Délmagyarország, 1995. június (85. évfolyam, 127-151. szám)

1995-06-06 / 130. szám

9 4 KRÓNIKA DÉLMAGYARORSZÁG KEDD, 1995. JÚN. 6. A Molnár Dixieland tagjainak kivételével talán egyetlen olyan szegedi jazz-muzsikust sem lehetne említeni, aki olyan hosszú és sikeres pályát mondhat a magáénak, mint Szaniszló János jazz­zongorista. Aki idén pályafutásának harmincadik évfordulóját ünnepli - természetesen egy koncerttel, méghozzá június 7-én, szerdán este 8 órától a Sajtóház Stefánia Klubjában. m Szaniszló János jubileumi jazz-konceríje Harminc év a zongoránál Zenészcsaládba született Szaniszló János, hiszen apja karmesterként hét hangsze­ren is. játszott, így természe­tes, hogy fiát hat éves korá­ban beíratta a zeneiskolába. Itt a zongora mellett mellék­hangszerként dobolni és basszusgitározni is meg­tanult. Őrök szerelemnek azonban a zongora bizo­nyult. „Junior-triómmal 1971-ben a salgótarjáni Or­szágos Amatőr Pop- és Jazz­fesztiválon második helye­zést értünk el a dzsessztan­szak kvartettje mögött - em­lékszik vissza az első sike­rekre Szaniszló János. - A tanszékvezető, Gonda János ekkor feljött a színpadra és meghívott bennünket az isko­lába". A hetvenes évek közepe már a Hat szívben találja, a csapat stílusát a kemény dzsesszrock jellemezte, hi­szen világszerte hódított ek­kor a Brecker Brothers, Her­bie Hancock és Billy Cob­ham muzsikája. De nemcsak muzsikált Szaniszló, hanem a hetvenes évek végén dzsessztábort szervezett, pesti tanárokkal, jammele­sékkel és gálakoncerttel ­ezt követően pedig disszi­dált. Milyen idegenül is hangzik ma ez a kifejezés... Pedig akkoriban nem volt más lehetőség világot látni, előbb egy évig Francia­országban zongorázott kis piano-bárokban, majd kilenc esztendőre a jazz őshazá­jában, Amerikában telepe­dett le. „Névadóban és Ka­liforniában muzsikáltam, életem egyik legjobb formá­ciója volt a Santa Barbara Workshop, mellyel szép sikert arattunk 1989-ben a Santa Barbara-i nemzetközi dzsesszfesztiválon. " A zene azonban nem pó­tolhat mindent, a honvágy lassan hazahúzta Szaniszló János szívét, a rendszer­váltás után pedig már nyugodtan jöhetett, nem kellett a hatalom retorzió­jától tartania. Itthon verbu­vált egy szegedi csapatot Euro-Jazz néven, de nagyon sokszor zongorázott szóló­ban. A pontosság kedvéért: szintetizátoron játszik. „Harminc év alatt megun­tam a sok rossz, lehangolt pianlnón való kínlódást ­magyarrázza az elektromos hangszerek iránti vonzalmát. - A zene meghal, ha hamis hangszeren kell játszani. A szintetizátorok pedig hor­dozható kivitelben kínálják a gyönyörű és tiszta hango­kat. " Nem véletlenül aposztro­fálták már Szaniszló Jánost a jazz nagykövetének, hiszen aki ilyen sok időt töltött külföldön, az utána újra menne, indulna: „Nem so­káig tudtam nyugodtan ülni a zongorista-fenekemen, így kapóra jött, hogy néhány hónapja kaptam egy meg­hívást régi muzsikuskollé­gámtól, Fehér Lajostól, aki most Hawaiiban él. Mintegy három hónapig,vendégsze­repeltem Honoluluban, a szerdai koncerten a kint készült fotókból is nyílik egy kiállítás. Ezzel kapcsolatban van egy kellemes megle­petésem is: a tárlatot az ép­pen Magyarországon