H. Hubert Gabriella: A régi magyar gyülekezeti ének (Budapest, 2004)

I. A 16-17. századi magyar nyelvű protestáns éneklésről tanúskodó források

N5 - Taksonyi Péter naplója (1603) és Miskolci Csulyak István levelei (1605-1608) - Ref. - Idézve: Csomasz Tóth Kálmán művéből 8 4 N6 - Asztalos András levelei 1609-ből Szenei Molnár Alberthez - Idézve: Dézsi Lajos közléséből 8 5 N6A - Szenei Molnár Albert előszava az oppenheimi Biblia-kiadáshoz ­1612- Ref. - RMNy 1037 N6B - Vitéz Imre levele Thurzó Szaniszlóhoz Tordai János semptei lelkész temetéséről - 1613 - Evang. - Idézve: MPEA, 15 (1934) alapján N7 - Consecratio templi novi, Szenei Molnár Albert ajánlása - 1625 - Ref. ­RMNy 1334 N8 - Kis Bertalan és Muzsay Gergely egyházlátogatási jegyzőkönyve ­1631-1654- Evang. - Idézve: MPEA, 6 (1907) alapján N9 - 1633-as debreceni városi jegyzőkönyv - Idézve: Csűrös Ferenc okmány­tárából 8 6 Ν10 - Ványai János vádjai az 1645-ös gönci zsinat előtt - Ref. (orth.) - Idéz­ve: Zoványi Jenő, /. m. alapján N10A - Attestationes, 1646 - Ref. (orth.) - Idézve MPEA, 10 (1911) alapján NI0B - Szentpéteri Imre deák levele - 1646 - Ref. - Idézve: Szilágyi Sándor 87 közléséből NI 1 - Lövei Vajda György 1650-es levele - Evang. - Idézve: Harsányi István közléséből 8 8 Ν12 - Apácai Csere János: Magyar Encyclopcedia... - 1653-1655 - Ref. ­RMNy 2617 Ν13 - Lorántffy Zsuzsanna levele 1653-ból - Ref. - Idézve: Történeti Lapok, 3(1876) alapján N14 - Prothocolum... Zempleniensis 1653-1672 - Ref. - Idézve: Zoványi Je­nő, i. m. alapján N15 - 1654-es puritán-ellenes irat - Ref. (orth.) - Idézve: Szilágyi Sándor 89 közléséből Ν16 - 1660-as Visitatio Sarospatachiensis - Ref. - Idézve: Hegedűs László közléséből 9 0 [azonos NI4-gyel?] 8 4 CSOMASZ TÓTH Kálmán, 1967. 8 5 SZENCI MOLNÁR Albert, 1898. 8 5 CSŰRÖS Ferenc, 1911. 8 7 SZILÁGYI Sándor, 1874. 8 8 HARSÁNYI István. 1912. 8 9 Történelmi Tár, 1889. 9 0 HEGEDŰS László, 1857/1858. 32

Next

/
Oldalképek
Tartalom