Protestáns Tanügyi Szemle, 1934

PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMŰE7 AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÁREGYESÜLET ÉS AZ ORSZÁGOS ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS TANÁREGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. főszerkesztő : Dr. BÁNKÚTI DEZSŐ. FELELŐS SZERKESZTŐ : Dr. KUN SÁNDOR. A SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG TAGJAI : vitéz Dr. BESSENYEI LAJOS. RAVASZ ÁRPÁD, S. SZABÓ JÓZSEF. Dr. H. GAUDY LÁSZLÓ, Dr. RELL LAJOS, ZSOLNAI VILMOS. A kiadóhivatal vezetője: Dr. KUN SÁNDOR, Debrecen. Ref. részről : Ev. részről : VIII. ÉVFOLYAM. 1 9 3 4. DEBRECEN. BUDAPEST.

Next

/
Oldalképek
Tartalom