Déli Hírlap, 1988. augusztus (20. évfolyam, 180-205. szám)

1988-08-01 / 180. szám

Befejezés elolt az aratás A vége felé közeledik az aratás a borsodi határban: a 112 ezer hektárnyi kalászos háromnegyed részét takarí­tották be tegnap est g. A gazdaságok többségében hek­táronként 5. egyesekben tonna volt a Terméshozam. Az északi fekvésű terir.elő- szöve>keze'f-kber a szomszé­dos szlovák gazdaságokból érkezett több mint ’-»tszáz komba in és szállító )4rroű -egíti az aratást. A segítsé­get a következő hetekben vi­szonozzák a magyar mező- gazdasági üzemek. Megyénk­ben megkezdték a lucerna idei harmadik kaszálását is, Toka I Megválj a és a Síikk- vidék egyes szőlőtábláin pe­dig porozással, permetezéssel védekeztek a lisztharmat el­len. (Kerényi László felvétele) 0 Lassan többen járnak négy keréken a sétálóut­cán, mint két lábon ... A megállapítás persze kicsit túlzó, de azért azt minden városlakó tapasztalja, hogy sok itt a gépkocsi, vagy azért, mert árut ra­kodnak, vagy mert olyan házba kell eljutniuk, aho­vá nincs bejárat, csak a Széchenyiről. Vajon mi­lyen megoldást lehetne találni? Többek között er­ről is szól cikkünk a 3. oldalon. Borús szombat után meleg vasárnap A viszonylag hűvös, esős szombat nem vonzotta strandjainkra a fürdeni, na­pozni vágyókat. Hiába sü­tött ki délután rövid időre a nap, a levegő hideg ma^ radt. Miskolc nyíltvizű für­dőiben igen gyér volt a for­galom. Leginkább érzékeltet­hető ez, a Várfürdő példá­jával, ahová mindössze 31- en (!) váltottak belépőt teg­napelőtt. Vasárnap szinte reggeltől estig sütött a nap. mégsem volt olyan kánikulai hőség, mint egy héttel korábban. A strandokon közepesnek mondható számú közönség verbuválódott, s csak a ta- polcain voltak 5000-nél vala­mivel többen. A tó vize is hűvösebb maradt a megszokottnál. Málviban és Nyéken is ke­vesebben fürödtek: sokakat elriasztott az előző napi rossz idő Akik kijöttek is. többnyire csak a tópart i sütkéreztek. A szörfösöknek egy hét óta először kedve­zett — a kis vitorlát dom­borító — erősebb szél. MAP * POLITIKAI NAPILAP * XX. ÉVFOLYAM, T80. SZÁM 1968. AUGUSZTUS 1.. HÉTFŐ i ÁRA: 2,20 1 FORINT A Kóla-félsziget természeti kincseit is Hans-Dietrich Genscher nyugatnémet külügyminisz­ter a Moszkvában folytatott megbeszéléseiről elmondta, hogy gyakorlatilag aláírásra kész a szovjet—nyugatnémet környezetvédelmi együttmű­ködési ‘megállapodás. Emel­lett számos gazdasági prog­ramot akarnak kidolgozni, például a Kola-félsziget ter­Ala reggeli telelőn Kísérleti aszfalt a buszmegállóban mészeti kincseinek kiakná­zásáról. Bizakodóan szólt ar­ról, hogy a készülő megálla­podásokba teljes mértékben be kívánják vonni Nyugat- Berlint is. Harminc százalékot engedtek az árból Nyári vásár Mit kínál a Bükk Áruház? Ma megkezdődött a nyári vásár. Milyen szezonális cik­keket kínál a Bükk Áruházt — kérdeztük Szabó Ernőnc- töl, a ruházati részleg veze­tőjétől. — Az árualapunk 3,5—4 millió forint: azért nem tu­dok pontos számot mondani, mert mi előbbre hoztuk az engedményes vásárt, szan­dált és férfiinget már ko­rábban is kínáltunk olcsób­ban. Átlagosan 30 százalékot engedünk az árból. Nagy a választékunk gyermekszan­dálokból és rövidujjú férfi­ingekből. 35 forint 80 fillé­rért kínáljuk a német kar­tont, 74,50-ért a selymet. Nem szezonális cikk, de le­értékeltük a vásárra: 450 forint helyett 270-ért adjuk a műszőrmét. A vásár addig tart, amíg a készlet el nem fogy. A Hódiköt divatos nő: pólókat ígért, ezekben a na­pokban várjuk. A hidegebb iciőre gondolva, egyes őszi pulóvereket is olcsóbban árusítunk. A Borsodi Ruházati Kiske­reskedelmi Vállalat 40 millió forint értékű árut vont be a vásárba. Átlagosan 30 száza­lék a kedvezmény. Radvá- nyi Géza gazdasági igazgató­helyettes elmondta, hogy a vállalat 40 miskolci boltjá­ban — köztük a szerződése­sekben — szép kínálattal