259 találat (0,292 másodperc)

Találatok

1. 1911-09-02 / 35. szám
[...] Veszett macska Pécsről jelentik Dr Kerese György sásdi ügyvéd volt orsz [...] megtámadta és súlyosan megse­bezte Dr Kerese azonnal Budapestre ment a Pasteur [...] alján a Csoklovica barlang­ban Töri István tanító és Láger János állomásfőnök [...]
2. 1980-03-01 / 3-4. szám (12. oldal)
[...] Kálvin Keresztyén Énekkar ifj Tóth István orgonista és karmester vezetésével Young [...] karénekét adta elő Ifj Tóth István és Dobda Ja­net vasárnapi iskolai [...] duettet ad­tak elő Ifj Tóth István méltóképpen mutatta be az új [...] múlandó mint egy Tavaszi regei Kerese a Virtust az minden Korron [...]
3. 1903-04-02 / 14. szám
[...] alelnöki Czap Lajos jegyző Pásztor István E ave Ä o 220 [...] Bors Lajos számvizsgáló bizottság Buckó István Kánay István beteg látogató Biró Gábor ajtóör [...] nagy bélyeg ajándékkal akar vásárolni kerese fel a Itt van Hadvigár István honfitársuk alkalmazva
4. 1908-10-24 / 43. szám
[...] lelkész TÁRS SZERKESZTŐ HARSÁNYI P ISTVÁN bridgeporti ref lelkész KIADÓHIVATAL 52 [...] folytán neki megszavazott 5 Újvári István a whittseti osztálytól félsegélyért folyamodott [...] állapította meg a végle­ges munkaképtelenséget kérése nem volt teljesíthető 9 Vladár [...] g ié zére 9 Suga Istvánná a delray i osztály tagja [...]
5. 1914-11-07 / 44. szám
[...] AZ EGYESÜLET ELNÖKE IFJ KÖTELES ISTVÁN JEGYZŐKÖNYV felvétetett az Amerikai Magyar [...] én Jelen voltak Ijf Köteles István elnök és a vezértestület tagjai [...] 1 sz osztály­tól ügye megvizsgáltatván kérése jogosnak találtatott és számára a [...] 20 sz osztály­nál 15 Pecsenye Istvánná a 8 sz osz­tálynál 16 [...]
6. 2011-11-01 / 11-12. szám (16. oldal)
[...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...] lelkipásztori szolgálatra Gyászhír Elhunyt SZABÓ ISTVÁN a Cliffside Park i Református [...] templomából Gyászolják felesége Éva fia István és mindannyian akik ismer­ték és [...]
7. 2012-07-01 / 7-8. szám (14. oldal)
[...] Református Egyházközség Lelkészi Hivatalától Répási István ref lelkész leveléből LELKIPÁSZTOR NÉLKÜLI [...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...] West Mifflin PA 15122 Répási István ref lelkész ORDER BLANK MEGRENDELŐLAP [...]
8. 2012-03-01 / 3-4. szám (14. oldal)
[...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...] Joseph Diadone Tamás Mária Szabó Ist­ván Fejes Lajos Özv Juhász Jánosné [...] Séra Ferenc az algondnok Tamás István Januártól folytattuk bibliaóráinkat és konfirmációs [...]
9. 2012-05-01 / 5-6. szám (12. oldal)
[...] Tamás család apraja nagyja Tamás István Emma az ifjú István Zsuzsanna Istvánka és Attila felekezetűnkből [...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...]
10. Művelődéstörténet • Szőcs János: Csíkszéki iskolamesterek, kántorok, tanítók (1571–1800) – II. rész (532. oldal)
[...] Michael Illyés Pedagógus tanító Mátyásfy István 38 Pap Háromszéki Iskolamester Lukács István 42 Menasági Magyarul és latinul [...] U 47 6 118 Lukács István kántortanító kérése Hosszas időkig hol Cantori s [...] 1750 ben a beteg Lukáts Istvánt az adóügyi kimutatáson menasági kántorként [...]
11. 2013-03-01 / 3-4. szám (12. oldal)
[...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...] Address nyékét szervezi Elnöke Balia István főgondnok Istennek hála a Nt [...]
12. 2016-03-01 / 3-4. szám (10. oldal)
[...] as requested by Rt Rev István Csűri in Nagyvárad 7 Fund [...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...]
