129 találat (0,082 másodperc)

Találatok

1. 1871-05-07 / 37. szám
[...] kárvallott inge­rülten válaszold hogy hiszen Feuer ist eh genug da Ich meine mit Wasser hinein Feuern szólt az impertinens tüzér R [...] és Péchy T szintén Patay István azt találja hogy a mentelmi [...]
2. 1885-03-08 / 10. szám
[...] Aurél és ezek gyermekei Gyulai István Ferencz Irma és Klára valamint [...] Ignáczné Gold­stein Mérné Dobay Jánosáé Feuer Zsigáné Mos kovitz nővérek Rusz [...] Szeréna Duttkay Béláné és Lipóczy Ist­vánná úrnők továbbá Keller Mariska és [...]
3. 1888-03-11 / 11. szám
[...] Füchse Adolf és neje szül Feuer Katalin a maguk valamint gyer­mekeik [...] n s z k y István volt kondorosi urodalmi gazdatiszt és [...]
4. 1892-04-10 / 16. szám
[...] én az elnökség megbízásából Zlinszky István h egyleti titkár p 1 [...] Makra János Va András Vas István Takács István Sas András Domokos Sándor Fodré [...] Rendező bizottság Berthoty Károly Berthoty István Beck Arthur Berényi Frigyes Buday [...] Imre Haty Károly Haty Sándor Feuer Sándor Klauznitczer Miksa Kolozsi Endre [...]
5. 1894-05-06 / 18. szám
[...] 4 Netaláni indítványok 5 Beliczey István egyleti elnök ő méltósága lemondása [...] én Az elnökség megbízásából Zlinszky István egyleti titkár Előléptetések a honvédségnél [...] Lujza Buday Nina Dobozy Mariska Feuer Jenni Gécs Jolán Csaba Grosz [...] Fejér Imréné Fehér Jánosné Szegha­lom Feuer Ádámné Fekete Gézáné Gécs Jánosné [...]
6. 1895-08-25 / 34. szám
[...] Öcsöd 913 30 Dr Hajnal István Békés 904 30 Prág Lajos [...] András Szeghalom 854 75 Mikolay István Orosháza 850 14 Dr Papp [...] Gynla 837 26 Ra vasz István Orosháza 830 97 Künstler Sámuel [...] Janurik György Szarvas 550 53 Feuer Márk Oros­háza 549 57 Ketter [...]
7. 1896-09-20 / 38. szám
[...] Csiszár János Vangyel Szilárd Benko István D Kovács István kovács János Ágoston Lajos Kis [...] György Sál Sebestyén Nád házi István Tar István Glatz János Lendvay Má tyás [...] Anuló Pál Sál József Tar István Nád házi István Lendvay Mátyás ifj Bordó György Monori Mihály Vidó István Miskucza Illés ifj Styr György [...]
8. 1896-10-04 / 41. szám
[...] dr JEteisz Miksa dr Haj­nal István Grócz Béla dr Dunay Alajos [...] János dr Nagy Ernő Lacsny Ist­ván Winkler István Debreczeny Károly Freund A orvos [...] Bende Al­bert Badics Elek Sűdy István Lőrinczy István Kulpin Dániel Réthy Béla dr [...] Mór Altman Ármin Kriszaber Ignácz Feuer Márk Baka Gyula Pollák Jakab [...]
9. 1897-08-08 / 32. szám
[...] való ellátása fölötti intézkedés Szt István napi ünnepély Csabán Nagyszabású ünnepély [...] voltak Asszonyok Dr s lajnal Istvánná Untervéger Péternó Konkoly j enőné [...] jőrnélia Lövy Janka Andrássy nővérek Feuer üdít Budapest Kóhn nővérek Karzaton [...] összeírta Felakasztotta magát Orosházán Kardos Ist­vánná gyógyithatlan betegsége miatt elkeseredett s [...]
10. 1899-10-01 / 40. szám
[...] gyilkossággal és rablással vádolt Stróbel István tótkomlósi szabósegéd bűnügyében aki munkaadó­ját [...] 1 kir jbirósági végrehajtó gooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Feuer Márk kész férfi női és [...]
