53 találat (0,138 másodperc)

Találatok

1. 1911-12-28 / 52. szám
[...] szintén igy ir Dr Temető Szaniszló Igén ám de ebben az [...] László földnélküli János és Temető Szaniszló Mondhatnád hogy tulajdonnévnek magyarosan elég [...] N Legrégibb butorraktár Dunántul Tóth Sándor és Társa butorraktára Szombathelyen f [...] partfogást kérnek 35 62 TÓTH SÁNDOR ÉS TÁRSA asztalos és kárpitos [...]
2. 1925-06-17 / 133. szám
[...] alispán megnyitó beszéde után Babócsay Sándor kor mányfőtanácsos mondott meleghangú ünnepi [...] megyék szerint A Dalosszövetség Leszcynsky Szaniszló nagykanizsai posta és táv irda [...] szenígróti vegyeskar Zalalövöi Da­loskor Leszcynsky Szaniszló mint az Országos Dalosszövetség megbízottja [...]
3. 1941-09-27 / 220. szám
[...] Katona József Vörösmarty Mihály Kis­faludy Sándor és Szilágyi Mihály az orfezág [...] Ferenc kőművesmester Orbán János Trojok Szaniszló és Fehér Miklós gazdák köz­gyám [...] tagok Bakán István plébános Skalics Sándor evangélikus lelkész dr Széli György [...] vármegyei elnökséghez A kérelmet Lukács Sándor ke­rületi szervező titkár útján jegyzőkönyvileg [...]
4. 1925-09-13 / 205. szám
[...] Henrik Bartal Bál i Leszceniczky Szaniszló Präger Ferenc P Bakos Ágoston [...] 000 Bankegvesütet 300 000 Hirschler Sándor kincstári tanácsos dr Ba­lázs Zsigmond [...] Zoltán alispán 100 000 Leszoynsky Szaniszló posta hiv igazgató 50 000 [...]
5. 1925-02-04 / 27. szám
[...] közönség is lelkesen megéljenzett Leszcinszky Szaniszló postaigaz­gató a Postás Dalárda üdvözletét [...] dr Ke nedi Imre Lestyinszky Szaniszló Maschler István Milíényi Sándor dr Mutschenbacher Edvin Ötvös Emii [...]
6. 1925-11-13 / 257. szám
[...] péntek j Római katolikus K Szaniszló Protes J táns Szaniszló Izraelita Markhv 24 Nap kel [...] por 1 zsuroló kefe Áruimh Sándor 1 doboz rezgőbogár 1 doboz [...]
7. 1905-06-18 / 25. szám
[...] Thaly Kálmán Ugrón Gábor Wekerle Sándor Szederkényi Nándor gróf Zichy Vladimir [...] dr Ballagi Géza dr Bodnár Sándor dr Balthazár Dezső dr Doleschall [...] dr Schack Béla gróf Teleki Sándor dr Vámbéry Rusztera Zsitvay Leó [...] Vértesy Gyula Jakab Ödön Timár Szaniszló Farkasházy Zsigmond Szász József Tomori [...]
8. 1938-05-03 / 98. szám
[...] napsugár­ral Lengyel püspök Keszt­helyen Adamszky Szaniszló kaiiow tzi püspök Rómából haza­térőben [...] A pícsi igazgatóság vezetője Len­gyel Sándor postaigazgató lett Hatszázezer példányban jelent [...] László nyug rendkívüli követ Küríhy Sándor dr ügyvéd és Polzovics Iván [...]
9. 1906-05-27 / 21. szám
[...] 1 K Redler Jó­zsef Virág Sándor Kohu Sándor 20 20 f Sattál Lajos [...] Ede Lakatos Vince dr Molnár Szaniszló 1 40 1 40 K [...] csapatot s megmotozta valamennyit Lakatos Sándornál Zala ós Veszprém­vármegyékben évek óta [...] ők voltak a csendőrség Lakatos Sándort és két társát letartóztatta a [...]
