3. oldal, 213 találat (0,049 másodperc)

Találatok

41. 1970-08-17 / 192. szám
[...] valósultak meg írja Tó zsa István az Idegenforgal­mi Hivatal vezetője A [...] tör­vénybe iktatásának 21 az államalapító István király születésének 1000 évforduló­ja tiszteletére [...] hiánypótlások és a me­legvíz szolgáltatás kérése miatt az első lakók október­ben [...]
42. 1990-07-24 / 170. szám
[...] Központjának nyolctagú de­legációja A vendegek kéré­se az volt hogy ne csak [...] megyei tanács és dr Orosz Istvánt a városi tanács elnökhelyettesét kér­dezgették [...]
43. 1984-11-03 / 260. szám
[...] Szentpéteri kapu 60 és Nyitrai Ist­ván Szentpéteri kapu 27 autójavító mesterek [...] 38 020 Nyom­lem használt ruhanemű ké­rése hulladékgyűjtés csengettek be lakásokba Amennyiben [...]
44. 1988-04-05 / 79. szám
[...] tervei Ezek­ről kértünk felvilágosítást Szilágyi Istvántól az MKV forgalmi főosztályvezetőjé­től Abból [...] jár­művek zsúfoltsága A martintelepiek regi ké­rése hogy egyik irányban módosítsák a [...] átvállalja a többletkölt­séget hallottuk Deák Ist­ván igazgatótól Nem kerül­nek tehát többe [...] Holnap tartja tanácstagi fogadóóráját Riba Istvánná és Herényi József a Vár [...]
45. 1982-11-15 / 270. szám
[...] József miskolci olvasónk Kérdésére Szabó István az Ab Borsod megyei Igazgatóságá­nak [...] pénztárnál fize­ti ki az ügyfél kérése sze­rint Az ÁB kártérítés összegét [...]
46. 1990-09-26 / 224. szám
[...] és Vízművek SC vízilabdázói Szabó István felvétele Labdarúgás megyei 1 osztály [...] vállalta azt hogy pályára lép kérése csu­pán egy injekció volt a [...]
47. 1969-10-25 / 48. szám
[...] HAZAÉRKEZETT ME­ZŐGAZDASÁGI KÜLDÖTT­SÉGÜNK Dr Gergely István miniszterhelyettes vezetésével ót hetet töltött [...] ötven­szeres kicsinyitésű makettje amelyet Antal István kohómesier készített Nem kevesebb mint [...] lillafüredi Palotaszálló makettjének elkészítéséhez Irmai István felvétele külföld OLASZORSZÁGBAN a sztrájkok [...] völgyi üveghutában ké­szítettek Ä király kérése leírisz volt líbiai király azt
48. 1984-08-21 / 196. szám
[...] és Horváth Júliának Adrienn Bódi István­nak es Hodossy Erikának Zsu­zsanna Kolobiskó Istvánnak és Fövenyesi Irénnek Rita Lestel [...] és Barcsai Erzsébetnek Er­zsébet Feleki Istvánnak és Gu­la Gyöngyinek Tamás István Gyökér Sándornak és Fakó Évának [...] Gyula és Boros Ka­talin Soós István és Sárkány Anna Major István és Kuhs Barbara Urban Gusztáv [...]
49. 1991-01-09 / 7. szám
[...] szükséges pénz Értelmes szép kisfiúnk ké­rése is Segíts hogy élhes­sek Még [...] előre is kö­szönjük Tisztelettel Fodor István és felesége 6400 Kiskunhalas Csillag [...]
50. 1974-03-27 / 73. szám
[...] nálunk sem marad el TARJÁN ISTVÁN Családi házat örököltem de lakókkal [...] hogy szövetkezeti lakást vásárolhasson he­lyette Kérése teljesült A szanálás után kártérítés­képpen [...]
51. 1982-05-17 / 115. szám
[...] tennivalók mellett k ő Tóth István vendégszereplé­sével adnak műsoros estet melynek [...] neki Kazincbarcikán munkát találni Egyetlen ké­rése volt hogy a munkatár­sai ne [...]
52. 1976-11-15 / 270. szám
[...] Zoltánt és Tanner Tímeát Kolozsvári István főmérnök köszöntötte A kicsinyek után [...] intézkedett senki Az utca lakóinak kérése mi­előbb szüntessék meg ezt a [...]
53. 1983-10-13 / 243. szám
[...] készí tette készíti el Gál István tervezőmérnök irányítása mellett már jú­nius [...] lehetünk És itt jönnek Gál István Az új léte­sítmény egyébként a [...] vagy húszán Valamennyiüknek egyetlen a kérése telefont akarnak Lázár Sándor az [...]
54. 1986-02-20 / 43. szám
[...] Ügy véljük az 56 család kérése jogos S jogos a kritiká­juk [...] Pont­szám szam 1 Dr Balázs István Jókai u 17 13 110 [...] Ö 8 715 7 Hoffer Istvánná Rácz A u 44 13 [...] 15 000 11 Dr Lugosi István Kokányi D u 25 02 [...]
55. 1991-09-05 / 206. szám
[...] MVSC sporttelepén rendezik meg Szabó István felvétele Salahmotor Az utolsó A [...] rendezik meg a 7 Kamarás István nemzetközi női kosárlabda­tornát A DVTK [...] játé­kot illetve dobóversenyt A rendezők kérése hogy akik szívesen beneveznének egy [...] munkatársának B Józsefnek és N Istvánnak a Batthyány soron Együtt lakott [...]
56. 1984-11-02 / 259. szám
[...] játékra Szalai Zoltán és Nyitrai István autójavító kis­iparos mesterek 1500 1500 [...] indokkal víz éle­lem használt ruhanemű ké­rése hulladékgyűjtés csengettek be lakásokba Amennyiben [...]
57. 1972-10-23 / 250. szám
[...] kiszolgálók gerjednek harag­ra a vevő kérése hallatán M S Miskolc Vérre [...] megjelent rövid hírünkre rea­gált Bertalan István martintelepi olvasónk aki nyug­díjas lévén [...]
58. 1975-03-06 / 55. szám
[...] közlekedési baleset­megelőzési tevékenységről végül Hevér István rendőr alezredes a KBT titkára [...] csak éppen tehe­tetlenek A lakók kérése nyo­mán interpelláció hangzott el a [...]
59. 1986-11-01 / 256. szám
[...] volt a diszpécserpult A vízmüvek kérése Az éjszaka is dolgoztak p [...] 14 sz alatt lakó Fodor István évek óta nem szívlelte szomszédját Her geil István Ez ép január 29 éw [...] tests sértés bűntettével vá­dolja Fodor Istvánt akinek ügyét a Borsod Megyei [...]
60. 1978-02-07 / 32. szám
[...] is fi­gyelembe vesszük láthatja hogy kérése nem megoldha­tó A 21 es [...] holnap csak közepes lesz BRACKÖ ISTVÁN Az eredményesebb mun­ka érdekében február [...]