Hörk József: A Sáros-Zempléni Ev. Esperesség története. Kassa 1885.

ifÄi^siä mw­M« isfei^'Wf:m; ; A S ÍRDS­ZEMPLÉHI EJ. ESPERESSÉG TÖRTÉNETE. (MONOGRAPHIA.) A sáros-zempléni by . esperesség 1883-ik évi jul, 10-én Eperjesen tartott köz­„ gyűlésének (jegyzőkönyvi XXII. p.) megbízásából az eredeti kútfők nyomán : írta H ÖRK JÓZSEF eperjesi ev. ker. eoll. Iheol. r. tanár, jelenleg coll. igazgató. KASSÁN, NYOMATOTT BERNOVITS G. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1885.

Next

/
Oldalképek
Tartalom