tártoz­kodó Hawaii-magyar kon­zul, Emese Komjáthy-Pring nyitja meg. A születésnapi bulira egyébként sok szere­tettel várom az egykori ze­nészkollégákat is, hiszen a koncert után jam session lesz, ahogyan az a dzsessz­ben természetes." T. V. • Pinochet tábornok, egy­kori chilei diktátor volt tit­kosszolgálatának tagjai egy santiagói újság beszámolója szerint azzal fenyegetőznek, hogy szaringázt engednek a fővárosi metróba, ha börtön­be záiják egykori főnöküket, a hétéves szabadságvesz­tésre ítélt Manuel Contre­rast. Ezenkívül azt is kilá­tásba helyezték, hogy me­rényletet követnek el kor­Kapós „fegyver" a szarin mánypolitikusok és képvi­selők ellen, ha a hatóságok nem vonják vissza a tábor­nok elleni ítéletet. A titkosszolgálat vezetőjét azért sújtották börtönbün­tetéssel, mert részt vett Orlando Letelier volt szo­cialista külügyminiszter 1976-os washingtoni meg­• Ukrán embargósértés Tiltott dízelolaj A mohácsi vámhivatal munkatársai szombaton fel­tartóztattak egy hajót, mert ENSZ-engedély nélkül akart nagy mennyiségű üzem­anyagot szállítani Szerbiába. Erről vasárnap a Vám- és Pénzügyőrség Országos Pa­rancsnokságának központi ügyelete adoo tájékoztatást. Az ügyeleten közölték: a mohácsi vámhivatalnál szombaton kilépésre jelent­kezett az UDP Zdanszk nevű hajó nyolc uszállyal. A vámvizsgálat során az egyik uszály jobb és baloldali lég­mentesen lezárt tartályában elrejtett több mint 52 ezer liter dízel üzemanyagot fe­deztek fel a vámosok. Ezt az üzemanyag mennyiséget az AZ IFJÚSÁGI HÁZ­BAN ma 17 órakor Görög festmények kiállítását megnyitja Ioannis Dra­koularacos görög nagy­követ; holnap 16.30-kor ingyenes jogi tanácsadást tart dr. Szokol Márta; 17 órakor Nyíri Katalin tex­tiltervező SzörŐSmester­ség című kiállítását Papp János jelmeztervező nyit­ja meg; Görög festmények ki­állítása (öM PROGRAMAJÁNLAT Szinfi-móka, szinfi-varázs címmel, Kovács Gábor, a szegedi zeneiskola szinte­tizátor tanára és növendékei közreműködésével. KÖNYVPREMIER - dr. Csizmazia György Szögedi madárkalendárium című könyvét bemutatja és az író­val beszélget Márok Tamás, MA INGYENES JOGSE­GÉLYSZOLGÁLAT mű­ködik az Ifjúsági Infor­mációs és Tanácsadó Szol­gálatnál (Arany J. u. 7.) 14-16 óráig; ugyanott 17 órától Amiga Klub. HANG-CSEND-JÁTÉK IDŐORSZÁGBAN - zenés fültörővel egybekötött hang­verseny gyermekeknek, délután fél 5 órától a Bálint Sándor Művelődési Házban I^^BODÓÚOl | 'JA fffí Gyorsan, részletre! i /C elméleti kedvezménnyel! Tanfolyam indul június 6-án, 16 órakor a Gábor Dénes Szakközépiskolában, Mars tér 14. Jelentkezni lehet: | BODŐ AUTÓS IS KOI. A, Mars tér 20. Nyitva: 9-17-ig. 1.: 325-083. Görögország Korfu, repülő-apartman 19 900 Kréta: repülő+szálloda+félpanzió 29 900 Társasutak: antik Itália, Párizs, Benelux, Skandinávia, Marokkó, Skócia. Egyéb ajánlat: Tunézia, Ibiza, Mal­lorca, Kenya, Szicília, Törökország, Spanyolország, Olasz­utxzXsiihoo* ország; Horvátország, Egyiptom, USA, Anglia, Brazília WEST TRAVEL Utazási Iroda, Szeged, Oroszlán u. 1., tel.: 62/471-066, 312-005 m | West Tra vei | gyilkolásában. Ugyanezen vádpont alapján a tábornok helyettesét, Pedro Espinozát hat