Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1913. (32. évfolyam 1-52. szám)

Somogyvármegye Hivatal 1913. évfolyamának Tárgymutatója. A. Apaállatoknak állami közvetítéssel beszerzése 20. Apaállatok (eladók) kimutatása 5, 42, 867, 973. Adóhátralékosok körözése 67, 282, 378, 524, 556, 598, 600, 632, 660, 686, 708, 744, 756, 807, 816, 839, 940, 961, 1058. Állitáskötelesek körözése. Lásd : „Ismeretlen hadkötelesek körözés«'1 Andreskó Anna körözése 68. „Adó és Illetékügyi Szemlédnek megrendelésre ajánlása 120. Anyakönyvvezető helyettesi kinevezések és felmentések 121, 154, 271, 319, 374, 521, 571, 608, 740, 823, 859, 1041. Arcképes igazolványok megújítására vonatkozó rendeletek 129, 797, 801. Anyakönyvi felügyelet helyszíni gyakorlása 144, 362. Alispáni évnegyedes jelentések 163, 407, 711, 887. Alkohol ellenes egyesületek országos ligájának segélyezése 172. „Auguszta“ iskolaszanatorum és gyermeküdülőház segélyezése 182. Alkoholizmusról iskolákban tartandó előadás napjának megállapítása 211. Aranka kötelező irtása 242. „Acetan“ név alatt hirdetett hangyasav forgalombahozatalának eltiltása 245. Algyógyon gyümölcsészeti tanfolyam 252. Almáskeresztur község vadászterületének bérbeadása 273. Antalfalu község határába eső állami közút törzskönyvének hitelesítése 293. Adónak csekklapon való befizethetése közvetlen fizetők részéről 303. „Arányos Adómegosztás“ c. tábla ajánlása 304. Acetylengáz előállítása és világítási vagy más célokra való felhasználása 332. Almás patakon építendő fahíd munkálataira árlejtés 333. Almamellék község vadászati jogának bérbeadása 345. András Mihály körözése 349. Aranyás Lajos körözése 389. Adóhivatalok hivatalos órái 400. Alispán felhatalmazása kisebb adományok folyósítására 430. Andocs község vadászati jogának bérbeadása 449. Aracs Józsefné özv. nemeskei lakos részére kegydij megszavazása 466. Almamelléki községi szülésznői állásra pályázati hirdetmény 537. Angel Sára körözése 541.

Next

/
Oldalképek
Tartalom