53 találat (0,174 másodperc)

Találatok

1. 1911-12-28 / 52. szám
[...] szintén igy ir Dr Temető Szaniszló Igén ám de ebben az [...] László földnélküli János és Temető Szaniszló Mondhatnád hogy tulajdonnévnek magyarosan elég [...] N Legrégibb butorraktár Dunántul Tóth Sándor és Társa butorraktára Szombathelyen f [...] partfogást kérnek 35 62 TÓTH SÁNDOR ÉS TÁRSA asztalos és kárpitos [...]
2. 1925-06-17 / 133. szám
[...] alispán megnyitó beszéde után Babócsay Sándor kor mányfőtanácsos mondott meleghangú ünnepi [...] megyék szerint A Dalosszövetség Leszcynsky Szaniszló nagykanizsai posta és táv irda [...] szenígróti vegyeskar Zalalövöi Da­loskor Leszcynsky Szaniszló mint az Országos Dalosszövetség megbízottja [...]
3. 1941-09-27 / 220. szám
[...] Katona József Vörösmarty Mihály Kis­faludy Sándor és Szilágyi Mihály az orfezág [...] Ferenc kőművesmester Orbán János Trojok Szaniszló és Fehér Miklós gazdák köz­gyám [...] tagok Bakán István plébános Skalics Sándor evangélikus lelkész dr Széli György [...] vármegyei elnökséghez A kérelmet Lukács Sándor ke­rületi szervező titkár útján jegyzőkönyvileg [...]
4. 1925-09-13 / 205. szám
[...] Henrik Bartal Bál i Leszceniczky Szaniszló Präger Ferenc P Bakos Ágoston [...] 000 Bankegvesütet 300 000 Hirschler Sándor kincstári tanácsos dr Ba­lázs Zsigmond [...] Zoltán alispán 100 000 Leszoynsky Szaniszló posta hiv igazgató 50 000 [...]
5. 1925-02-04 / 27. szám
[...] közönség is lelkesen megéljenzett Leszcinszky Szaniszló postaigaz­gató a Postás Dalárda üdvözletét [...] dr Ke nedi Imre Lestyinszky Szaniszló Maschler István Milíényi Sándor dr Mutschenbacher Edvin Ötvös Emii [...]
6. 1925-11-13 / 257. szám
[...] péntek j Római katolikus K Szaniszló Protes J táns Szaniszló Izraelita Markhv 24 Nap kel [...] por 1 zsuroló kefe Áruimh Sándor 1 doboz rezgőbogár 1 doboz [...]
7. 1905-06-18 / 25. szám
[...] Thaly Kálmán Ugrón Gábor Wekerle Sándor Szederkényi Nándor gróf Zichy Vladimir [...] dr Ballagi Géza dr Bodnár Sándor dr Balthazár Dezső dr Doleschall [...] dr Schack Béla gróf Teleki Sándor dr Vámbéry Rusztera Zsitvay Leó [...] Vértesy Gyula Jakab Ödön Timár Szaniszló Farkasházy Zsigmond Szász József Tomori [...]
8. 1938-05-03 / 98. szám
[...] napsugár­ral Lengyel püspök Keszt­helyen Adamszky Szaniszló kaiiow tzi püspök Rómából haza­térőben [...] A pícsi igazgatóság vezetője Len­gyel Sándor postaigazgató lett Hatszázezer példányban jelent [...] László nyug rendkívüli követ Küríhy Sándor dr ügyvéd és Polzovics Iván [...]
9. 1906-05-27 / 21. szám
[...] 1 K Redler Jó­zsef Virág Sándor Kohu Sándor 20 20 f Sattál Lajos [...] Ede Lakatos Vince dr Molnár Szaniszló 1 40 1 40 K [...] csapatot s megmotozta valamennyit Lakatos Sándornál Zala ós Veszprém­vármegyékben évek óta [...] ők voltak a csendőrség Lakatos Sándort és két társát letartóztatta a [...]
10. 1908-03-01 / 9. szám
[...] Bálint 5 5 kor Danitz Sándor Stridó Pákot Adorján Csorna Brodnyák A Stridó Sinkovits Sándor S S entbenedek Vas Sándor Székely Ernő Paesa Filippi F [...] Sövegjártó La­jos Farkas Alajosné Kiss Sándor Káld Sarkady Károly Szántó 4 [...] G dr Lázár I Molnár Szaniszló Hó hi Gyula János­hida Vutskits [...]
11. 1902-07-06 / 27. szám
[...] Fehérvár Szemere Lajos Budapest Szemere Sándor Fiume Faics Irén Dotnbovár Remenyik [...] Brekovics Iuire Felső Lövő Blasutig Sándor Gyula Veszprém Farkas László Székesfehérvár [...] levéltárnok Rezner Theobald Tanár Csernád Szaniszló Esztergomban tanárok Terlanday Emil Molnár [...] tanulók 4 Celli bucsu Endrődi Sándortól Szavalta Böhm Matild 2 osztályú [...]
