14 találat (0,139 másodperc)

Találatok

1. 1879-05-11 / 43. szám
[...] székházáról Gyulán gyászlobogó leng Szulimán István Bókésmegyének hosszú éven át fáradhatlan [...] gyászlap következőkép hangzik Özvegy Szulimán Ist­vánná szül Szabó Terézia maga ugy [...] özv Freifeld Fani assz szül Feuer f hó 7 én éjjel [...] Kulpin Jeni Kulpin Ferencz unokái Feuer Mór Feuer Salamon Feuer Adám Schwar­zenberg Júlia Wodianer Rozália [...]
2. 1899-05-28 / 43. szám
[...] Korosi Lász­lóné Ormai Gózáné Vilim Istvánná Zelenyánszky Mihályné Gályik Andrásné Gortko [...] Károly 50 50 krt Ivanics István 10 krt Á felülfizetők fogadjak [...] és Weinberger Jó sefet a Feuer üzleti alkalmajottait hogy kobozzanak számukra [...] szemek esetleg kellemet­lenül ne zavarják Feuer az alkalma zottai irányában visszavonható [...]
3. 1906-02-15 / 13. szám
[...] gazdasági egyesü­let részéről Pfeiffe r István gazdasági titkár is E tanfolyamnak [...] ifj Frint Béláné Fischer Sándorné Feuer Márkné Feuer Berta Sze­ged Gottstag Sándorné Gémes [...]
4. 1902-01-19 / 6. szám
[...] ós nyugodtan ment Közpénztárosnak Hornok Ist­vánt adószedőnek D T i m [...] Tibor megdicsőült édes atyjuk Beliczey István emléke­zetére 200 koronát adtak át [...] fogadtatott el Ruhane­müekre ajáulatot tettek Feuer Márk 19 százalók Csirke Mátyás [...] 15 százalék engedmény­nyel A bizottság Feuer Márk ajánlatát fogadta el Kitüntetés [...]
5. 1902-08-07 / 63. szám
[...] Endrőd 961 05 Dr Hajnal István Békés 970 71 Zsiros András [...] Csaba 930 20 Ifj Laurinyecz István Csaba 926 25 Tenner Lipót [...] Gusztáv Csaba 868 81 Bolla István Pusztaföldvár 866 80 Tepliczky János [...] Zahorán György Csaba 695 19 Feuer Márk Orosháza 694 09 Belenta [...]
6. 1907-10-03 / 78. szám
[...] hetipiacon Bors Tibortól egy bőrtarisznyát Feuer Márktól két öltönyt Brucker Lipóttól [...] általa össze­vásárolt csirkéket azonban Lukács István vasúti málházó valami kifogá­solni valót [...] 26 ikán is amikor Gyarmati Istvánt ütötte fejtetőn s ütése 20 [...]
7. 1877-05-13 / 38. szám
[...] Mikó Miklós plébánosok és Gubicza István A keresztyénség szelleme Irta M [...] Náhren sie vvaehsam das ewige Feuer Schőner Gefűhle mit heiliger Hand [...]
8. 1884-12-11 / 98. szám
[...] tag u m Dr Hajnal István Ormos János Fejér Béla Güudöcs [...] történt pl sz János Jobannes feuer vagy a sz Márton ünnepe [...]
9. 1885-01-08 / 3. szám
[...] Benedek méhész egyl elnök Pazsitszky István bilbizottsági elnök Bak József Bekker [...] Gsicsintzky Sándor Fábri Sándor Fóhn István Foittin János kir h hadnagy [...] Mihály elleni becsületsértés vétsége 3319 Feuer Márk elleni becsületsértés vétsége Bo [...] zsarolás vétsége ós büntette Juhász István ós társai 5289 Lopás bün­tette [...]
10. 1909-01-14 / 4. szám
[...] t y o r i István dobozi tanítót a vármegye fe­gyelmi [...] özv Beliozey Istvánné Síegfű R István dr Wagner Dániel Lörinczy László [...] Lás Jó Haan Béla Félix István Gyémánt Mór 1 1 K [...] Antalné ugyanis 60 koronával tartozott Feuer Márknak A szegény asszony nem [...]
11. 1886-01-24 / 7. szám
[...] jegyző Barauyi János Fúchsl Sámuel Feuer Sámuel Hegedűs Dániel Megele Géza [...] testisértés vétsége miatt vádolt Török István elleni pere 32 Hasonló vétséggel [...] kisérlete Januar 28 3044 Brokop Ist­ván súlyos testisértés büntette 3047 Varga [...]
12. 1901-03-17 / 22. szám
[...] lakost állandó szakértőül helyette­séül Kunos István községi állatorvos orosházai lakost Füzes [...] M a 11 c s István községi állat­orvos csorvási lakost GyOiaa [...] volt hölgyek névsora Bihály Józsefné Feuer Adárané Kemény Ká­rolyné Kerekes Gyuláné [...]
13. 1901-01-03 / 1. szám
[...] igaz­gatójának T h o 11 István dr nak eszméje hogy az [...] b ner Emil ós Rosinger István Esküvő Weichherz Lajos a Reisz [...] szükségleteire beadott két ajánlat kö­zül Feuer Márk gyulai kereskedő aján­latát iy [...]
14. 1902-03-06 / 19. szám
[...] szavazatát Egyházmegyei gondnok­nak dr Hajnal Istvánt egyik egyház­megyei jegyzőnek pedig dr [...] Ignác dr Kovács László Berthóty István Közlekedésügyi szakosztály elnök Ladics György [...] Jánosné Belencéresi Józsefné Bach Nándorné Feuer Adáinné Jeszenszki Károlyné Klein Mórné [...] tartott hazafelé s Mezőberónyben Szé­kely Istvánnál ismerősénél talált lovai­val együtt szállásra [...]