31 találat (0,336 másodperc)

Találatok

1. Szakály Ferenc: A Dél-Dunántúl külkereskedelmi útvonalai a XV. század derekán (104. oldal)
[...] kivonatban ismerteti a panaszlevelet Takáts Sándor Vizsgálat Zrínyi Miklós ellen In [...] 154 Î márc 17 Váraljai Szaniszló Magyar helytartótanács 23 Glaser i [...]
2. Kanyar József: Kaposvár mezőváros művelődéstörténetéből a kései feudalizmus idején (150. oldal)
[...] Berzeviczy Gergely Dessewffy József Tolnay Sándor Hartmann Seyfert és Sind állator­vosi [...] Gyöngyössy János Heltai Gáspár Kis­faludy Sándor Pálóczi Horváth Ádám Péczeli József [...] Fessier Ignác Oláh Miklós Töltényi Szaniszló Tessedik Ferenc stb művei és [...] bővült a könyvtár állománya Töltényi Szaniszló a megye ösztöndíjas pesti majd [...]
3. Kanyar József: Somogy vármegye könyvtárának története (1816-1950) (169. oldal)
[...] Berzeviczy Gergely De­ssewffy József Tolnay Sándor Hartmann Seyfert és Sind állatorvosi [...] Gyöngyössy János Heltai Gáspár Kisfaludy Sándor Pálóczi Horváth Ádám Péczeli József [...] Fessier Ignác Oláh Miklós Töltényi Szaniszló Tessedik Sámuel stb mű­vei és [...]
4. Kanyar József: Somogy vármegye könyvtárának története (1816-1950) (170. oldal)
[...] 1834 május 24 én Mérey Sándor főispán értékes képeket ajándékozott a [...] is részesült a könyvtár Töltényi Sza­niszló orvostanár akit a megye neveltetett [...]
5. Andrássy Antal: Somogyi katonák az első világháborúban és az oroszországi polgárháborúban (1914-1922) (357. oldal)
[...] 1967 június 8 62 CSOMAY Szaniszló Beszélgetés egy öreg bolsevikkal Somogyi [...] Somogyi internacionalisták 1917 1922 SZÉKELY Sándor visszaemlékezése Kaposvár 1969 66 HMT [...] Somogyi Internacionalisták 1917 1922 FORMODI Sándor visszaemlékezése Nagyberény i 960 dec [...]
6. Andrássy Antal: Somogyi katonák az első világháborúban és az oroszországi polgárháborúban (1914-1922) (359. oldal)
[...] visszaemlékezése Kaposvár 1967 120 CSOMAY Szaniszló Beszélgetés egy öreg bolsevikkal Somogyi [...] kisbárapáti CZÁR János ordacsehi FORMODI Sándor nagy berényi GUZMICS János balatonszárszói [...]
7. Függelék • A Levéltári Évkönyv 1970-1974. évi köteteinek összevont mutatója (Összeállította: Domokosné Szálai Zsuzsanna) (283. oldal)
[...] Balogh Péter 1974 87 Balogh Sándor 1971 306 Balogh ügyész 1973 [...] Mózes I Báthori Mózes Bathorn Szaniszló 1 Báthori Szaniszló Báthori Ágnes Bathorn Ágnes 1971 [...]
8. Függelék • A Levéltári Évkönyv 1970-1974. évi köteteinek összevont mutatója (Összeállította: Domokosné Szálai Zsuzsanna) (284. oldal)
[...] i Mózes 1971 44 Báthori Szaniszló Bathor i Szaniszló 1971 43 Báthory Györgyné 1971 [...] Batowski Henryk 1974 274 Batsi Sándor 1970 64 Bátsmegyei Károly 1970 [...]
9. Függelék • A Levéltári Évkönyv 1970-1974. évi köteteinek összevont mutatója (Összeállította: Domokosné Szálai Zsuzsanna) (321. oldal)
Tóthi Szabó Sándor 1974 197 Töli Bálint Thewly [...] Thewly Imre 1973 51 Töltényi Szaniszló 1973 150 Tömpe István 1971 [...]
10. Domokosné Szalai Zsuzsanna: A Somogy megye múltjából című levéltári évkönyv 1975-1979. évi köteteinek összevont mutatója. 2. rész (276. oldal)
[...] Hegedűs Lóránt 1978 288 Hegedűs Sándor 1979 238 Hegyessy Géza 1979 [...] Héjjas Kálmán 1976 256 Héjjas Sándor 1979 342 Hejszter 1 Heister Siegbert Helfen József Sándor 1979 218 Helfy Ignác 1979 [...] Mihály 1 Henézdi Mihály Heppe Szaniszló 1975 82 Herand Herandfalva i [...]
