Dunáninneni evangélikus egyházkerület névtára 1902

A DUN Á-N INNENI AG. HITV. EVANG. EGYHÁZKERÜLET NÉVTÁRA 1902. KIADJA A DU NÁ NIN NÉNI ÁG. HITV. EVANG. EGY H ÁZ K E R Ü LET. Ára 60 fillér. B AL ASS A-GY ARMAT. B.-GYARMATI KÖNYVNYOMDA RKSZVKXYTÁRSASÁCŤ

Next

/
Oldalképek
Tartalom