Irodalmi Szemle, 1978

1978/6 - DOKUMENTUMOK - Levelek Csáder Lászlóhoz

4. Egy májusi ifjúsági ankét előkészí­tése Bpesten a B. M. T. rendezésében legyetemei hallgatóknak]. Eljönnének Győry, Balogh, Brogyányi, Dobossy, Hor­váth, Peéry. 5. Kassák- és Varró-val való kapcsola­tunk megemlítése. III. Varró István felkeresése. Századunk szerkesztősége. Könyvek átvétele és to­vábbítása, pesti diákankétunk bejelentése és támogatásuk kérése. /2 ügy) Miv. megb. IV. Kassák felkeresése Bp. VI. Lehel u. 6. Munka szerkesztősége. Ajánlólevél átadá­sa, segítség a Munka-propagandában (Kép­zőművészeti Főisk Bartháék). Prohászka emlegetése. Megbízatás! (állandó] V. Bátky Zsigmond (méltóságos) igazgató és Győrffy István dr. felkeresése. Néprajzi Múzeum. Tisztviselőtelep. Hungária körút 347. sz. A regösnaplók bemutatása és engedély­kérés rajzolásra, múzeum megtekintésére. (Esetleges regösrajzok külön lerajzolása klisíroztatás számára). VI. Tichy Kálmánnal Rožňava levelezésbe lépni, leírni neki, mi van értékes az eddigi regösnaplóban. VII. Pais Károly és Vass László (Eötvös Kollégium) bevonása a látogatásokba, moz­galmunk ismertetése. Vili. Kodolányi Jánossal (Pesti Napló szer­kesztősége) mindent megismertetni, a pes­ti munkán kívül a Záhradník—Ne jedlý-féle Var-lap magyar-barát cseh programját és a csehek pesti látogatását is. IX. Minden nyomtatvány Martényí Árpád, Praha I. Karlova 30. Magyar Menza címére küldendő. X. Balogh Edgárnak havi beszámoló Du­na u. 51. Prohászka Nemzeti Salon. Kiállítás Horváth: könyv Kassák: VI. Lehel utca 6. V. I. Prohászka István műtermében (Dedikálva: „Lackó barátomnak szeretettel, Pozsony, 28. VI. 12. Prohászka.” Csáder László hagyatékából).

Next

/
Oldalképek
Tartalom