10. 1908-03-01 / 9. szám
[...] Bálint 5 5 kor Danitz Sándor Stridó Pákot Adorján Csorna Brodnyák A Stridó Sinkovits Sándor S S entbenedek Vas Sándor Székely Ernő Paesa Filippi F [...] Sövegjártó La­jos Farkas Alajosné Kiss Sándor Káld Sarkady Károly Szántó 4 [...] G dr Lázár I Molnár Szaniszló Hó hi Gyula János­hida Vutskits [...]
11. 1902-07-06 / 27. szám
[...] Fehérvár Szemere Lajos Budapest Szemere Sándor Fiume Faics Irén Dotnbovár Remenyik [...] Brekovics Iuire Felső Lövő Blasutig Sándor Gyula Veszprém Farkas László Székesfehérvár [...] levéltárnok Rezner Theobald Tanár Csernád Szaniszló Esztergomban tanárok Terlanday Emil Molnár [...] tanulók 4 Celli bucsu Endrődi Sándortól Szavalta Böhm Matild 2 osztályú [...]
12. 1901-10-17 / 42. szám
[...] 144 Seprős 145 Siter 146 Sza­niszló 147 Szécs Keresztur 148 Szolcsan [...] József földműves Gutorföld 391 Borosán Sándor földműves Náprádfa 392 I Varga [...] adok és 3 évig jót­Péterffy Sándor 128 0 1 épület és [...]
13. 1902-06-01 / 22. szám
[...] nagynénjei és nagybáty­j i Neurihrer Sándor Neurihrer Gyula Neurih­r r Ödön [...] Szt anko­vics János és Fáber Sándor tanárok vezették a kirándulókat Zichy [...] főlovászmester Hladüy János lövószines­tereic Cunya Sándor ós Janisch Alajos pénztá­ros Eitner [...] Az orosz cár a Szent Szaniszló rend lovagkeresztjével tüntette ki A [...]
14. 1942-11-28 / 269. szám
[...] jellemző a tani tóhiányra Takács Sándor Pajzsszeg község róm kát lelkipász­tora [...] hivatalban A károsult valóban Nagy Sándor zalakoppányi gyümölcskereskedő volt aki amikor [...] Dunaalmáson Gyöngyösön He­vesen Csongrádon Horgoson Szaniszlón Dobrón Magyarcsabolyoin Öcsénybeh Medi­nán Kőröshegyen [...]
15. 1906-07-29 / 30. szám
[...] Dunsi dr keszthelyi apáttól Tauber Sándor dr szombathelyi szemináriumi aligazgatótól a [...] Kutasi Imre Kenyeres József Schweiger Sándor Mayer Testvérek Szilágyi György Baksa [...] Hoc János Oppel Ödön Durzsa Sándor Mérei Ignác Weiser J C [...] Vince dr Gál Nándor Molnár Szaniszló Peér Leo Né­meth János Szieber [...]
16. 1905-05-28 / 22. szám
[...] dr főigazgató Gönczi Ede Molnár Szaniszló és Lukács István tanárok ós [...] é hallgatói Ferenczy Fe­rencz Fáber Sándor Wmdisch Rikárd dr tanárok és [...] já­rás vagy tartózkodás veszélyes Kisfaludy Sándor és Szegedy Róza ereklyék Kisfaludy Sándor hagyatékából Szegedy Róza ós Kisfaludy [...] szá­mára Itt van elhelyezve Kisfaludy Sándor iratszekrénye több száz darab kéziratával [...]
17. 1925-01-06 / 4. szám
[...] Művé­szeti Kör elnöke társelnökök Hirschler Sándor Lesczinszky Szaniszló Krátky István Bazsó József Dómján Lajos Blan­kenberg Imre Stein Sándor Farkas Vilma László Farkas Kádár [...] Székely Nándor Elek Ernő Király Sándor dr Prack 1 st­Lina néni [...] álló nagy sárga csőbe Király Sándor műszaki tanácsos javasolja hogy az [...]
18. 1909-01-17 / 3. szám
[...] sorát u mult csütörtökön Molnár Szaniszló fő­gimn tanár nyitotta meg Két [...] lett Bognár Imre karnagy Garay Sándor jegyző Ko­vács Ignác pénztáros Bernáth [...] Szieber József Mérei Ignác Virág Sándor Fábsics János Ba­bics Gyula Weisz Adolf Virág József Hofsnan Arnold Sándor Endre Zit terbarth Kál mán [...]
