Mályusz Elemér szerk.: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. XV. Budapest 1934.

A Thurzó-levéltár egyháztörténeti iratai 1-265.

sima sua vitae socia, liberis item dulcissimis commendo. Dabam Szeredino 19. Octobris anni 1614. V-ae Ill-mae C-nis servitor et clientulus subditissimus Nicolaus Göncz de Palhaza 2 ecclesiastes ibidem et venerabilis Ungarici contubernii, puram Augustanae confessionis doctrinam amplectentis, superattendens indignissimus m. p. • 153. 1614. november 13. Zsolna. Corodinus Ádám 1 prédikátor Thurzó Györgyhöz. Thurzó pártfogása és jótéteményei segítették pályáján és se­gítik ma is. Hálája kifejezéséül szívesen engedelmeskedik akaratá­nak és hívásának. 1 Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, viaszpecséttel. — Irreg. 2. fasc. 154. 1614. december 3. Keresztúr. Farkas Imre 1 könyvnyomtató Thurzó Szaniszlóhoz. Thurzó prédikátorától, Göncz Miklóstól a kinyomtatandó mű­vet, 2 úgyszintén a kinyomtatása költségeire Thurzó által küldött összeget átvette. Minden munkáját félretéve, ehhez fog és igyekszik minél előbb elkészíteni. Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes viaszpecséttel. — Irreg. 15. fasc. Kiadva: Payr Sándor: Egyháztörténeti emlékek. I. k. 168. 1. 2 Személyére 1. a 142 1. 4. jegyzetét. 1 Corodinust Thurzó György 1614.-ben Árva városának és várának közös gyülekezetébe meghívta prédikátornak. Bár a levélben világosan nincs kifejezve, mégis bizonyossággal állítható, hogy e levél Corodinus felelete a meghívásra. 1622-ben és 1623-ban már Rajecben találjuk. (V. ö. 1622. nov. 25.-én Rajecből írt tótnyelvű levelét. Az elmosódott címzésből a címzett már nem állapítható meg. Irreg. 8. fasc. Továbbá Árv. lt. Fasc. 198. No. 186. Tótnyelvű levele Czo­bor Erzsébethez.) 1 Életét 1. Payr Sándor: Farkas Imre keresztúri és csepregi könyvnyom­tató. Soproni „Nemzetőr" 1908. évf. 2 A gyermekecskék credója. Rhaw György után németből fordította. Keresztúr. 1615. .

Next

/
Oldalképek
Tartalom