73 találat (0,147 másodperc)

Találatok

1. VII. Névmutató (607. oldal)
[...] Svidy Pál 311 13 Sybridovszky Szaniszló 45 Szakmári András 276 440 [...] Dávid 440 Szamuelius Márton 508 Szaniszló prépost 93 Szapolyai János 43 [...] 23 Thurzó Mihály 242 Thurzó Sándor 28 170 Thurzó Szaniszló 104 74 81 208 23 [...]
2. A Thurzó-levéltár egyháztörténeti iratai 1-265. (267. oldal)
[...] 8 Pozsony Plathy Ferenc Thurzó Szaniszlóhoz Az ura levelében foglaltakat közölte Sándor Jánossal Szerdahelyi Mihály­lyal és Dávid [...] Nagod akaratiat ma yo regweí Sán­dor János 1 vramnak Zerdahely Mihali [...] egyik végrehajtója Bethlen megbízásából Thurzó Szaniszlóval együtt résztvesz a ni­kolsburgi béketárgyalásokon [...]
3. A Thurzó-levéltár egyháztörténeti iratai 1-265. (268. oldal)
[...] ugi mint vyce palatinus vram Sándor Já­nos vram es többen requiralni [...] 9 Pozsony Plathy Ferenc Thurzó Szaniszlóhoz Miután a nádor látta hogy [...] 4 A 198 számban Thurzó Szaniszló által kezdeményezett terv tovább­építésére vonatkoznak [...]
4. Hely- és névmutató (233. oldal)
[...] 77 Szamosközi Máté 83­ Szamosközi Sándor 100 137 Szamosközi Tamás 132 [...] 100 Szaniszlai Péter 89 91 Szaniszló 72 120 135 Szaniszló 104 Szanki Imre 9­ Szántai [...]
5. 1934 / 3. szám • Hazai és külföldi irodalom (3_124. oldal)
[...] 1933 8 590 1 Domanovszky Sándornak az Ev Tanáregyesület tudós elnökének [...] előtérbe Most már rokona Thurzó Szaniszló is támogatta A főiskola székhelyéül [...] de fia Imre és rokona Szaniszló sem érték meg a terv [...]
6.
[...] Bártfán Waiszmann Mártontól Kassán Sovinus Sándortól Mössóczon Franczisci Tamástól Neczpálon Burdin [...] Úrsinus Illéstől és M Horler Szaniszlótól Befejezvén tanulmányait ezen iskolában 1 [...] Schola Lőcsei születésü Atyja K Szaniszló ottani polgár anyja Clementis Regina [...]
7.
[...] 57 Strba Mária 61 Sulcz Sándor 52 Švehla Zselmira 59 Svacho [...] 54 Takács Lajos 30 Takács Sándor 54 Tátrai János 41 Tatzeit [...] V ieszt Károly 46 Winkler Sándor Duna szerdahely 55 Winkler Sándor So­morja 54 V lcsek János [...] 52 Zettl János 53 Zoch Szaniszló 23 Zorkóczy János 32 Zsáry [...]
8. (198. oldal)
[...] 155 Rózsa János 51 Rózsa Sándor 39 2285 Rozsicska József 24 [...] Rupprecht Olivér 40 2300 Ruprecht Szaniszló 35 Ruprecht Tasziló 35 41 [...] 113 Ruttkay Mór 102 Ruttkay Sándor 109 Ruttkay Zsigmond 32 Rúzsa [...] István 143 Sághváry Elek 63 Sándor Ferencz 46 2330 Sándor János 138 Sántha Károly 67 [...]
9. 1985-03-10 / 10. szám
[...] Károly saját jelöltjét Leszc zynski Szaniszlót ültette A lengyel rendek sandomierzi [...] 11 úrv Vető Béla Karácsony Sándor u 31 33 de 9 [...] Kál­mán Kispest de 10 Bonnyai Sán­dor du fél 7 Bonnyai Sándor Kis­pest Wekerle telep de 8 [...] XII Károly saját jelöltjét Leszczynski Szaniszlót ültette A lengyel rendek sandomierzi [...]