12. 1901-10-17 / 42. szám
[...] 144 Seprős 145 Siter 146 Sza­niszló 147 Szécs Keresztur 148 Szolcsan [...] József földműves Gutorföld 391 Borosán Sándor földműves Náprádfa 392 I Varga [...] adok és 3 évig jót­Péterffy Sándor 128 0 1 épület és [...]
13. 1902-06-01 / 22. szám
[...] nagynénjei és nagybáty­j i Neurihrer Sándor Neurihrer Gyula Neurih­r r Ödön [...] Szt anko­vics János és Fáber Sándor tanárok vezették a kirándulókat Zichy [...] főlovászmester Hladüy János lövószines­tereic Cunya Sándor ós Janisch Alajos pénztá­ros Eitner [...] Az orosz cár a Szent Szaniszló rend lovagkeresztjével tüntette ki A [...]
14. 1942-11-28 / 269. szám
[...] jellemző a tani tóhiányra Takács Sándor Pajzsszeg község róm kát lelkipász­tora [...] hivatalban A károsult valóban Nagy Sándor zalakoppányi gyümölcskereskedő volt aki amikor [...] Dunaalmáson Gyöngyösön He­vesen Csongrádon Horgoson Szaniszlón Dobrón Magyarcsabolyoin Öcsénybeh Medi­nán Kőröshegyen [...]
15. 1906-07-29 / 30. szám
[...] Dunsi dr keszthelyi apáttól Tauber Sándor dr szombathelyi szemináriumi aligazgatótól a [...] Kutasi Imre Kenyeres József Schweiger Sándor Mayer Testvérek Szilágyi György Baksa [...] Hoc János Oppel Ödön Durzsa Sándor Mérei Ignác Weiser J C [...] Vince dr Gál Nándor Molnár Szaniszló Peér Leo Né­meth János Szieber [...]
16. 1905-05-28 / 22. szám
[...] dr főigazgató Gönczi Ede Molnár Szaniszló és Lukács István tanárok ós [...] é hallgatói Ferenczy Fe­rencz Fáber Sándor Wmdisch Rikárd dr tanárok és [...] já­rás vagy tartózkodás veszélyes Kisfaludy Sándor és Szegedy Róza ereklyék Kisfaludy Sándor hagyatékából Szegedy Róza ós Kisfaludy [...] szá­mára Itt van elhelyezve Kisfaludy Sándor iratszekrénye több száz darab kéziratával [...]
17. 1925-01-06 / 4. szám
[...] Művé­szeti Kör elnöke társelnökök Hirschler Sándor Lesczinszky Szaniszló Krátky István Bazsó József Dómján Lajos Blan­kenberg Imre Stein Sándor Farkas Vilma László Farkas Kádár [...] Székely Nándor Elek Ernő Király Sándor dr Prack 1 st­Lina néni [...] álló nagy sárga csőbe Király Sándor műszaki tanácsos javasolja hogy az [...]
18. 1909-01-17 / 3. szám
[...] sorát u mult csütörtökön Molnár Szaniszló fő­gimn tanár nyitotta meg Két [...] lett Bognár Imre karnagy Garay Sándor jegyző Ko­vács Ignác pénztáros Bernáth [...] Szieber József Mérei Ignác Virág Sándor Fábsics János Ba­bics Gyula Weisz Adolf Virág József Hofsnan Arnold Sándor Endre Zit terbarth Kál mán [...]
19. 1933-04-07 / 79. szám
[...] a pécsi postaigazgatóság felhívta Sanits Sándor postafőnö köt hogy kezdjen újabb [...] részekbe nem köte­les kézbesíteni Sanits Sándor postafőnök kö­zölte ezt úgy a [...] i Egon képviselők is­mertettek Lepkowszky Szaniszló lengyel követ meghatalmazott mi­niszterrel továbbá [...]
20. 1903-06-28 / 26. szám
[...] írják Kossuth Ferenc főmunkatárs Fenyő Sándor főszerkesztő Eötvös Károly főmunkatárs Mezei [...] Heltai Jenő Gárdonyi Géza Tímár Szaniszló Szabolcska Mihály Endrődi Sándor Martos Ferenc Kürthy Emil Fényes [...] 25 éve fennálló szépirodalmi hetilap Sándor és Drága lemészárlása alkalmából rendkivüli [...] a Ksra­gyorgyevicseknek Obrenovicsoknak Millánnak Natáliának Sándornak Dragának igen hű élet­történeteit és [...]