Ágostai hitvallású evangélikusok egyetemes névtára 1885. (Budapest, 1885)

|MI=IIIIHIIIIIIIMIIIHIItlllllMIIIIIIIIIMIIIIIIItllllllllllllllllltMIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllilrllM A MAGYARHONI AG. H IT Y. EVANGÉLIKUSOK NÉGY EGYHÁZKERÜLETETEK EGYETEMES NÉVTÁRA 1885. ÉTBEN. AZ EGYETEMES GYŰLÉS MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI HAAN LAJOS, E « V E T E M E S E Ii Y HÁZI F Ii J E G Y 7. IPEST KIADJA ÉS NYOMATJA HORNYÁNSZKY VIKTOR. 1885. il il •••••••((•(••••••••(••••••(••••••••••••••••••(•••••••iii>ii(iiiiiiiiiiiiiii(iiiiiiaiiitii>iiitiiitii(iiiiiiii(liilil(iiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiilti=iiii

Next

/
Oldalképek
Tartalom