665 Anno [...] Hegedűs János bíróságában Szűr Szabó István megholt 7 Maii kinek mezei [...] Sera Mihály Bodo Pál Mészáros István Város nótáriusa György deák BKMÖL [...] gatya egy fertály búza Somodi Istvánt fogadtuk meg in fi 12
14. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (294. oldal)
[...] 2 Hegedűs János 12 Balog István 6 Kalocsa János 43 Kamarás [...] 3 Miklós Kovács 2 Sárközi István 8 Kovács István 2 Dékány György 11 Böde [...] 1667 298 299 1668 SZÁNTÓFÖLD KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1668 március [...] kertet kérte meg az Burgundiái István Kovacz vei István Kovácz Anno 1668 11 Junii [...]
15. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (310. oldal)
KÖLCSÖNÖK KÉRÉSE A VÁROS SZÁMÁRA 1668 Anno [...] 200 Sárközi Pál és Sárközi István borok árában adtuk az szubasáknak [...] László­nak vöttünk két ökröt Szálai Istvántól tall 17 5 Szendrőbe Vaj [...] Takács Mihály tall 12 Nagy István tall 6 Szabó András kalmár tall 5 István Deák tall 5 Szabó Mihályné [...]
16. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (318. oldal)
KÖLCSÖNÖK KÉRÉSE A VÁROS SZÁMÁRA ÉS A [...] ADÓVAL 1669 Anno 1669 Nagy István uram főbíróságában az derékpénznek kimeneteléről [...]
17. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (329. oldal)
[...] 3 mensis Julii Rimaszombathy Kovács István Sony Istvántól küldött nyolcvanhat pár késeket nro [...] 1510 i 1670 55 SZÁNTÓFÖLDEK KÉRÉSE A TANÁCSTÓL 1670 július 4 [...] lévő kertyét kérte mög Kovács István Vak Tamásét Domokos György Takács [...]
18. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (332. oldal)
[...] i 1670 51 52 KÖLCSÖNÖK KÉRÉSE A VÁROS SZÁMÁRA 1670 Anno [...] Király Pál uram főbíróságában Király István uram adószedő bíróságában az kiktől [...]
19. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (349. oldal)
[...] 6 fertályt fl 6 Katona Istvánnak és Hajgató Jánosnak füleki ótikölcségre [...] fűzettem fl 5 d 20 István deáknak fizettem vásárlást fl 8 [...] 72 19 34 MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1671 június [...]
20. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (350. oldal)
[...] uramnak tavali székbírák uraimék Sárközi Ist­ván Szeőcs István és Király Mihály a számadás [...] Deák Pál Bíró György Nagy István és Csaba Já­nos és Farkas [...] i 1671 72 37 SZÁNTÓFÖLD KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1671 augusztus [...] Die 7 a mensis Augusti István Kovács Patraj kérte meg a [...]