Bruckner Győző: A reformáció és ellenreformáció története a Szepességben. I. kötet (1520–1745-ig). Budapest 1922.

VII. Névmutató

Sturm János 139, 481, 82, 97, 534, 54. Sturm Márton 184, 507, 18. Sturm Zsigmond 196. Suhner Gy. 92. Sváby Ferenc 250. Sváby István 250. Svot asszony 311, 13. Svidy Pál 311, 13. Sybridovszky Szaniszló 45. Szakmári András 276, 440. Szakmári Dávid 440. Szamuelius Márton 508. Szaniszló prépost 93. Szapolyai János 43, 44, 68. Szapolyai Imre 15. Száraz György 264. Szegedi Lajos 233. Szelepcsényi György 256, 76, 332, 33, 75. Szerényi Pál 251. Szentíványi Pál 501-, Szentmiklósy Godofréd 431, 37, Székely András 458. Széli Ödön 571, 74. Szinyei Merse László 41, 47, 50, 51, 52. Szírmay Ádám 542. Szírmay Péter 380. Szirmay Tamás 471. Szobieszki János 384, 85, 89, 421. Szolcsányi Márton 278, 80, 309. Szolkovius Samu 276. Szontagh Dorottya 529. Szontagh György 482. Szontagh Lajos 412, 52, 60, 61. Szontagh Pál 129, 357. Szuhay Pál 255. Szmolikovszky M. 445. Szuchiny Péter 83. Szuchodolszky Kristóf 335, 43, 47, 49, 50, 51, 52, 57. Szutorisz János 84. Sylvester (Lautsperrer) János 167. Tanitzer Jakab 64. Tarczi János 180, 84. Tarjáni János 258. Tarnóczy Ferenc 276, 84, 333. Tavasi Lajos 563, 64. Tátray Ödön 547. Thaun András 484. Teöke Kristóf 251. Thern László 577. Thoma Gáspár 484. Thorakonymus (Kabát) Mátyás 134, 38, 39, 45, 499, 519, 20, 52. Thököly család 89, 112, 207, 56, 70, 83, 96, 521. Thököly Imre 311—86, 513. Thököly István I. 252, 70, 71. Thököly István II. 260, 61, 71, 72, 73, 333, 511, 21. Thököly Sebestyén 135, 39, 46, 48, 57, 67, 202—206, 70, 520, 21. Thököly Zsigmond 256, 511. Thron Simon 427, 30. Thuri Ferenc 190. Thurzó Ádám 241, 42. Thurzó Elek 49, 104, 36, 70, 74, 86, 259. Thurzó György 207, 09, 12, 22, 25, 26, 27, 28, 31. Thurzó János 49, 73. Thurzó Kristóf 154, 86, 94, 96, 99, 207, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 23. Thurzó Mihály 242. Thurzó Sándor 28, 170. Thurzó Szaniszló 104, 74, 81, 208, 23, 28, 31. Tiszta Pál 556. Toka Kristóf 45. Toleto tábornok 440. Toman asszony 311, 13. Tomariscí István 252. Tomaschek S. Pál 507, 17. Tomka-Szászky 557. Torday Imre 196. Topest Dániel 184. Topperczer Antal 50, 80, 82. Toppertzer György 551. Toppertzer J. 515. Toppertzer Márton 420. Toppertzer Rezső 547. Toppertzer Sebestyén 440, 41. Trangous József 562, 63. Trangous Lajos 562, 63. Trangüs Illés 439. Trebinecz István 184.

Next

/
Oldalképek
Tartalom