19. 1933-04-07 / 79. szám
[...] a pécsi postaigazgatóság felhívta Sanits Sándor postafőnö köt hogy kezdjen újabb [...] részekbe nem köte­les kézbesíteni Sanits Sándor postafőnök kö­zölte ezt úgy a [...] i Egon képviselők is­mertettek Lepkowszky Szaniszló lengyel követ meghatalmazott mi­niszterrel továbbá [...]
20. 1903-06-28 / 26. szám
[...] írják Kossuth Ferenc főmunkatárs Fenyő Sándor főszerkesztő Eötvös Károly főmunkatárs Mezei [...] Heltai Jenő Gárdonyi Géza Tímár Szaniszló Szabolcska Mihály Endrődi Sándor Martos Ferenc Kürthy Emil Fényes [...] 25 éve fennálló szépirodalmi hetilap Sándor és Drága lemészárlása alkalmából rendkivüli [...] a Ksra­gyorgyevicseknek Obrenovicsoknak Millánnak Natáliának Sándornak Dragának igen hű élet­történeteit és [...]
21. 1895-07-28 / 30. szám
[...] droguista kereskedésekben Z Egerszegen Kaszter Sándor gyógyszertárában Mentor ellátási Vállalat Fontos [...] disztnű melynek magyar kiadását Timár Szaniszló ismert tárcaíró rendezte sajtó alá [...] ott találjuk Koroda Pál Adorján Sándor Róna Béla Buday László k Iieutter Sándor Mándoky Sándor stb érdekes verseit és cikkeit [...]
22. 1950-02-08 / 33. szám
[...] az írói ankétnak alapját Hideg Sándornak Tűzpróba c regénye képezi melyet [...] maga a szerző H deg Sán­dor beszélte át a könyvében felvetett [...] és Ág Máriának fia Tóth Sándor asztalos és Sza­bó Rózsának leánya [...] János és Szélpál Erzsé­betnek fia Szaniszló Imre és Kincsük Stefániának fia [...]
23. 1948-05-06 / 104. szám
[...] Kovács Antal Zala szabar Kovács Sándor Lentiká­polna Kriskó Ede Zalaszentgrót Miklós [...] Szita János Cserszegto maj Szekér Sándor Zalaboldogfa Simon József Lenti Szokol [...] Nagykanizsa Dévényi László Nagykanizsa Herjavecz Sándor Nagykanizsa Nagy Elek Nagy­kanizsa Tornyos [...] Május 7 péntek Róm kát Szaniszló Prot Napoleon A Nap kel [...]
24. 1905-05-07 / 19. szám
[...] Rudolf Salamon Sámson Samu Sámuel Sándor Sári Sarolta Sebestjén Simon Soma Stefania Szabolcs Szaniszló A szíves megrendeléseket postafordultával kérjük [...]
25. 1905-05-07 / 19. szám
[...] 90736 Leó 91911 Hándor 8346 Sándor 23115 94923 Döme 91939 Gábriel [...] 106193 Lorenc 34093 Norbert 3359 Szaniszló 60081 E hó 25 én [...]
26. 1906-02-25 / 8. szám
[...] kor R ch­nitz József Hayden Sándor Szalapa 8 8 kor Mayer [...] Griinwald Zsigmond Wünsch Ferenc Bűchler Sándor dr Szabó Zsigmond dr Poriak [...] Alfonz Vutskits György dr Mol­nár Szaniszló Berkes 0 t ó Papp [...]
27. 1937-11-13 / 257. szám
[...] folytatta Vitéz Szalay László Propper Sándor és Pintér József szóllak a [...] Róm kát és új görög Szaniszló ProtSzaniszló Izr Kiszlev 8 Napkelt [...]
28. 1925-09-11 / 203. szám
[...] Prack István dr és Király Sándor tanácsnokok a város képviseletében Kálnay [...] Tholway Zsig mond dr Leszcinszky Szaniszló dr a posta képviseletében Knortzer [...]