13. 2016-05-01 / 5-6. szám (10. oldal)
[...] as requested by Rt Rev István Csűri in Nagyvárad 7 Fund [...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...]
14. 2016-01-01 / 1-2. szám (10. oldal)
[...] as requested by Rt Rev István Csűri in Nagyvárad 7 Fund [...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...]
15. 2015-09-01 / 9-10. szám (10. oldal)
[...] as requested by Rt Rev István Csűri in Nagyvárad 7 Fund [...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...]
16. 2012-09-01 / 9-10. szám (13. oldal)
[...] az angol nyelvű Istentiszteleten Vásárhelyi István hirdette az Igét 11 órakor [...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...]
17. 1993-04-01 / 4. szám
MÚLTUNK TÖRTÉNELMÜNK IFJ HORTHY ISTVÁN SZOLGÁLATÁBAN 3 Farkas György a [...] részlegvezetője öt esztendeig élt Horthy István közvetlen környezetében mint inas illetve [...] szavajárása Soha nem utasított a kérése azonban parancs volt Ön mint [...] tisztele­tét tenni az elnök úrnál Ist­ván volt ugyanis a klub el­nöke [...]
18. 2016-07-01 / 7-8. szám (13. oldal)
[...] as requested by Rt Rev István Csűri in Nagyvárad 7 Fund [...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...]
19. 2014-01-01 / 1-2. szám (12. oldal)
[...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...]
20. 2006-04-01 / 4. szám
[...] Tisztelettel Lezsák Sándor Ifj Fekete István Fekete Istvánra emlékezve Pár évvel ezelőtt megfogadtam [...] állandó civakodó társam Ifj Fekete István legújabb Fekete Istvánra emlékezve című könyvét említem amelyet [...] könyve az ítéletidő Ifj Fekete István Fekete Istvánra emlékszem Móra Könyvkiadó 2005 Budapest [...] fontosabb munka egyesületeink számára Harmath István
21. 1992-02-25 / 8208. szám (53. oldal)
[...] pz újságírókat tegnap délután Boros István a kuratórium vezetóje Elmondta a [...] az igazgatóság ne­vezze ki Nemeskürty Istvánig Az alapítvány kuratóriuma a történtek [...] a nyilatkozat amely szerint Nemeskürty Ist­vánt főszerkesztővé Kraszna 1 Zoltánt és [...] lap egyik munkatársa elvitte Nemeskür­ty Istvánnak Ezek után az ró úgy [...]
22. 1970-08-01 / 3. szám
[...] Trenton i New Jersey Szent István Egyesülettel folytatott egyesülési tárgyalásokról A [...] Frater­nális Egyesület jelenleg a Szent István Egyesület tagságának szavazatára vár eb­ben [...] elnöki tisztség kérdésén kí­vül más kérése Mr Rinkó azt válaszolta hogy más kérése nincsen Miután megadatott az alkalom [...]
23. 2014-05-01 / 5-6. szám (12. oldal)
[...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...]
24. 2014-11-01 / 11-12. szám (14. oldal)
[...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...]
25. 1927-07-01 / 7. szám
[...] Német Sándor Vass Fe­renc Lemák István Fábián János Nagy Mi­hály Papp [...] Jenő 3 dollárt adományozott Palczer István 1 dollárt adományoztak Tóth István Nagy Zsigmond Bozsvay Dávid Ifj [...] Szakács Antal Török Béla Dzsindzsó Istvánná Kondor András Gombosi Lajos Borsy [...] feladjunk 1731 előfizető Külön nyugta kérése fölösleges A címzésen ellenő izheti [...]
26. 2013-05-01 / 5-6. szám (12. oldal)
[...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...]
27. Emlékezzünk (17. oldal)
Hol sírjaink domborulnak Sujánszky István kis Lexi tart zászlós sírlátogatását [...] Lajos A szlovák háborús veteránok kérése A Cseh Szlovákiában megjelenő Národna [...] érdemes a szlovák háborús veteránok kérése Csendes imádsággal és emlékezéssel gondoljanak [...]
