26 találat (0,075 másodperc)

Találatok

1. 1969-12-18 / 93. szám
[...] vígjáték s az előadás elemzésére Bozóky István és Bernáth László vállalkozik reggeli [...] este 10 óra után F István 27 éves gépkocsivezetőt a Szondy György utcából G István 39 éves gépkocsiveze­tőt pedig a [...] A Miskolci Járásbíróságon dr Hegedűs István tanácsa enyhítő körülményként érté­kelte ugyan [...]
2. 1970-01-03 / 2. szám
[...] Zsuzsa Gáti József Horváth Gyula Bozóky István Zsolnay Hédi és még mások [...] Napjaink vers­rovata is ahol Ágh István Kovács István Fodor József Parancs János Takács [...]
3. 1970-02-23 / 45. szám
[...] 2 Szeku lecz Eger 3 Bozóky Özd 4 Mészáros DVTK 5 [...] nem jelezte az osztálykülönbséget Szabó István felvétele A röplabda is éledezik [...] csak küz­deni tudásuk dicséri KOVÁCS ISTVÁN A mérkőzés első negyed­órája ismerkedéssel [...]
4. 1970-11-30 / 280. szám
[...] László főisko­lai Lengyel György debre­ceni Bozóky István szegedi Szinetár Miklós tv színház [...] ma­gyar alkotást találunk Bács­kai Lauró István Gyula vi­téz télen nyáron című [...]
5. 1971-08-14 / 191. szám
[...] területeken ro­hamosan fejlődő városunkhoz TARJÁN ISTVÁN Országos fotókiállítás Országos fotókiállítás nyí­lik [...] Händel Vízizene 21 18 Al­kotóműhelyekben Bozóky Má­ria grafikusművésznél 21 33 Hadzsi [...] 13 20 óra között Zsignár István festőművész ki­állítása VASÁRNAP Kossuth rádió [...]
6. 1971-12-22 / 301. szám
[...] va­lamint a Természetvédelmi Hivatal kezdeményezésére Bozóky Éva szerkesztette a borítólapot Pap [...] n 15 Felelős vezető SZEMES ISTVÁN BECS Ma kerül sor a [...]
7. 1973-12-06 / 286. szám
[...] Dorottya Dőry Virág Bits­key Tibor Bozóky István Somhegyi György Gonda György Dénes Margit zon­gorázik A műsort Bozóky István rendezte Halálgyár az őserdőben KÖNYVESPOLC [...]
8. 1973-12-08 / 288. szám
[...] Zelk Zoltán József Attila Vass István és Juhász Ferenc művei t [...] közreműködik Dénes Margit az előadást Bozóky István rendezte Az összeállítást Budapes­ten a [...]
9. 1973-12-11 / 290. szám
[...] említeném mondták el az előadást Bozóky István ren­dezte Mit tudunk Budapestről és [...]
10. 1974-03-23 / 70. szám
[...] átgondolt a játék tere Gergely István díszletei egyszerűek s teljes illúziót [...] beleadott Próbáltunk átirtunk ötleteken gondol­koztunk Bozóky István az igazgató maga is beállt [...] című darabjának bemutatójára készül­tünk Básti István a díszlettervezőnk megbetegedett Nagy volt [...] a munkát olyan rövid határidőre Bozóky Pista az igazgató megkért tervezzem [...]
11. 1980-07-02 / 153. szám
[...] KINEVEZTÉK A NYÍR­EGYHÁZI SZÍNHÁZ IGAZ­GATÓJÁT Bozóky Istvánt nevezték ki a leendő nyír­egyházi [...] Nyíregyházán a megyei tanács székházában Bozóky István korábban a miskolci és szegedi [...] és Szávuly Ibolyának Pé­ter Zsufos Istvánnak és Soltész Adrién Erzsébetnek István Jász­ka Józsefnek és Borsodi Máriá­nak [...]
12. 1981-09-05 / 207. szám
[...] Az új nyíregyházi színház igazgatóját Bozóky István színész rendezőt mutatja be Tóífc [...]
13. 1981-10-13 / 239. szám
[...] otthona lehet a Bo zóky István vezette társulat­nak mely azzal hogy [...] szibb megyét többek között Holl István Bárány Frigyes Vitai András Hercegh [...] régi me­gyeszékhelyen Vörösmarty drámai költeményét Bozóky István a Búbos vitézt Balázs Ádám [...] és Var­ga Miklós kiállítása Szonyi István terem 10 30 18 Bőd [...]
14. 1982-01-11 / 9. szám
[...] Károly a lakáj főhivatalno kot Bozóky István Gera Zoltán Balázs Péter a [...] elete 35 510 Szerkesztő Nagy István Közben El sze­retném mondani Gyárfás [...] 00 Eszak magyarországi króni­ka Nagy István Ex libris kiállí­tása Egerben a [...]
15. 1988-08-25 / 200. szám
[...] a társulat új tagjai közül Bozóky Marianne tervező M Kecskés András [...] vezető Juhász Antónia művészeti titkár Bozóky Marianne tervező Színházunk belső rügyei­ről [...] 18 20 Magyar évszázadok Szent Ist­ván intelmei úsm 18 35 Féltestvérek [...]
16. 1988-11-17 / 271. szám
[...] a próbán látottak alapján Somló István jutalomjáté­ka ez nyár óta készül [...] ré Ne­héz szép feladat Somló Istvánnak Akinek ezen a kettős szerepen [...] a rendező tervezte díszletek között Bozóky Marianne jelmezeiben idén végzett a [...] Vasas Galé­ria 14 19 Pécsik István szob­rai Szönyi istván terem 10 18 Sz Kárpáthy [...]
17. 1988-11-18 / 272. szám
[...] Szak­munkás Galéria 8 18 Mczey István grafikái Vasas Galé­ria 14 19 Pócsik István szob­rai Szőnyi István terem 10 18 Sz Kárpáty [...] Tibor Rendező Szűcs János díszlettervező Bozóky Marianne jelmez tervező a vendég [...] Mikrofonlánc A nóo frontpolitikáról Huszár István­nal a HNF főtitkárával Ri­porter Tolnai [...]
18. 1988-11-22 / 275. szám
[...] számot Kitűnő a díszlet ter­vezője Bozóky Marianne látványként és játéktérként egvaránt [...] Szakmunkás Galéria 8 18 Mezey István grafikái Vasas Galéria 14 19 [...]
19. 1988-11-29 / 281. szám
[...] bőrében jól érzi magát Somló István Bemutató a Kamaraszínházbau A szlovák [...] előadás a színházi előadás­ban ábrázolását Bozóky Marianne jelmezei jól szol­gálják az [...] mint amilyennek Moliére gondolta Somló István Scapin ja nem megle­petés erre [...] a két Somló Ferenc és Ist­ván azaz Argante és Scapin kettőse [...]
20. 1990-04-21 / 92. szám
[...] iskolát A romániai vendégek Gagyi István igazgató vezetésével most két számítógépet [...] rendező és a díszlet tervező Bozóky Marianne példás együttműködésérS l árulkodik [...]

 

  • 1
  • 2