várják a vásárlókat. (Lapunk 3. oldalán a Cent­rum Áruház és a Korvin Ottó utcai Bébiruha-bolt vá­sári választékáról olvashat­nak.) Carlscci Moszkvában Mától Moszkva vendége Frank Carlucci, az Egyesült Államok honvédelmi minisz­tere. Dmitri) Jazov, a Szov­jetunió honvédelmi minisz­tere hívta meg egyebek kö­zött számos katonai létesít­mény meglátogatására. A tervek szerint az amerikai honvédelmi minisztert f<v' gadja Andrej Gromiko, a Legfelsőbb Tanács Elnöksé­gének elnöke. Uj eljárással Kicserélték a lyukéi talpgerendákat Ha egy szénszállá tó akna talpgerendái felett eljárt az idő. eddig nem volt rá meg­felelő eljárás, hogy ki tud­ták volna cserélni ezeket. tekre el is végezték. A má­sik gerendát pedig a hétvé­gén vették munkába. Így két nappal korábban végezték a két talpgerenda cseréjével. Most már a felújított, meg­erősített gerendákkal történ­het a szén szállítása. Olvasóink írják Szirma-berekkerti telek­ügyek @ Mikot nem kell vámot fizetni? ® Csöpög a szelep 9 In­vitálják meg az unoka barátait is 9 Hány nap szabadság jár a gyes után? 9 A kegyelet megkívánja (A miskolcia­ké a szó rovatunk az 5. oldalon.) VadpOrkölt az étlapon (CIKK A 4. OLDALON) Aszfaltozzák Hejőcsaba legvégén a főutat. Bosszan­tó a féloldalas útlezárás, hi­szen hosszú kocsioszlopok várakoznak itt. Mikor vehe­tik birtokba a megújult utat az autósok? — kérdeztük ! Kalocsai dánost, a Közúti • Éprtővállalat építésvezetőjét. | — Legkésőbb szerda este j átadjuk a forgalomnak a 24 ezer négyzetméter aszfalt- ! szőnyeget. Mintegy másfél I kilométer hosszan burkoljuk ! Miskolc Pest felőli bejáratát. ( A korábbiaktól eltérően, az idén csupán két centiméter vastag aszfaltra volt pénze a megrendelőnek, a közúti igazgatóságnak: Ez Kevesebb, mint a fele a szokásosnak. A Futó utcai csomópontnál a váro,s felé 62 méteren, ki­felé pedig 63 méteren, kísér­leti jelleggel, nyugati licenc alapján — műgyanta hoz­záadásával dúsított — Res- taplast aszfaltot terítünk le, 6 centiméter vastagon. A Du­nántúlon már bevált eljárás­sá' meggátolható az aszfalt felgyyrődése behullámosodá- sa A művelet elég bonvo- lult, mert 2Ü0 fokról lassan — hűtőanyag segítsége nél­kül — kell 40" foltra hűteni a felületet, s csak ezután szabad ráengedni a forgal­mat. A különösen meleg idő megnehezíti a hűtést. A ha­gyományos félórai útlezárás helyett akár 5 órát is kell várni, míg a 35—38 • fokos hőségben 40 fok alá hűl az új burkolat. A kísérleti eljárással szer­dáig felújítják a Herman Ottó Képtár előtt;, erősen elhasználódott buszmegálló aszfaltszőnyegét. Az anvas- költséget a Városgondnok­ság, a munkadíjat a' -KÉV állja. Ha beválik az eljárás —r megrendelésre — a város összes buszmegállóját hason­lóan helyrehozzák. ..A Központi Bányászati Fejlesztési Intézet azonban a közelmúltban kidolgozott egy ötletes módszert: Ener- pac hidraulikus szerkezettel megemelik — azaz a való­ságban összenyomják — a ge-. rendé kát körülölelő tornyot, s így ki tudják venni a régi támaszokat.. A Miskolci Bányaüzem lyukói bányájában a szén­szállító szkip-aKpa talpge­rendái 1958 öté töltötték be feladatukat — tudtuk meg Deák József -gépészeti fő- friérnók-helyettestől. A 4 és fél rnéter magas és 40 tonna súlyú . gerendák cseréjét azonban rpár nem lehetett tovább i halasztani.. Az. .egyik támasznak a cseréjét csü­törtökön kezdték, és pén­Szép idő A tegnapinál is melegebb időre számíthatunk ma, • 31 fok is lehet ’ a hőmérséklet. Időjárásunkat egy magas légnyomású zóna alakítja, a légkör frontok egyelőre el­kerülik térségünket. Derült lesz az ég, csak időnként növekszik meg a felhőzet. Eső nem várható. Mérsékelt, néha élénk lesz a változó irányú szél. + Hidraulikus s?erT;ezettal összenyomták, ezáltal m^onmoRék a tornyot. így kerülhettek uj támaszok a régiek helyére, (Pusztai László felvételei)

Next

/
Oldalképek
Tartalom