Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 18. (Kaposvár, 1987)

Andrássy Antal: Somogyi katonák az első világháborúban és az oroszországi polgárháborúban (1914-1922)

delméért vívott harcokban (1917-1921). Hadtörténeti Közlemények, 1977. 3. szám. 439-45°. és KUC: Magyar internacionalisták Közép-Ázsiában. Uo. 451-464. old. 112. Láds: no. számú jegyzetet. CSUTI János visszaemlékezése. 113. VARGA József: Egy magyar földműves találkozása Leninnel. Somogyország, 1957. április 13. (3) 114. Lásd: no. sz. jegyzetet. CSUTI János visszaemlékezése. 115. SML: Somogyi internacionalisták 1917-1922. SZERELEM Domonkos visszaemléke­zése. (Lábod, 1967. júl. 9.) 116. Uo. CZÁR János visszaemlékezései (1953-1967). 117. Uo. ID. FEHÉR Vendel visszaemlékezése. (Karád, i960, dec. 18.) 118. Uo. NÉMETH Lajos visszaemlékezése. (Látrány, 1967.) 119. Uo. STEINER (SOMOGYI) Pál visszaemlékezése. (Kaposvár, 1967.) 120. CSOMAY Szaniszló: Beszélgetés egy öreg bolsevikkal. Somogyi Néplap, 1957. novem­ber 13. (3) 121. Tanúságtevők. 3/a. kötet. Bp. 1977. 382-384. old. 122. SML: Somogy vármegye alispánjának iratai. 1922. 16 901. szám. 123. STEFICS István visszaemlékezése. (Szöllősgyörök, 1966.) (Saját gyűjtés.) 124. HL: Filmtár. (Nőv. napló. 25/1964.) n. doboz. 125. SM. Arch.: 40. fond. 1956. 20. őe. SML: Alispáni iratok 1924. 15 471. Uo. 1925. 9215. sz. és Hírek, LJj-Somogy, 1934- január 11. 126. SML: Somogy vármegye alispánjának iratai. 1922. 1 793. szám. 127. Uo. 1927. 79. elnöki szám. 128. Uo. 1931. sz. nélk. elnöki. 129. SML: Lengyeltóti j. főszolgabírójának iratai. 1932. 1 099. sz. 130. Ezek a következők voltak: Somogyi internacionalistákat tüntettek ki. [Somogyi Nép­lap, 1967. november 17. (1)] BENCS József jutái, BERZE István balatonboglári, BÉVÁRDI József bábonymegye- ri, BOLEVÁCZ János kisbárapáti, CZÁR János ordacsehi, FORMODI Sándor nagy- berényi, GUZMICS János balatonszárszói, GYÖRFFY Antal kaposvári, HALÁSZ János kaposvári, HORVÁTH József péterhidai, KOVÁCS Ádám kötcsei, KOVÁCS József balatonszárszói, KOZÁRI József inkei, H. KULCSÁR Ferenc marcali, NAGY Ferenc jákói, SOMOGYI Pál kaposvári, SZENTPÁLI István polányi, SZITA József somogydöröcskei. SZŰCS József nagyatádi, TÖNKI János lengyeltóti, TÚRI Imre torvaji, VARGA Ferenc nagykorpádi és VIRÁNYI Imre törökkoppányi lakos. A térképeket: Györkei-Józsa: Magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista For­radalomban. (Bp. 1957.) című kötetből vettük át. 559

Next

/
Oldalképek
Tartalom