28. 2002-08-01 / 4. szám
[...] ERŐS VÁR 3 oldal I ISTVÁN A SZENT KIRÁLY A nyugati [...] igazi mega­lapozása fiára várt Szent István uralkodását nehéz belső har­cokkal kezdte [...] szembeszáll­ni a törvényes uralkodóval Mikor István így megerősödni látta hatalmát elha­tározta [...] kér a magyar egyház megszervezésére Kérése meghall­gatásra talált és a pápától [...]
29. 2012-11-01 / 11-12. szám (13. oldal)
[...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...]
30. 1926-10-01 / 10. szám
[...] Benjámin Egy­háztanácsosok Lengyel Lajos Eszenyi István Bosnyák Ferencz ifj Dorkó János [...] Batári András Kántor Péter Markovics Ist­ván Belenszky János B Kiss János [...] úgy értesültünk hogy a fel­vétel kérése elhatároztatott Ezzel a belé­péssel a [...] Főgondnok Csordás Ferenc Algondnok Bállá István Pénztárnok Szántay József Egyháztauácsosok Keasbeyről [...]
31. 1993-06-08 / 8477. szám (15. oldal)
[...] résztvevőjét Ba­logh Györgyöt FKGP Prepe­liczay Istvánt FKGP és Ugrin Emesét aki [...] kezdődtek Sz A J Prepeliczay István erkölcstelenség koalíciós szerződésre hivatkozni Mivel [...] koalíciós egyez­tetésen részt vevő Bakos István­nak Cseh Sándornak Györgyi Árpádnak Kiss [...] Balogh György Gerbovits Jenő Prepeliczay Ist­ván Torgyán József Vörös Vin­ce akik [...]
32. 1993-06-22 / 8485. szám (17. oldal)
[...] 1993 6 17 a Csurka István az ügynöklistán A tét ki [...] Nemzet szerdai számában közölte Csurka István nyilatkozatát Lehet hogy nevem rajta [...] előbb Torgyán József azután Csurka István A Magyar Igazság csoport tagjainak átvilágítási kérése a miniszterelnök egy kijelentésé­re adott [...]
33. 1923-11-17 / 46. szám
[...] nagy tevékenységéről jól is­mert Kovács István atyankfiának Pittsburgból való eltávozása folytán [...] képviselőjét midőn ő lapunk pártolásának kérése ügyében beko­pogtat hozzájuk Legyen itt [...] Elnök Győri Ferencz Jegyző Győri Ist­ván 104 Gardner ave iview Castle [...] 97 Disytown Pa Pénztárnok Ádám István Ellenőr Danyi István Beteglátogató Kiss János Ajtóőr Bodnár [...]
34. 2012-01-01 / 1-2. szám (14. oldal)
[...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...]
35. 1916-06-03 / 23. szám
[...] ha szükségesnek lát­juk a változtatást kérése szerint megtesszük FELHÍVÁS Kérjük lapunk [...] i u Elnök Id Köteles István Ai el lök Id Tóth [...] Tdő Kovács End­re elnök Varga István alelnők Bállá István jegyző G Demeter Jó­zsef pénztárnok [...] nyilvántartó Győri Ferenc számvevő Gőrász Ist­ván titkár Kertész Sándor kis könyv [...]
36. 1971-11-01 / 4. szám
[...] következő ki­tüntetett tagok elhalálozását Csontos István 59 ik fiók Scalp Level [...] János alelnökök Bero Ferenc Dankó István Hegedűs Mihály Iváncsó István Ft Jacobs P András ifj Láng István Macker Gyula Radvány J Ferenc [...] szavazott Bero Ferenc igen Dankó István igen Láng István igen Macker Gyula igen Radvány [...]
37. 2014-07-01 / 7-8. szám (15. oldal)
[...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...]
38. 1977-03-31 / 10. szám (7. oldal)
[...] őket tüzes vassal sütögetik Friedrich István Ez már prakszis Rupert komoly [...] az életét mentse meg Friedrich István Borzalom Rupert Rezső Méltóztassék csak [...] a Margit körúti fogházba Friedrich István Hát többen is voltak Rupert [...] állandó biztosítássá alakítha­tó további bizonyíték kérése nélkül Vegye igénybe szaktanácsaimat élet [...]
39. 2013-11-01 / 11-12. szám (12. oldal)
[...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...]
