1266 találat (0,048 másodperc)

Találatok

1. 1995-06-06 / 130. szám
[...] pályát mondhat a magáénak mint Szaniszló János jazz­zongorista Aki idén pályafutásának [...] a Sajtóház Stefánia Klubjában m Szaniszló János jubileumi jazz konceríje Harminc [...] fél 5 órától a Bálint Sándor Művelődési Házban I BODÓÚOl JA [...] 60 évfor­dulója tiszteletére a Bálint Sándor Művelődési Házban Közreműködnek Kiss Ernő [...]
2. 1931-02-12 / 34. szám
[...] or­szág egyik legjobb amatőr játékosát Sza­niszló néhány hónappal ezelőtt megvált a [...] differenciákon hlusultak meg a tár­gyalások Szaniszlő amint Szegedre érkezett jelent­kezett a [...] klubnak Azonnal megindultak a tárgyalások Szaniszlóval ha­marosan meg is egyezne a [...] Bohngyári SC nem támaszt e Szaniszló ki­adatásával kapcsolatban olyan anyagi igénye­ket [...]
3. 2007-06-30 / 151. szám
[...] hogy annak idején felvette Friderikusz Sándort Korengedményesen megy nyugdíj­ba Kruzslicz Pál [...] botrányt kavart tehetsé­ges újságíró Friderikusz Sándor a szentesi ifjúsági házban kapott [...] A szegedi Móraváros szülötte Bérezi Szaniszló fizikus csillagász Alsóvárosi paprikás ősöktől [...] a leendő utazók mondja Bérezi Sza­niszló Fotó Frank Yvette ként nézzen [...]
4. 2000-08-31 / 204. szám
[...] Tibor és Bakacsi Gizella Karikó Sándor és Fekete Krisztina Bogár Krisztián [...] dr Maráz Anikó Csilla Zsigo­vics Sándor és Megyesi Andrea Dimovics Arnold [...] és Ruskó Anitának Tibor Árva Sán­dornak és Márta Katalinnak Vivien Katona [...] Szőke Alexandra Szabina Nagy József Szaniszló Sándor Fátyol Károly György Fa­ragó Gáspár [...]
5. 1940-07-03 / 148. szám
[...] 3 Papp Szeged 171 oOo Szaniszló íölnienletteh ts azon­nal iaazolhatóvá niiilvánítolláh [...] föltűnést keltett szegedi sportkörök­ben hogy Szaniszlót Pleplárt és Bálhyt a kitűnő [...] az egész magyar vizipólósport­nak hiszen Szaniszló egyike legjobb centereink­nek Szaniszlóval a centerben most meg bizto­sabb [...] Budapesten kedden réggel hazaérkezett Nacsa Sándor intéző megelégedés­sel beszélt az együttes [...]
6. 1931-06-20 / 137. szám
[...] kérdezi mt lesz a Bástyával Szaniszló jogosan játszott a Bohngyár csapatában [...] az SzTR át jogosulatlanul szerepeltették Szaniszlót Már arról is beszéltek hogy [...] azonban közben kiderült hogy a Szaniszló ügy­höz Budapestnek nincs köze azt [...] vizipólómérkő zés eredménye Javáre Kisfaludíj Sándor tífuszának es öüühoránah szerelmei Korfestő [...]
7. 1998-03-21 / 68. szám
[...] Megyei Kézmű­ves Kamara részéről Bőhm Sándor alelnök köszöntötte a megjelenteket Kiss [...] Hégert Róbert Horváth János Kó­nya Sándor Nagy Tivadar Sóki Attila Szörfi [...] Pé­ter Gábor Hegyközi József Juhász Sándor Kispál János Martin Balázs Mónus [...] Sanda István Dániel Sós Gábor Szaniszló Sándor Szigeti End­re Újvári Csaba Vörösváczki [...]
8. 2000-08-29 / 202. szám
[...] fájdalommal tudatjuk hogy drága szerettünk SÁNDOR VINCE Tápé Zsukov tér 9 [...] szívvel tudatjuk hogy szeretett fér­jem SZANISZLÓ SÁNDOR augusztus 16 án 57 éves [...] Budapesten tartott sajtótájékoztatóján el­hangzott Balázs Sándor ez­redes Darwinból indul el és [...] visz ma­gával az úton Balázs Sándor a túra első 400 500 [...]
9. 1955-05-17 / 114. szám
[...] takarmányelökészitő helyiség­ben a férje szorgoskodik Sza­niszló István A férj is a [...] már évek óta itt élnének Szaniszlóék a múlt évben még két [...] kenyérnehualó­juk sem termett meg Ezért Szaniszló István minden nap kerékpárral bejárt [...] élüzem címről szóló okle­velet Balla Sándor elvtárs­nak igazgatónak A dolgo­zók nevében [...]
10. 1993-09-15 / 215. szám
[...] szövetkezeti tag együtt­érzését tolmácsolta majd Szaniszló Sándor olvasta fel a Parlament elnökének [...]
