8 találat

Találatok

1. 1948-05-06 / 104. szám
[...] Kovács Antal Zala szabar Kovács Sándor Lentiká­polna Kriskó Ede Zalaszentgrót Miklós [...] Szita János Cserszegto maj Szekér Sándor Zalaboldogfa Simon József Lenti Szokol [...] Nagykanizsa Dévényi László Nagykanizsa Herjavecz Sándor Nagykanizsa Nagy Elek Nagy­kanizsa Tornyos [...] Május 7 péntek Róm kát Szaniszló Prot Napoleon A Nap kel [...]
2. 1950-01-26 / 22. szám
[...] soraiból kikerült szakemberre van szükség Szaniszló János a nádud­vari Petőfi termelőszövetkezeti [...] megduplá zódott a tejhozam Polgár Sándor elvtárs az eleki ter­mel őcsoportból [...]
3. 1950-02-08 / 33. szám
[...] az írói ankétnak alapját Hideg Sándornak Tűzpróba c regénye képezi melyet [...] maga a szerző H deg Sán­dor beszélte át a könyvében felvetett [...] és Ág Máriának fia Tóth Sándor asztalos és Sza­bó Rózsának leánya [...] János és Szélpál Erzsé­betnek fia Szaniszló Imre és Kincsük Stefániának fia [...]
4. 1933-04-07 / 79. szám
[...] a pécsi postaigazgatóság felhívta Sanits Sándor postafőnö köt hogy kezdjen újabb [...] részekbe nem köte­les kézbesíteni Sanits Sándor postafőnök kö­zölte ezt úgy a [...] i Egon képviselők is­mertettek Lepkowszky Szaniszló lengyel követ meghatalmazott mi­niszterrel továbbá [...]
5. 1937-11-13 / 257. szám
[...] folytatta Vitéz Szalay László Propper Sándor és Pintér József szóllak a [...] Róm kát és új görög Szaniszló ProtSzaniszló Izr Kiszlev 8 Napkelt [...]
6. 1938-05-03 / 98. szám
[...] napsugár­ral Lengyel püspök Keszt­helyen Adamszky Szaniszló kaiiow tzi püspök Rómából haza­térőben [...] A pícsi igazgatóság vezetője Len­gyel Sándor postaigazgató lett Hatszázezer példányban jelent [...] László nyug rendkívüli követ Küríhy Sándor dr ügyvéd és Polzovics Iván [...]
7. 1938-11-13 / 257. szám
[...] kát és új görög K Szaniszló Prot Szán zr Mark 19 [...] most tartott értekezleten amelyen Brand Sándor dr alis­pán Kontra László dr [...]
8. 1940-07-19 / 163. szám
[...] ideiglenes sza­badságon Tűr jen Molnár Szaniszló ideigle­nes nyugalomban­ MIKULá SZIGFRID DR [...] éves varrónő r k Eitner Sándor salomvári földbirtokos 69 éves r [...]