40. 1924-01-19 / 3. szám
[...] Trója Gáborné Palágyi Miklósné Czap Istvánná és Tobiásné A felszolgá­lás és [...] árvaházra Ez alkalommal a lelkész kérése nem maradt kiáltó szó a [...] járultak A sz jegyeket Boros István és neje ajándékozták A karácsonyi [...] gyüle­kezet megbízásából Csuka Géza Boros István Joó Sándor Kozma Ferencz Péter [...]
41. Tartalom
[...] a Nagybányai katonai tábor parancsnokának kérése a helybeli Kerületi Bánya Főfelügyelőség­hez Fischer István szabadságolt tüzérnek a felsőbányái zúzda [...] Felső Bányai zúzdák főnökét Fischer Istvánt mint az e szakban igen [...] erületí Főfelügyelőségnek már bejelentette Fischer István ottani zúzdái éjjeli őrnek mint [...]
42. 2014-09-01 / 9-10. szám (12. oldal)
[...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...]
43. 1928-12-01 / 12. szám
[...] B Katkó Ferenc M Kovács István Szabó Bertalan Kői Ferenc Dókus István Fábián Lajos Szabó János László István Orosz János Orgonista Wéber Gyula [...] órakor Ifjúságunk megmozdulása Éveknek kitartó kérése buzdítása és a nov ll [...]
44. 1975-02-01 / 2. szám
[...] Barna bácsija volt A család kérése szerint baráti köre a koszorú­megváltásokat [...] Vágó Ernő Könyvtáros Dr Fülöp Istvánná A közgyűlés után kiosztásra került [...] Presbiterek három évre választva Balogh István Balogh Béla Canelle János Hazafi [...] Február 10 én eltemettük Knapp Ist­ván 90 éves idős férfitestvérünket Az [...]
45. 1925-03-21 / 12. szám
[...] alapon Fejedelmi fizetést húzott Haller István mint a Budapesti Áruhitel­bank elnöke [...] felépitéséről és üzembe helyezéséről Haller Istvánnak ezekkel az Ígére­tekkel sikerült rábírni [...] ekkor szigorú levelet intézett Haller Istvánhoz és figyemeztette őt eljárásának esetleges [...] mentse a menthetőt Felszó­lította Haller Istvánt hogy vegye vissza a részvényeket [...]
46. 2011-07-01 / 7-8. szám (14. oldal)
[...] lelkipásztor 4 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 5 Nádas [...] alap 6 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...]
47. 1901-04-25 / 17. szám
[...] szerencsés lesz és egy nagy kérése beteljesül Hát ugyan mi az [...] Tóth János Csorba Márton Gönczi István 2 2 Molnár Pál Sütő István Juhász Kálmán Juhász Ju liána [...] Csorba Mihály Csorba János Simon István Káldy József Kiss Etelka Csorba [...] Fodor Károly Braun Antal Silling István Nagy Sándorné Urbán Borbála Sam [...]
48. 1973-02-01 / 2. szám
[...] Beatty St sarkán Lelkipásztor Kovács István 180 Home Avenue Trenton N [...] 68 értékű munkálatokat külön ado­mányok kérése nélkül tudta megvaló­sítani egyházunk Megköszönve [...] Sándor Jr Thomas Frank Tűre István Vágott András Si­mon Károly Vágott [...] ra Tb elnök Nt Kovács István­ná elnök Kerekes Jánosné alelnök Vágott [...]
49. 1905-10-19 / 42. szám
[...] törülve is volt enDél fogva kérése figyelembe nem véte­tett j 7 [...] mun­kaképtelenséget meg nem állapítot­ta ennélfogva kérése nem volt tel­jesíthető I 10 Kövér István a homesteadi osz­tálytól végleges munkaképtelensé­ge [...] megszavazott félsegély kiadását 11 Szert István a broughtoni osz­tálytól félsegélyt kér [...]
50. 1924-09-06 / 36. szám
[...] talmában és nem csalódott mert kérése teljesült Fia meggyógyult Nekünk még [...] sem ér Kidolgozta Nt Borsos István ref lelkész jó szívből küldött [...] első canadai fecské­jét melynek Szent István Ünnepe czimet adott a Magyarság [...] cálvinista Békevár abla­ka előtt Szent Istvánról énekelni dicsőítő himnuszokat vakmerőség Én [...]