11. 1899-10-15 / 42. szám
[...] kiirtására Gyula Deutsch József Féhn István Ferentzy Alajos ifj Kohlmann Ferenci [...] Schreiber Adolf Schwarcz Mór Szilágyi István Kis Jenö Messer Lipót 139 [...] testvérek Szeghalom Weidinger György OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Feuer Márk kész férfi női és [...]
12. 1899-12-10 / 50. szám
[...] 1 től két évre Kányáczki István dobozi lakosnak évi 130 frtért [...] volt három ajánlat adatott be Feuer Márk a fenti árból 24 [...] tagokul felvétettek Vitán Lajosné Kiss Istvánná Tóth Ferenczné Baranyik Ignáczné Csiszár [...] a feleségével veszekedő Nagy Gy Istvánt hogy az estére meghalt Az [...]
13. 1899-12-17 / 51. szám
[...] s Kará­csonyi Mannheimer Furka Kocsis Feuer árukészletei is ügyeimet és vásárlót [...] község elöljárói Turóczy Endre Nagy István jegyző 862 t 1 bíró [...]
14. 1900-01-14 / 2. szám
[...] Orovecz Albertné Máyer Frigyesné Paulik Istvánná Lindenberger Alajosáé Keresztény Gergelyné Ju­nászka Istvánná Juhász Lajosné Diószegi Jánosné Dávid [...] korona özv Reinhardt Józsefné Szabó István Bartos Ferencz Takácsy Lajos Brösztel [...] Kopasz Ferencz Oszuzky János Tarkó István Gremsperger Pál Cs Demkó József [...] Kálmán Zsigmond és társa 5 Feuer Márk 15 árleengedéssel az utóbbi [...]
15. 1900-05-13 / 19. szám
[...] 2 8 Berlin Gyula Féhn István Békés Végh József Csaba Finda [...] május 10 Marcsek György Kárnyáczki István jegyző 139 1 albiró Előnyösen [...] 0 0 0 0 0 FEUER MAKK BL a m 000 [...]
16. 1900-05-27 / 21. szám
[...] bizottság nevében Dutkay Béta Fürdők István az összeíró biz elnöke az [...] után meghalt özv Füchsel Adolfné Feuer Katalin asszony 73 éves korában [...] Mariska Berényi Bandika mint unokái Feuer Salamon Feuer Adám Feuer Salamonné szül Wodianer Josefa Feuer Ádámné szül Feuer Ilona mint testvérek özv Feuer Dávidé szül Bettelheim Nanette özv [...]
17. 1900-08-05 / 31. szám
[...] folyó hó 20 án Szent István napján fogják vagy a megyeháza [...] dr Fáy Samu B Csaba Feuer Márk Oros­háza Farkas Adolf Groh [...] Béla Orosháza Schmidt Antal Schröder István Schröder Gothard Schwarcz Adolf Orosháza [...] kétemeletes főépü­lete mely a Szent István utczára néz teljesen el­készült és [...]
18. 1900-11-18 / 46. szám
[...] én délután volt Özv Danczkay Istvánná Demkó Terézia asszony folyó hó [...] valamint gyermekei Béla Józbí Károly István János Gyula és Mariska özv [...] nép­bank Medgyaszai és társai Ravasz István Bázár Gyula Mikolay István Künsztler Sámuel Ág ev egyház [...] Antal Leitner Zsigmond Mecséri Lajos Feuer Márk Györgyi Antal 8 z [...]
19. 1900-12-09 / 49. szám
[...] Dobay János cselédscgi ruházatok vállalkozó Feuer Márk és a csizmák vállalkozó Siflis István szállítása tárgyában meg­tartott árlejtésről felvett [...]
20. 1900-12-16 / 50. szám
[...] törölte és helyükbe Me áros István szeghalmi lakost Litavszky György été [...] népre oly áldásthozó volt Baky István felolvasásában irói munkásságát mél­tatta Hajnal [...] Lukács ndre Deimel Lajos Berthóty István Böhm Mik K s és [...] lapunk jövő számában közöljük Eljegyzés Feuer Márk orosházi tekintélyes ereskedő szép [...]