A magyarországi ág. hitv. evang. keresztény egyház névtára 1903. (Sopron, 1903)

A MAGYARORSZÁGI ÁG. HITV. EVANG. KERESZTYÉN EGYHÁZ NÉVTÁRA AZ 1903. ÉVBEN. AZ EGYETEMES EGYHÁZI KÖZGYŰLÉS MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE POSZVÉK SÁNDOR EGYETEMES EGYHÁZI FŐJEGYZŐ. SOPRON. KOMWALTEE ALFRED KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDAI MŰINTÉZETE. 1903.

Next

/
Oldalképek
Tartalom