A tiszai ágost. hitv. evangy. egyházkerület névtára 1907. (Miskolc, 1907)

Betűsoros névmutató: - Az anyaegyházakról

Sponer András dr 139 Thern Ede 122 Stáron Gábor 93 95 Tichy Mihály 22 23 42 Stodola Emil ... 93 94 Tirscher István 108 Stempel Lajos 41 43 Tittes Rudolf 150 Stenczel Pál .. 140 Timko György 151 Stenczel Sándor 140 Topscher György... 122 Steiger Ferencz 69 Törköly János 21 22 43 Steinacker Roland 123 Törköly József 81 Selpfáni Lajos 123 Tóth András 32 Styk Aurél 25 27 Turóczy Pál 68 Szabó Károly 44 Uram Gergely ... 94 96 Szabó Endre ... 109 ürbán Adolf 108 Szántó Bertalan 69 70 Vavra János ... 26 27 Szentiványi József ... ... 108 Dr. Vallenlinyi Samu ... 109 Szenovicz Frigyes 123 Varga Márton ... 149 Székely Gyula 123 Veber Sándor 139 Szépréthy Béla 32 34 Vitchen Ede 122 Dr. Szlávik Mátyás ... 23 109 Vitális Antal Péter 21 Szlavkovszky Jenő 123 Vieszt Károly dr 42 Szlabey Mátyás „ 108 Vogel Béla 108 Szontagh Sándor.. 122 Walser Gyula 122 Szontagh Szaniszló 27 Weber Sámuel 121 Szombalh György 82 Weszter Pál ... 139 Szontágh Andor 23 41 42 Weisz Antal ... _ ... ... 23 42 Szontágh Zoltán 42 Wünschendorfer Károly... 122 Szopko Róbert 69 Zaehár Gusztáv 82 Szórády Lajos 31 32 33 Zelenka Lajos 69 70 Tahy Emil 108 ZemaDn János... 24 108 Tátray Gergely .. ... ... 140 Zímann Ede 44 Terray Gyula 21 22 41 42 Zimmermann Andor 123 Thern László 122 Zimermann Gyula 150 Anyaegyházak. Árvanagyfalu (Árva) 30 Brassó (Brassó) 35 Abaujszántó (Abauj) 71 Budamér (Sáros) Bugyikfalva (Gömör) na Abos (Sáros) ... 109 Budamér (Sáros) Bugyikfalva (Gömör) 47 Alsószikláy (Gömör) ... 83 Cserepes (Gömör) 84 Alsó-Kubin (Árva) 27 Cserencsény (Gömör) 84 Apácza (Brassó) ... 34 Csernátfalu (Brassó) 36 Arnót (Borsod) 72 Csetnek (Gömör) ... 48 A'só Sajó (Gömör) 44 Csorba (Liptó) 97 Bártfa 1. (Sáros) 120 Debreczen (Hajdú) ... ... 151 Bártta II. (Sáros) 118 Derencsény (Gömör)... 48 Bácsfalu (Brassó) 34 Diósgyőr (Borsod) 72 Baradna (Gömör)— ... 46 Dobsina (Gömör) 49 Balagpádár (Gömör) 45 Durand (Szepes) 125 Balogriis ;ó (Gömör) 45 Eperjes I. (Sáros) 111 Batizfalva (Szepes) 141 Eperjes II. (Sáros) 11» Barczaujfalu (.Brassó) 85 Fancsal (Abauj) 73 B.-Újfalu (Brassó) 35 Felsőkemencze (Abauj) 78 Betlér (Gömör) 47 Felsőpokorágy (Gömör)... 85

Next

/
Oldalképek
Tartalom