29. 1892-02-28 / 9. szám
[...] 123 szavazattal második helyre Villányi Szaniszlót 110 szavazattal a harmadik helyre [...] Alajos Misefai Fábiáuics Károly Hayden Sándor urak egyenkint 5 frtot dr [...] König­mayer János Deák Mihály Kaszter Sándor dr Graner Adolf Dervarics Lajos Csesznák Sándor Horváth János Graner Géza Graner Béla Tamasieh Sándor Skublics Imre dr Szigethy Elemér [...]
30. 1903-06-28 / 26. szám
[...] Szepesmegye Báder Henrik Németujvár Virág Sándor Szentgróth­polgárváros Zalamegye Sámson József Győr­sziget [...] Dénes Lajos Somogyberzencze Somogymegye Szabadffy Szaniszló Kuzmicz Vitkócz Nyitra­megye Tóth Pál [...] üresedésben volt számellenőri állásra Szentpétery Sándor székelyudvarhelyi számellenőrt áthelyezte A zalaegerszegi [...]
31. 1895-06-09 / 23. szám
[...] A magyar kiadás szövegét Timár Szaniszló ismert tárcaíró és aestetikus szerkeszti [...] ág hitv ttelen 4 Wágner Sándor 2 hetes rk kőműves fia [...] és droguista­kereskedésekben Zala Egerszegen líaszter Sándor úr gyógyszertárában Felelős szerkesztő és [...]
32. 1890-11-30 / 48. szám
[...] Lajos Beniczkyné Bajza Lenke Bródy Sándor Csiky Ger­gely Herczeg Ferenc Jókai [...] már a harminc kettedik Endrődi Sándor Váradi Antal Dalmady Győző Szabó Sándor közölnek közleményeket Józsa Antal pedig [...] dr Hankó Vilmostól és Timár Szaniszló­tól Hosszú sorozatát nyújtja a kötet [...] az uj egyháznagyok Dessewfl y Sándor Steiner Fülöp Brankovics György Zelenka [...]
33. 1898-05-22 / 21. szám
[...] Kálmán Selx ík Zsigmond Szilágyi Sándor Timár Szaniszló Varga Ottó Vojnovich közreműködésével szerkesztik Jókai Mór Bródy Sándor és Rákosi Viktor Kiadja Révai [...]
34. 1911-07-13 / 28. szám
[...] eke Stern Síndor kitüntetése Stern Sán­dor Zalaszeuttfróti gépkereskedó egy újonnan zabadalmazott [...] állami éremmel tüntettek ki Stern Sándornak ez már a 7 ik [...] tanárt Szombat­ helyről Keszthelyre Molnár Szaniszló keszthelyi prem fógymnásiumi tanárt Szombathelyre [...]
35. 1938-11-13 / 257. szám
[...] kát és új görög K Szaniszló Prot Szán zr Mark 19 [...] most tartott értekezleten amelyen Brand Sándor dr alis­pán Kontra László dr [...]
36. 1894-03-11 / 10. szám
[...] llalbig Cipriáu pannonhalmi perjelt Villányi Szaniszló esztergomi főgymnasiumi igaz­gatót Fiissy Tamás [...] amelyeknek megvizsgálá­sára Barkóczy Károly Eitner Sándor Eitner Zsigmond 1 Epstein Vilmos [...] Lajos dr Blau Simon Deutsch Sándor Ebenspanger Leo Ebenspanger Lipót Fischer Iguáe Fisrliei Sándor Fischl Pál Grüuhut Fülöp Grüuhut [...]
37. 1942-07-11 / 154. szám
[...] Jenő kántortanító körzeti titkár Lukács Sándor kerületi szervező titkáron keresztül arra [...] le a lengyel Lubo mirszky Szaniszló herceg a piaristákat az ak­kor [...]
38. 1925-04-02 / 74. szám
[...] Czeítler Jenő Wolff Károly Ernszt Sándor dr Hegedűs Sándor dr Wolcken berg Alajos dr [...] j főtanácsos a postát Leszcinszky Szaniszló igazgató j és Tholway Zsigmond [...]
39. 1884-07-13 / 28. szám
[...] Miklós Z Egerszeg rendes Eitner Sándor Sümeg Goldfinger János Z Egerszeg [...] tette az elérzékenyülés Lesc sinszky Szaniszló szakállára mondom nem csodálom Mi [...]
