282 találat (0,209 másodperc)

Találatok

1. 1967-02-03 / 29. szám
[...] Doluhanova énekel 15 18 Albert István népi zenekara ját­szik Kemény Klió [...] TRISZTÁN Illés Endre és Vass István ültette át ma­gyarra a Szegedi [...] ellen A hárcm felvonásos drámái Bozóky István rendezte kiforrott korrekt eszközökkel NEGYED [...] az alkoholista garázda Dr Szalai István Tv ben láttuk
2. 1973-08-26 / 199. szám
[...] nép A régésznek készülő Igaz István a tárgyi gyűjtőkhöz csatlakozott Nomen [...] Márpedig mindez a jövőért történik Bozóky Éva Mihail Lvov A kétszázötven [...]
3. 1974-04-17 / 88. szám
[...] órakor A HNF megyei székházában Bozóky Éva újságíró a Könyvtáros című [...] a zsűri a forgatókönyvíró Sas István munkáját aki a filmhez az [...] Dózsa Gvörgy Felelős vezető Boléezi István Íőöőmó 80888 v 58888 888 [...]
4. 1974-05-12 / 109. szám
[...] a tanítóképző intézet hallgatói köré­ben Bozóky Éva újságíró a Könyvtáros cí­mű [...] jelent arra választ ad Imre István Kossuth díjas festő­művész Nyíregyházán nyílt [...] impressziókat de mind­ezek transzformálódnak Imre Istvánban Szatmárból indult el A akvarell [...] fogságban a korábbi mesterek Réti István Szőnyi István és Elekfy Jenő oktatta szemlélettel
5. 1975-03-21 / 68. szám
[...] volt a város vendége Simon Ist­ván és Czine Mihály a népfrontklubban [...] csopor­tos foglalkozást rendhagyó irodalmi órákat Bozóky Éva a Nők Lapja szerkesztője [...]
6. 1975-08-29 / 202. szám
[...] Kiss Li bermann Popper értekezé­se Bozóky Éva könyve peda­gógiai tapasztalatairól ugyan­úgy [...] felvá­sárlást Újabb büntetőeljárás indult Rézműves István és két társa ellen akik [...] egyenesen oda irányí­tották őket Rézműves Ist­ván mintegy 10 000 Ft hasznot [...] már nem lehetett elkobozni Rézműves István 8000 Ros­tás Gusztáv 4000 és [...]
7. 1977-05-18 / 115. szám
[...] is hasonló bonyodalmakkal járt Széchenyi István 1830 nyarán a Desdemona nevű [...] mennyiségű munkát igény­lő műsor rendezése Bozóky Istvánt dicséri Merkovszky Pál A KÉPERNYŐ [...] abból az adósságból amellyel Nagy István romániai magyar író életművének tartozik [...] csaknem sikerült ben­ne megteremteni Nagy Ist­ván írásainak atmoszférá­ját A legerősebben A
8. 1978-04-14 / 87. szám
[...] rejtelmeivel ismerteti meg kis hallgatóit Bozóky Éva a Könyvtáros című folyóirat [...] 1834 36 között megfestette Széche­nyi István arcképét amely jelenleg is az [...]
9. 1978-05-07 / 106. szám
[...] 3 0 ará­nyú vereséget szenvedett Bozóky Dénes a szakosztály elnöke Fáradt [...] sz isk 208 2 Debreceni István 12 sz isk 180 3 [...] keddi számában fogjuk közölni Bányai István Tenisz NB I ki lesz [...]
10. 1979-03-13 / 60. szám
[...] Apollónia által összeállított és a Bozóky István rendezte dokumen­tumműsor érdekes módon tett [...] ezt a bonyo­lult jellemet Seregi István Cserbenhagyta áldozatát Egy nagy csattanásra [...]
11. 1980-03-01 / 51. szám
[...] másnál úgysem válik be Benedek István írja valahol hogy a házassággal [...] legjobban az lehetőleg ne házasodjék Bozóky Éva Fogyókúrázóknak 1 Csak meghatározott [...]
12. 1980-07-22 / 170. szám
[...] M László gra­fikus és Steiner István szob­rász alkotásaiból a Tokaji Galériában [...] táborban Színházról színészekről előadásokról Villáminterjú Bozóky Istvánnal A jövő esztendőben kez­di meg [...]
13. 1981-03-05 / 54. szám
[...] művelődési központ be­lépése Az előkészületekről Bozóky István és Géczi Fe­renc igazgató tájékoztatta [...]
14. 1981-06-11 / 135. szám
[...] mai követel­ményeknek A társulat szervezéséről Bozóky István színházigaz­gató adott tájékoztatót A művészeti [...] Petőfi Sán­dor a TITÁSZ Báthori Ist­ván valamint a Növényolaj­ipari és Mosószergyártó [...]
15. 1981-06-14 / 138. szám
[...] vezetőinek és színészeinek névsora Igazgató Bozóky István művészeti vezető Fehér György fődramaturg [...] Déryné Györgyfalvay Péter Szolnok Horváth István Pécs Holl István Kecskemét Ittes Jó­zsef Miskolc Katona Zol­tán Népszínház Kiss István Szolnok ifj Kovács Gyula József A Színház Lakatos István Szeged Lengyel Ist­ván Szolnok Stettner Ottó Kaposvár Szántó [...]
16. 1981-08-20 / 195. szám
[...] Lászlóval Ács Jánossal illetve Bujtor Istvánnal Balázsovits La­jossal Cserhalmi Györggyel Bánfalvi [...] Nincs egyedül a pilóta Beszélgetés Bozóky Istvánnal a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház [...]
17. 1981-08-27 / 200. szám
[...] ülés résztvevőinek egy csoportja Fent Bozóky István igazgató meg alakultnak nyilvánítja az [...] először felcsattanó lelkes tapssal Ezután Bozóky Ist­vánnak a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház [...]
18. 1981-08-27 / 200. szám
[...] társulat tag­jai szavazatukkal elfogadták és Bozóky István jelentette a megye vezetőinek hogy [...] és Tünde Vörösmarty drámai költménye Bozóky István rendezésében Színre kerül továbbá Bereményi [...] 9 én délután 4 kor Bozóky Istvánt látják vendé­gül Az ünnepség a [...] a világ bé­kéjére biztonságára Kovács István SICILY Mediterranean Sea GREECE MALTA [...]
19. 1981-09-06 / 209. szám
[...] utca 5 alatt Első ren­dezvényén Bozóky István a Móricz Zsigmond Szín­ház igazgatóját [...]
20. 1981-09-12 / 214. szám
[...] cí­mű drámai költeményének bemutatóján amelyet Bozóky István rendez A főbb szere­pekben Vitai [...] Tün­de Szabó Tünde Ilma La­katos István Balga Holl István Tudós Tímár Zol­tán Fejedelem Fábián [...] állvány is jelzi hogy Gábor István festőmű­vész a napokban hozzáfog nagyméretű [...] 31 éves büntetett előéletű Balogh István megszúrta köny nyebb sebet ejtvén [...]