évre ítélték. A santiagói újság úgy tudja, hogy Cont­reras tábornok vidéki birto­kán sáncolta el magát, s állí­tólag kész fegyveresen ellen­állni, ha őrizetbe akarják venni. uszályban ENSZ-engedély nélkül szerették volna Szer­biába szállítani. A vámhi­vatal dolgozói a megtalált üzemanyagot lefoglalták és Uzlik Nicolay Leonidovics, a hajó ukrán kapitánya ellen a nemzetközi jogi kötelezett­ség megszegése bűncselek­mény elkövetésének alapos gyanúja miatt feljelentést tettek az illetékes rendőrka­pitányságon. A lefoglalt üzemanyag őrzésében a Nyugat Európai Unió (NYEU) járőrhajója is részt vesz. Peter Hoffman elhozta a német testvértelepülés zászlaját is • A háromnapos színes hét­végi csengelei rendezvény­sorozat zárásaként tegnap délelőtt ünnepélyes keretek között avatták fel a község világháborús emlékművét. Reggel 9 órától térzene to­borozta az érdeklődőket, majd 10 órától az imaház előtti téren Gyulay Endre megyés püspök celebrált szabadtéri szentmisét, amelyre több százan gyűltek össze. Ezt követően Sántha Ferenc polgármester mon­dott ünnepi beszédet, majd Gyulay Endre megáldotta az emlékművet. • Püspök úr, miért tar­totta fontosnak, hogy jelen legyen ezen az ese­ményen? - Az emlékezés nemcsak itt, hanem mindenütt nagyon fontos, mert megérezhetővé válik általa, hogy a gyű­löletnek csak halál, a pusz­tulás, a családok széthullása lehet a gyümölcse. Még a nem könnyű időkben Rösz­kén kezdtük el a világhá­borús emlékművek felállítá­sát. Akkor még azt is előír­ták, hogy a szövegben, a feliratban mi nem lehet benne. Azóta Szegeden is, más településeken is jóné­hány emlékművet megál­dottam. Gyűlölet helyett szeretet, ez minden ilyen A csengeleiek lerótták kegyeletüket a világháború áldozatai előtt. (Fotó: Somogyi Károlyné) • Régi adósságot törlesztettek Csengelén Falunap, emlékműavatással alkalom legfontosabb mon­danivalója. Természetesen nem szabad az áldozatokról sem megfeledkezni, könyö­rögve, imádkozva az örök élet felé kell irányítani őket,5 mint ahogyan saját gondo­latainkat is. Nagyon sok errefelé a tanyán élő idős ember, akik nem tudnak minden vasárnap bejönni a faluba, ezért is örültem, hogy a mai szentmisére ilyen sokan eljöttek. Csen­gelén imaház és plébánia működik, nincs a községnek saját temploma. Jő lenne templomot is építeni, de ez az elképzelés - a mai szá­mokat és a forintokat össze­vetve - egyelőre csak az álmok világába tartozhat. Sántha Ferenc polgár­mester büszkén mondja: - Csak az egész község összefogásával tudtuk az emlékművet felállíttatni. A költségek legnagyobb részét természetesen az önkor­mányzat vállalta, de nagyon sok lakossági hozzájárulás is érkezett, és az egyház is je­lentősen támogatta az elkép­zelésünket. Az emlékmű 700 ezer forintba került, Papp Pál kisteleki műköves mes­ter készítette el. Régi adós­ságot törlesztettünk ezzel, az áldozatok hozzátartozóinak régi vágya teljesült. Az első világháborúban elesett 6, és a második világháborúban ­főként a Don-kanyarban ­elpusztult 63 falubeli nevét vésték a gránitoszlopba. • A nevezetes eseményre eljött Csengelére a testvérte­lepülés, a németországi Ering 7 tagú delegációja is. Peter