Ágostai hitvallású evangélikusok egyetemes névtára 1891. (Budapest, 1891)

Névjegyzék - A) Személyek

Wowy Károly 32. Wölfel Gyula 64. 3480 Wölfel József 94. Wölfel Vilmos 94. Wrablik János 27. Wrány Wenczel 168. Wurch Gyula 84. 3485 Wünschendorfer Károly 163. X. Xylander István 154. Z. Zabler Jakab 153. 154. Zabler Péter mag. 153. Záboji Béla 144. 3490 Záboji Gusztáv 144. Záboji Gyula 34. Zábojnik György 98. Záborszky Elek 69. Záborszky Jakab 14. 3495 Záborszky Kálmán 80. Záborszky Lajos 80. Zábrák Dénes 46. 95. 96. Zachar Gusztáv 178. 220. Zachar Sámuel 175. 3500 Zacher Sándor 83. Záhorszky Lajos 165. Zajácz András 113. 115. Zajácz János 37. Zathureczky Adolf 148. 3505 Záthureczky Béla 188. Zathureczky Márton 66. Zathureczky Sámuel 123. 126. Zatkalik János 68. Zatkalik Károly 77. 110. 3510 Zatkalik Lajos 71. Zatkalik Mihály 26. 130. 131. Zatkalik Zsiga 26. Zátureczky József 39. Zatykó Béla 144. 3515 Zatykó Mihály 37. Zay Imre br. 3. Zay Károly gróf 6. 14. Zay Miklós gróf 118. Zay Péter br. 3. 4. 5. 6. 14. 3520 Zbavitel József 181. 182. Zeberer Vilmos 94. Zehetner Károly 95. Zelenka Gyula 130. Zelenka János 130. 3525 Zelenka Pál 10.11.154.157.189. Zemán János 181. 185. Zerthofer Frigyes 94. Zeit József 79. Zetter Mihály 54. 3530 Zettl János 33. Zgúth Péter Pál 41. Ziermann Mihály 53. Ziman János 155. 156. 216. Ziman Lajos 183. 3535 Zimann Ede 170. 175. Zimányi Mór 162. Zimány Sándor 21. Zimmermann Andor 164. Zimmermann Gyula 187. 3540 Zimmermann Mihály 104. Zipser Róbert 55. 55. 202. Zisko György 59. Zlocha József 25. Zmaila János 102. 3545 Zmeskall István 129. 131. Zmeskall József 123. Zoch Pál 35. 38. Zoch Szaniszló 126. Zongor Endre 50. 3550 Zongor Lajos 50. Zorkóczy József 40. Zorkóczy Sámuel 197. Zuberecz. Pál 214. Zumpft Ágost 56. 57. 3555 Zúz János 133. Zügelbrük Kálmán 38. Zvada János 151. Zvarinyi Emil 108. 111. Zvarinyi János 140. 142. 3560 Zvarinyi Sándor 215. Zvonarits Mihály 44. Zwick Vilmos 104. Zs. Zsák Endre 219. Zsakó János 70. 77. 3565 Zsámbokréthy Lajos 35. 37. Zsarnoviczky Gábor 41. Zsarnoviczky István 158. 214. Zsarnovitzky Gyula János 31. Zsáry János 132. 3570 Zsáry Lajos 134. Zsedényi Ede 6. Zselló Lajos 140. 141. 142. Zselló Pál 142." Zsidek János 26. 35 Ï5 Zsigmondy Jenő 122. Zsigmondy Pál 100. Zsilinszky Endre 117. 209. Zsilinszky Mihály 8. 10. 11. 100. 101. 115. 117. 209. Zsiray József 79. 81. 3580 Zsolnay István 37. Zsorna Rezső 63. 64.

Next

/
Oldalképek
Tartalom