297 találat (0,376 másodperc)

Találatok

1. 1890-07-27 / 30. szám
[...] Budapest 1890 április havában Ur Feuer Szabolcsvár megye alispánjától i 6974 [...] julius hó 2 án Simák István jegyzó Jeszenszki András főbíró 6574 [...]
2. 1900-10-21 / 42. szám
[...] kérni 555 t Tisztelettel Tahy István Uj üzlethelyiség Yárosház tér kántor [...] hirdetmény Lissauer József és társainak Feuer és társa czég elleni végrehajtási [...]
3. 1901-07-14 / 28. szám
[...] ösztön­díjra főtiszt püspök úr Kubacska István kiváló szorgalmú tanítót érdemesítette Október [...] Stoll Ernő ujteleki és Kiss István nádasi tanyai tanítók kik a [...] Vaday F Kálmán volóczi Czóbel István munkácsi állomás főnöknek Fritz Pál [...] a II osztályból Benya János Feuer Mór 10 10 koronát Balkányi [...]
4. 1909-04-11 / 15. szám
[...] 70 fillér és Margit pouder feüér rózsa és crétne színben 1 [...] özv Fekete Imréné végrehajlatónak Juhász István s neje Hegyi Borbála végrehajtást [...] kor 80 fillérért Kapható MyiMAJOR IST­VÁN fodrásznál Föi 6 v 208 [...]
5. 1912-03-10 / 10. szám
[...] fehér­nemfieket a legolcsóbban szerezhetjük be FEUER MIESÁNÉ női divat és rövidáru [...] Jenő Bálasy József Dr Gulyás István Boros József Fráter István Benedek Zoltán Grünberger Ignácz Felügyelő [...]
6. 1912-09-22 / 38. szám
[...] esdve maradok mély tisztelettel BRECSKÓ ISTVÁN angol női szabó Bujtos Géza [...] posta­költségek mellőzésével közvetlenül felkereshesse 15 FEÜER MIKSA Nyíregyházán vette át a [...]
7. 1912-09-29 / 39. szám
[...] esdve maradok mély tisztelettel BRECZKÓ ISTVÁN angol női szabó Bujtos Géza [...] 5 5 5 I Í FEUER MIKSA i KOVALÓ PÉTER ÉS [...]
8. 1912-10-06 / 40. szám
[...] posta­id költségek mellőzésével közvetlenül felkereshesse FEUER MIKSA Nyíregyházán vette át a [...] 80 fillérért Kapható Nyíregyházán Major István fodrásznál Főtér 599 55 20 [...]
9. 1914-11-22 / 94. szám
[...] Csordás Fe­renc 1 K Árki István 30 f özv Kerékgyártó Györgyné [...] Apagy község 50 K Torna István jző 10 K Poor István biró 2 K Sándor András [...] 40 f K m Puskás István 52 f Terbócs László 20 [...] f Máté Andrásné 20 f Feuer Menyhért 6 K Kis Argyilné [...]
10. 1917-12-28 / 286. szám
[...] Korányi Imréné 10 K át Feuer Miksáné 20 N N 5 Barzó Etta 10 koronát Ferkó István 10 kg hust N N [...]
11. 1918-01-17 / 14. szám
[...] Margitka énekszám és ifj Gödény István hatásosan elszavalt költeménnyel Bárány Ró [...] László Szakoly 15 15 K Feuer Leon orosz fogoly Kovács József [...] Macii Lajosné Jeney Mihályné Bodollai Istvánná 5 5 K özv Bakos [...] Rei­nitz Menyhert Kovács Józset Szency István Agárdy istván 2 2 K Horovitz Barnát [...]
12. 1918-05-04 / 102. szám
[...] ev iskolai tantestület 30 Surányi István 20 Kocogh Józsefné 10 Szántó [...] Gyuláné 5 Babitz Józsefné 5 Feuer Mik­Gsáné 5 Lichmann Vilmosné 4 [...] 10 T L 10 Major István 10 Kelemen Károly 10 Fodor [...]
13. 1918-08-08 / 178. szám
[...] üzleti berendezés pultokkal együtt eladó Feuer Bethlen utea 2 798 Intelligens [...] vsgonba rakva eladó Értekezhetni TÓTH ISTVÁN építész­nél Debrecen Poroszlay ut 1 [...]
14. 1918-08-10 / 180. szám
[...] a vá­ros díszpolgárává választotta Tisza István a harctérre megy Bndapest augusztus 9 Pöstyénböl jelentik Tisza István gróf feleségével holnap Pöstyénbe érke­zik [...] üzleti berendezés pultokkal együtt eladó Feuer Bethlen utea 2 798 Könyvelőnő [...]
15. 1918-09-20 / 212. szám
[...] M 5 Schvartz Lajos 10 Feuer Miksa 5 Vámos Adolf 10 [...] 5 Práveczky Bétáné 10 Burger István 5 iWeiner Boris 5 Krómy [...] 10 Pál Endre 33 Szabó István 5 Harisnyagyár 5 Szabó Gusztáv 5 Kovács István 5 aBlogh Ber­talanná 5 Landau [...]
16. 1918-11-27 / 271. szám
[...] Miklós Klár Gyula dr Szondy ístván Várkonyi Sándor Havas Gyula dr [...] ácsmesternek A borbé­lyok M ior István borbélymesternél Bádogos­terek Grünspan Adolf bádogosmesternél [...] K Füredi Vilmos 20 K Feuer Miksa 20 K Guttmann Márton [...]
17. 1919-02-26 / 46. szám
[...] Vá­radi Miklós 50 K Kapin István 3 K Bodor Zsigmond 500 [...] Ruzsonyi Pál 50 K Pintér István 20 K Hirtmann Márton 10 [...] K Burtsch Gusztáv 20 K Feuer Miksa 50 K Ferenczi könyvkereskedés [...]
18. 1919-11-18 / 258. szám
[...] Dr Krómi Károly Dr Vietorisj ístván Kovács 7 sig­mond H ratuvszki [...] Viktor Vasipari vállalat Manheímer Simon Feuer Miksa Klein Jenő Gottiieb Vendel [...] Lajos Dr Szentiványi József Oros István Dr Dotobács Béla Szolyka Tibor [...] Farkas Jenő Gábor Sándor Búzás István Nemes Sándor Dr Klekner Károly [...] Schvartz Izidor Barsi Béla Szecsődi István
19. 1920-10-05 / 227. szám
[...] sze­mélyes szabadság megsértésének vétsége Mikecz István és 11 társának letartóztatása cimén [...] ha­tóság elleni erőszak büntette Mikecz István elmozdítása és 12 rendbeli személyes szabad­ség megsértésének vétsége Mikecz István és társainak letartóztatása cimén Ezenkívül [...] nagy viiaszté ban érkeztek a FEUER Mik női divatáruházába Városházpalota
20. 1920-10-16 / 237. szám
[...] el teljes egészében igazolták Mikecz István Groák Ödön és dr Tóth [...] azt rábízták Ezt bizo­nyították Mikacz István ós Rappersberger Károly Most az [...] alakítása iránt ren­deletileg intézkedhessék Szabó István nagyatádi főldmivelésügyi miniszter ezen törvényes [...] yáiiienil nagy nálosztéilian érkeztül a FEUER MIKSA női Maruliizáiia Mizpaloia i [...]