11. G. Jáger Márta: Az országgyűlési népképviselet kezdetei Somogy vármegyében (1848-1849) (111. oldal)
[...] Péter Laky Mihály s Rauch Szaniszló Német Lázár Krizsán József Razga [...] Szigeti János Győri József Matkovits Sándor Botka Gábor Lőrintz Pál Sorkos [...]
12. Nagy-Tóth Mária: Valentianus Purgolt, a Batthyányak újkeresztény orvosának levelei 1622-1636 (22. oldal)
[...] kisfiának neve nem ismert Takáts Sándor annyit je­gyez meg róla hogy [...] nem élt sokáig 36 Thurzó Szaniszló 1624 február 29 én Bécsből [...] 1994 92 p 36 Takáts Sándor Zrínyi Miklós nevelőanyja Bp 1917 [...]
13. Nagy-Tóth Mária: Valentianus Purgolt, a Batthyányak újkeresztény orvosának levelei 1622-1636 (29. oldal)
[...] kérdését Májusban ugyanis elhunyt Thurzó Szaniszló az utolsó protestáns nádor 108 [...] története Hatodik kötet szerk Szilágyi Sándor Bp 1898 továbbiakban Szilágyi 1898 [...]
14. Vonyó Anita: Adalékok a fonyódligeti villatelep létrejöttéhez és a partvédelmi munkálatok megindulásához, 1930–1940 (Forrásközlemény) (119. oldal)
[...] Mikszáth Kálmán u 14 884 Szaniszló Piroska Kispest Viola u 2 [...] Dombóvári u 1 888 Mikulics Sándor Budapest X Simor u 43 [...] u 19 908 Ifj Huszovszky Sándor Miskolc Kertész sor u 37 [...]
15. I. Kaposvár művelődéstörténetéből • 1. Kaposvár művelődésének kérdései a XVIII-XX. században (28. oldal)
[...] Berzeviczy Gergely Dessewffy József Tolnay Sándor Hartmann Seyfert és Sind állatorvosi [...] Gyöngyössy János Heltai Gáspár Kisfaludy Sándor Pálóczi Horváth Ádám Péczeli József [...] Fessler Ignác Oláh Miklós Töltényi Szaniszló Tessedik Ferenc stb művei és [...] bővült a könyvtár állománya Töl­tényi Szaniszló a megye ösztöndíjas pesti majd [...]
16. II. Somogy megye művelődéstörténetéből • 7. A Somogy vármegye könyvtárának története (1816-1950) (233. oldal)
[...] Berzeviccy Gergely Dessewffy József Tolnay Sándor Hartmann Seyfert és Sind állatorvosi [...] Gyöngyössy János Heltai Gáspár Kisfaludy Sándor Pálóczi Horváth Ádám Péczelá József [...] Fessler Ignác Oláh Miklós Töltényi Szaniszló Tessedik Sámuel stb művei és [...]
17. 1913-11-06 / 45. szám
[...] apja anyja neve n eve Szaniszló község 1880 Szűcs György János [...] József Turgyán Ilona ff Lajti Sándor Lajti Katalin ff Magyar Demeter [...] Lajos Tudja Lszter 1886 Kerezsi Sándor György Bumb Flóra ff Keszler [...] András Mózer Ágota ff Szilágyi Sándor György Szabó Teréz ff Kaszás [...]
18.
[...] 1 elszaladt tehenének körözése 198 Szaniszló Mária körözése 205 Szabó Gyula [...] 187 276 398 500 Szabó Sándor körözése 602 Szarka Sándorné körözése [...]
19. 1916-04-20 / 16. szám
[...] 777011916 kig sz Kiskorú Krausz Sándor illetősége kerestetvén a tárgya­lás folyamán [...] 7844 1916 kig sz Kiskorú Szaniszló Károly illetősége kerestetvén a tárgya­lás [...] már vm született református vallásu Szaniszló Mária hajadonnak atyja Sz Pál [...] körül született özv Gyekes Jánosné Sándor Julianna illetősége kerestetvén a tárgyalás [...]
20.
[...] balatonszentgyörgyi Lkos munkakönyvérvénytelenitése 184 Pongrác Sándor nagykanizsai lakos elveszett tehenének nyomozása [...] somogyacsai lakos járlatérvénytelenitése 341 Pulai Sándor magyaregresi lakos iparigazelványérvénytelenitése 299 Presser [...] Resenbaum József körözése 162 Rozsnyevszky Szaniszló körözése 256 Rosta Antal kaposvári [...] Sandl János körözése 272 Saftics Sándor körözése 304 Sajtótermékek terjesztésének szabályozása [...]

 

  • 1
  • 2