Hoffman polgármester a barátság jeléül elhozta, és átadta városa kék-sárga csíkos, középen oroszlánnal díszített zászlaját, amit a vendéglátok nyomban fel is vontak sajátjuk mellé. - Ering vonzáskörzetével együtt egy 3500 lakosú kis­város, Münchentől délre, az osztrák határhoz közel ­mondja Peter Hoffman. ­Csengeléhez annyiban ha­sonlít, hogy mi is főként mezőgazdasággal foglal­kozunk, nincs a közelünkben számottevő ipari létesít­mény. Nagyon fontosnak tartjuk a barátságot ezzel a magyar faluval, nincs is má­sik testvértelepülésünk. Tavaly a csengeleiek voltak nálunk, boldogok vagyunk, hogy most mi lehetünk itt. Az ilyen alkalmak jók arra, hogy jobban megismerjük egymást, beszélgessünk a munkáról is. Mielőtt 1989­ben polgármesterré válasz­tottak, magam is mező­gazdász voltam, akárcsak az itteni polgármester. így van miről beszélgetnünk... H. Zs. ÉPÍTŐANYAG Protherm téglák Színes térburkoló kövek Alu kémény­béléscsövek Korr. acél béléscsövek Öntött márvány ablakkönyöklők Lindab cseréplemez, trapézlemez, csarnokrendszer SZEGED, BÉCSI KRT. 36. Tel.: 323-609. délután 5 órakor, a Móra Ferenc Múzeumban. HOLNAP PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁST tartanak 15-17 óráig az Ifjúsági Irodában (Arany J. u. 7.). A VIDÁMPARKBAN 18 órától a Frenkie Látó duó koncertje. AZ AURA TERMÉSZET­GYÓGYÁSZ KLUBBAN (Kálvária sgt. 14.) 18.30 órá­tól Kik az ufók és mit akar­nak tőlünk címmel tart előa­dást Boros Imre klubvezető. SIMÁI MIHÁLY költői estjét rendezik meg este 7 órakor a-a költő szüle­tésének közelgő 60. évfor­dulója tiszteletére, a Bálint Sándor Művelődési Házban. Közreműködnek: Kiss Ernő, Rózsa János, Tatár Attiláné, Tegzes Miklós. AZ ALKOTOHAZ­BAN (Árbóc utca 1-3.) holnap 15-18 óráig fazekas szakkör (felnőt­teknek) és hímzés. Kaputelefonok, videó kaputelefonok nagykeres­kedelme értékesítési partnerek jelentkezését várjuk! MGC Bt. Szeged Arany J. u. 7. Telefon: 62-326 781, 06-30-455-683 VIHETI 30% ELŐLEG 12HAVIRESZLET 0% KAMAT oooo ...és akár 20.000 Ft-ot megtakaríthat! Június 6, és 24. között Ön már 30% előleggel elviheti új Westel 450 MHz-es mobiltelefonját. A fennmaradó összeget pedig kamatmentesen, 12 hónap alatt törlesztheti, kezelési költség nélkül* Az akció minden új Westel 450-es készülékre érvényes. További információért forduljon a Westel Rádiótelefon Kft. irodáihoz vagy hívja területi képviselőinket! "Ez az ajánlat az egyszeri belépési díjra és a tartozékokra nem vonatkozik, ós csak az új belépők vehetik igénybe! M Általános tájékoztatással 24 órás telefonos ügyfélszolgálatunk NMT mobiltelefonról a 03-as ingyen hívható számon, vezetékes telefonról a 265-8000 telefonszámon készséggel áll rendelkezésére. WESTEL IRODA SZEGED. 6720 TISZA LATOS KRT 2-4. TEL: (06 621421 -575. RÁOlOTELEfON (06 60) 327-600 KÉRÉSÉRE ÜZLETKÖTŐNK FELKERESI ÖNT SÁR ZOLTÁN TEL (06 60! 3Z7-621, VARGA LÁSZLÓ IFI (06 60) 3Z7-63S WESTEL FORGALMAZÓK: • CSANÁOPALOTA PUSZTA SÁNDOR. 6913 HADAK ÚTJA 7 . Tü (0662) 411-055 RÁDIÓTELEFON: (06 60) 327-918 • SZENTES.: JÓZSEF A U. 6/8. TEL (06 63) 311-730. RÁOtÓTELEFON 106 60) 337-092 mmm RADI0TELEF0N KFT

Next

/
Oldalképek
Tartalom