40. 1905-09-17 / 38. szám
[...] Leo Gratzer Alfonz és Molnár Sza­niszló közreműködösével ünnepélyes gyász­istentiszteletet tartott uaelyeu [...] libériák mérték szerint készülnél SZABÓ SÁNDOR polgári és libéria szabónál a [...]
41. 1940-07-19 / 163. szám
[...] ideiglenes sza­badságon Tűr jen Molnár Szaniszló ideigle­nes nyugalomban­ MIKULá SZIGFRID DR [...] éves varrónő r k Eitner Sándor salomvári földbirtokos 69 éves r [...]
42. 1910-12-25 / 52. szám
[...] templom­ba ii A szentbeszédet Bombay Sándor káp­lán tartja Keszthelyi Ének és [...] ő excellen­ciája 100 kor Molnár Szaniszló főgiinu t i nár 20 [...]
43. 1907-08-18 / 33. szám
[...] színésznőnek volt juta­lomjátéka Ifj Dumas Sándor tollából A Bagdadi hercegnőtt adták [...] fejedeiemnő és Kemény Adám Németh Szaniszló gróf hangja kissé fátyolozott volt [...]
44. 1908-09-27 / 39. szám
[...] áldozár lengyeltóti segédlelkész Ugodra Szabó Sándor ujinisés áldozár pe­dig Lengyeltótiba küldettek [...] szom­baton 11 12 ig Molnár Szaniszló tanár fogad a fizikai tanári [...]
45. 1906-03-18 / 11. szám
[...] József Reithofferné Pákor Ador­ján Molnár Szaniszló Kőhalmy M Béla Sárvár Zoltán [...] a legnagyobb elismerés illeti Glázer Sándor és Vastagh János polgárokat akik [...]
46. 1950-01-26 / 22. szám
[...] soraiból kikerült szakemberre van szükség Szaniszló János a nádud­vari Petőfi termelőszövetkezeti [...] megduplá zódott a tejhozam Polgár Sándor elvtárs az eleki ter­mel őcsoportból [...]
47. 1925-03-27 / 70. szám
[...] Magyar Nemzeti Bank főtanácsa Popovics Sándor el­nöklete alatt tegnap délben fél [...] Á posta nevében dr Leszcinszky Szaniszló és dr Thol way Zsigmond [...]
48. 1907-05-26 / 21. szám
[...] Paraic Manó Selmeci Károly Dömötör Sándor 1 1 kor Leituer Mihály [...] 2 kor Gönci Ede Molnár Szaniszló Peer Leó 1 1 kor [...]
49. 1897-10-31 / 44. szám
[...] bizta mint Jókai Mór Bródy Sándor és Rákosi Viktor a kik­nek [...] Beöthy Zsolt Hentaller Lajos Szilágyi Sándor Marczali Henrik Hampelné Pulszky Polyxéna [...] Kálnoky Izidor Beöthy László Tímár Szaniszló Voinovieh Géza stb E korra [...]
50. 1904-09-11 / 37. szám
[...] csornai prépostpraelatus Köhalmy Márton Molnár Szaniszló és Grátzer Alfonz premontrei tanárokat [...] tapolczai Bogyay György zalaegerszegi Dénes Sándor nagykanizsai szol­gabirák pályáznak Az eddigi [...]
51. 1925-03-31 / 72. szám
[...] Az ünnepi beszédet Dr Raffay Sándor refor­mátus püspök mondotta félelem ismét [...] Petrik Dezsőt Bartal Bélát Leszcinszky Szaniszlót Práger Fe­rencet dr Mutschenbacher Edvint [...]
52. 1904-07-07 / 27. szám
[...] e hó 5 én Vértesi Sándor ag evang leikés családjában A [...] Márton újra visszatért s Molnár Szaníszló és iratzer Alt on uj [...]
53. 1894-04-01 / 13. szám
[...] 101 szavazat esett I űlányi Szaniszló esztergomi főgymnasiumi igazgatóra 71 Wagner [...] mint neje Pirity Gyula Pirity Sándor Pirity Mariska térj Matics Istvánné [...]