11. 1980-11-11 / 264. szám
[...] Szabadfogás 35 kg 1 Virágos Sándor Deák F iskola Szentes 2 [...] Kiskundorozsmai II számú is­kola 3 Szaniszló Sándor Kis­kundorozsmai II számú iskola 38 [...] Csongrád 58 kg 1 Gera Sándor Makó 2 Ka­tona Ferenc Tarjáni [...] iskola 41 kg 1 Bárány Sándor Szó­reg 45 kg 1 Pesti [...]
12. 1968-06-04 / 129. szám
[...] Kálmán és Balda Erzsébet Beke Sándor és Tóth Lenke Börcsök Jóísef [...] 0 zó Juliannának Mihály Szá­ri Sándornak és Grancsai Ka­talinnak Tünde Katalin [...] Szép Já­nosné SUli Zakar Piroska Sán­dor György Bodó József Mol­nár László [...] Sár­leány László és Ptpicz Erzsébet Szaniszló Sándor és Gémes Mar­git Csányi József [...]
13. 2003-03-05 / 54. szám
[...] a DFRC Szeged vezetőedzője Nyári Sándor Győzelmet vall­juk meg őszintén szinte [...] Szeged Városi Sporttanács dr Kónya Sándor elnök 6723 Sze­ged Mérey utca [...] 2 2 Somogyi Döbrössy ill Sza­niszló Sándor Cs 2 2 Horváth Á [...] SZVPS Va­sas 2 7 g Sándor Cs Horváth Á A végeredmény [...]
14. 2001-05-08 / 106. szám
[...] tartja az új rendszert Egervári Sándor Du­naferr pedig azt állítja az [...] 10 10 g Horváth 5 Szaniszló 2 Szőcs Várhegyi Sándor SZVPS Vasas 6 6 g Szaniszló 3 Kovács Horváth Kálmán SZVPS [...] 7 11 g Horváth 3 Sándor 2 Nagy Szaniszló Gyermek SZVPS UTE 3 8 [...]
15. 1995-01-13 / 11. szám
[...] Nagy Tamást válasz­tották alelnököknek Fodor Sándort dr Juhász Istvánt és Szaniszló Sándort Az ellenőr­ző bizottság elnöke ismét [...]
16. 1982-01-17 / 14. szám
[...] elkeseredetten a füstös ülésen Szószóló Szaniszló Nem tél a tél hó [...] a hókérdés nehéz ügy Szószóló Szaniszló azon­ban nyugalomra intette a kétkedő­ket [...] váratlanul megsza­kadt az összeköttetés Szószóló Sza­niszló a Hóimport Egylet patro­nálója idegesen [...] nyílik vásárhelyi népi kerámiákból Mónus Sándor és Mónus Fe­renc a népművészet [...]
17. 1999-05-20 / 116. szám
[...] Vedres 110 m gát Mészáros Sándor Szeged Piarista Magasugrás Fe­renczi Zoltán [...] Gy V korcso­port 100 m Szaniszló Esz­ter Széchenyi 200 m Bu­kó [...] m Széchenyi Pósa Bukó Bősze Sza­niszló 4 x 400 m Széchenyi [...] Kiss Ferenc Erdé­szeti Szakközépiskola edző Szaniszló Attila 110 a lá­nyoknál pedig [...]
18. 1998-05-14 / 112. szám
[...] korcsoport Lányok 100 m síkfutás Szaniszló Eszter Széchenyi Szeged 400 m [...] Ágnes Horváth Mihály Szentes távolugrás Sza­niszló Eszter Széchenyi Szeged súlylökés Rácz [...] m es váltó Széchenyi Szeged Szanisz­ló Dobó Pósa Bukó 4 x [...] Dénes Tünde Kun Zoltán Szappanos Sándor Sólyom Dániel Túri Andrea Magyar [...]
19. 2000-07-19 / 167. szám
[...] EA­BA európai szövetség el­nöke Csötönyi Sándor a Magyar Ökölvívó szövetség elnöke [...] ké­kek akik közül a legeredmé­nyesebbnek Szaniszló Eszter bi­zonyult a bajnoki cím [...] 100 m es síkfu­tás 1 Szaniszló Eszter edzője Kelemen Béla 200 [...] lépett elő A vásárhelyi Benkő Sándor ezúttal nem szerepelt sikere­sen de [...]
20. 1998-03-30 / 75. szám
[...] Kapitány Börcsök Bóka Kószó Te­mesvári Szaniszló Tanda­ri Békési Csiszár Pelsőczi Hevesi [...] Gránitz Antal Répás Edző Bartucz Sándor Szentesi Kinizsi Varga Fruzsa Pataki [...] Ba­lázs Sipos Simkó Dobos Nyeste Szaniszló Kosz­ta Hanyecz Lója Edző Balázs [...] Edző Tóth Győző Gólszerzők Koszta Sza­niszló Nyeste ill Rau Hűvös Jók [...]