10. I. A 16-17. századi magyar nyelvű protestáns éneklésről tanúskodó források (32. oldal)
[...] B Vitéz Imre levele Thurzó Szaniszlóhoz Tordai János semptei lelkész temetéséről [...] levele 1646 Ref Idézve Szilágyi Sándor 87 közléséből NI 1 Lövei [...] irat Ref orth Idézve Szilágyi Sándor 89 közléséből Ν 16 1660 [...] Ferenc 1911 8 7 SZILÁGYI Sándor 1874 8 8 HARSÁNYI István [...]
11. (393. oldal)
[...] 212 Zachár Gusztáv 226 Zacher Sándor 187 Záhony Dezső 221 Záhorszky [...] 238 Zehery István 307 Zelenay Sándor 123 Zelenák István 43 Zelenka [...] Zoch Pál 119 260 Zoch Szaniszló 90 Zolnay JenŐ 12 52 [...] 38 Zvarinyi Lajos 270 Zvarinyi Sándor 301 Zwiek Vilmos 22 I [...]
12. Betűsoros névmutató: • Az anyaegyházakról (256. oldal)
[...] 140 Timko György 151 Stenczel Sándor 140 Topscher György 122 Steiger [...] 149 Székely Gyula 123 Veber Sándor 139 Szépréthy Béla 32 34 [...] 108 Vogel Béla 108 Szontagh Sándor 122 Walser Gyula 122 Szontagh Szaniszló 27 Weber Sámuel 121 Szombalh [...]
13. (209. oldal)
[...] 176 Zimányi Mór 137 Zimányi Sándor 15 Zimermann Arnold 160 Zisko [...] 46 Zobel Lajos 43 Zoch Szaniszló 103 Zoch Pál 10 Zongor [...] 119 Zvarinyi Lajos 98 Zvarinyi Sándor 175 z Zsakó János 63 [...]
14. A Thurzó-levéltár egyháztörténeti iratai 1-265. (177. oldal)
[...] Farkas Imre 1 könyvnyomtató Thurzó Szaniszlóhoz Thurzó prédikátorától Göncz Miklóstól a [...] Irreg 15 fasc Kiadva Payr Sándor Egyháztörténeti emlékek I k 168 [...] Erzsébethez 1 Életét 1 Payr Sándor Farkas Imre keresztúri és csepregi [...]
15. Névjegyzék • A) Személyek (258. oldal)
[...] Zachar Sámuel 175 3500 Zacher Sándor 83 Záhorszky Lajos 165 Zajácz [...] 175 Zimányi Mór 162 Zimány Sándor 21 Zimmermann Andor 164 Zimmermann [...] Zoch Pál 35 38 Zoch Szaniszló 126 Zongor Endre 50 3550 [...] János 140 142 3560 Zvarinyi Sándor 215 Zvonarits Mihály 44 Zwick [...]
16.
[...] 64 Wicklein Nándorné 64 Winkler Sándor 50 53 Wladár Miksa 2 [...] 43 Zecher Mihály 10 Zelenay Sándor 56 Zelenka Frigyes 8 11 [...] Pál 49 52 66 Zoch Szaniszló 19 Zóna István 11 Zongor [...]
17. Személynévmutató (663. oldal)
[...] 131 133 So t zovinus Sándor 64 117 146 Sotzovszky András [...] 73 Stanik Mihály 116 Stankoviz Szaniszló 124 Péter 124 Standenherdt Stacidénherz [...] 192 Pál 588 Péter 198 Sándor de Karomét Szully 306 Szirmay [...]
18. (205. oldal)
[...] 147 Zimányi Mór 131 Zimányi Sándor 14 Zimmermann Arnold 149 152 [...] Dr Zoch Pál 29 Zoch Szániszló 100 Zongor Endre 35 38 [...] János 113 114 115 Zwarinyi Sándor 169
19. Névmutató (538. oldal)
[...] 34 73 74 519 Szilágyi Sándor 32 33 86 519 Szilvás [...] Etele 31 513 520 Thurzó Szaniszló 32 Thym Georg 164 Tóbiás [...] da Celano 283 318 Tonk Sándor 517 Tordai János 32 Tordasi [...]
20. II. A gyülekezet keletkezése. (10. oldal)
[...] történetét írta e műben Karsay Sándor ev püspök 2 Emlékkönyv a [...] győri ev gyülekezet 3 Villányi Szaniszló Győr vár és város helyrajza [...] 1882 66 lap 4 Payr Sándor szóbeli közlései