160 találat (0,070 másodperc)

Találatok

1. 1934-04-01 / 26.szám
[...] világítás Ez az itt lakók kérése Krepdesinek ruha díszek gom­bok csattok [...] tart Ez alkalommal vitéz Szabó Ist­ván kir tanfelügyelő tart előadást A [...] és közbenjárt hogy a Mo­vero kérése mégis teljesedjék Schmidt Sándor dr [...]
2. 2006-11-11 / 223. szám
[...] és békét kért Az ellenség kérése bé­keajánlata a császárnak is meglepetést [...] kút helyén ma Rumi Rajki István szép Szent Márton szobra áll [...] pogányságnak ez a szim­bóluma megsemmisüljön Kérése meghall­gatásra talált a vihar reggelre [...]
3.
[...] fogva nyugdíjellá­tásért folyamodván miután e kérése az 1887 évi márcz 15 [...] Bleszl Ferencz I könyvvezetővé Kartaly István segédtiszt II könyvvezetővé és Rudolf István gyakor­nok segédtisztté léptettek elő Még [...]
4. Prokopp János (23. oldal)
Kérése teljesítetlen maradt Nyilván ez a [...] írt a Bécsbe induló Linzbauer István számára Kettejük szoros kapcso­latát mutatja [...]
5. A szent Benedek-apátság (12. oldal)
[...] hogy még sokáig viselje Lipovniczky István esztergomi kanonok s a magyar [...] czegprimás sürgetésére s a város kérése folytán Esztergomban felgymnasium nyittatván e [...]
6. 1899 (58. oldal)
[...] ki a kórházgondnoki állásra Gottmann István Kottra Károly és Muzsik József [...] szükségesnek Az Eszter­gomi Takarékpénztár változatlan kérése az volt hogy egy külön [...]
7. 2008-08-16 / 32. szám
[...] látomással akar­ta Megjelent ugyanis boldog István levita és első vértanú előtte [...] is ezt akarta mert ami István a görög nyelvben korona a [...] koronát melyei Esztergomban koronáz­ták meg Istvánt A sokáig barbárnak kezdetlegesnek hitt [...] a szent angyalok kezébe letet­te Kérése szerint Fehérvárra vitték a testet [...]
8. ESZTERGOM VÁRMEGYE TÖRTÉNETE • I. RÉSZ. A HONFOGLALÁSTÓL A TÖRÖK HÓDOLTSÁGIG • III. István • IV. István • III. Béla (204. oldal)
[...] Esztergom vármegye őstörténete 204 III István IV István III Béla pökeivel és hűbéreseivel [...] királynak míg a másik testvérnek Istvánnak a vezéri pálcza jutott De [...] 1165 április 11 én IV István elhunyván III Istvánnak többé nem kellett trónkövetelőtől tartania [...] mellett tovább folytassák útjokat III Istvánt Esztergomban helyezték örök nyugalomra királyaink [...]
9. ESZTERGOM VÁRMEGYE TÖRTÉNETE • I. RÉSZ. A HONFOGLALÁSTÓL A TÖRÖK HÓDOLTSÁGIG • III. István • IV. István • III. Béla (204. oldal)
[...] Esztergom vármegye őstörténete 204 III István IV István III Béla pökeivel és hűbéreseivel [...] királynak míg a másik testvérnek Istvánnak a vezéri pálcza jutott De [...] 1165 április 11 én IV István elhunyván III Istvánnak többé nem kellett trónkövetelőtől tartania [...] mellett tovább folytassák útjokat III Istvánt Esztergomban helyezték örök nyugalomra királyaink [...]
10. (201. oldal)
[...] Mint a későbbiekből kitűnik Szent István megkeresztelésének jelenetét kellett megfestenie 1823 [...] végezte 16 Reá vonatkozik Hesz kérése figyelmeztessék a takácsot ne szőj [...]
11. TAKÁCS JÓZSEF: Toronyórakezelők Esztergomban a XIX. század első felében (227. oldal)
[...] nem bírná elvégezni 6 3 Kérése nyomán szeptember 1 től ismét [...] 29 i tanácsülésre beidéz­ték Dikatz István harangozót és megintették ügyeljen a [...] hogy az órát készítő Miller István felelősségét soha föl sem 227 [...]
12. Képzőművészeti és önkormányzati kapcsolatok (39. oldal)
[...] szintén sikerült elérni hogy Andráskó István műtermét Andráskó Péternek juttassák A [...] veszteség érte Kollár György Végvári István János Vertei József és Kaposi [...] további fontos eddig nem teljesült kérése egy grafi­kai műhely létrehozására irányult [...]
13. 2019-01-01 / 1. szám
[...] Budapesten A képviselők közül Juhász István képviselő hiányzott egyéb elfoglaltságai miatt [...] tűzifaként és az ott lakók kérése ellenére sem lesz fizető parkolás [...] Az ülésen Eck András Juhász István Sasvári Viktor Stámusz Andrea Sztojka [...]
14. 2017-01-13 / 1. szám
[...] Viktor Tartózkodott dr Szerencsés Gergely István Vígh László A testület a [...] Eck András dr Szerencsés Gergely István A polgármesteri jutalom mellett szavazott [...] Romanek Etelka dr Szerencsés Gergely István A harmadik talán legfontosabb napirendi [...] testület többsége a polgármester nyomatékos kérése ellenére Sasvári Viktor képviselő javaslatára [...]
15. 2011-07-30 / 25. szám
[...] Újabb csörte meglepő felvételek kormánybiztos kérése Egy két héttel ezelőtti budapesti [...] KITÜNTETETT POLGÁRŐRÖK ESZIEBCOM áCS Vörös István Dunai Lajos és Szabó József [...]
16. 2010-08-21 / 30. szám
[...] történt meg az egyházszakadás más­részt István király trónraléptének idejére apja Géza [...] fejedelem legidősebb fia esetünkben tehát István aki fölvéve a ke resztséget [...] a szent király városában Szent Istvánt mélysé­gesen megrendítette egyetlen a felnőtt­kort [...] a szent angyalok kezébe letette Kérése szerint Fehérvárra vitték a testet [...]
17. 2007-12-08 / 17. szám
[...] folytatja a nyugállományba vonuló Kövecs István alezredes tevékeny­ségét Meggyes Tamás polgármester [...] Elisme­rően szólt arról hogy Kövecs István parancsnoksága alatt fejlődött Esz­tergom és [...] találko­zott az esztergomi tűzoltóság állo­mányának kérése és az önkormány­zat elhatározása Közel [...]
18. A Céh csoportos kiállításai (28. oldal)
[...] meg előzetes tematikát a vezetőség kérése inkább a múltbeli és a [...] p 96 A kiállításon Andráskó István festő tiszteletbeli tag Bangó Miklós [...] Funk Péter restaurátor képzőművész Gerstner István festő Ka­posi Endre festő Kovács [...]
19. 2009-10-31 / 43. szám
[...] tervezetének tanulmányozása és újabb infor­mációk kérése után lelkesen várják az egészségbiztosító [...] EGÉSZSÉGÜGY Dr med habil Berbik István Dr Deutsch Norbert Dr Dinnyés [...]
20. 2009-09-26 / 38. szám
[...] Képviselő testületének állásfoglalása a Szent István Gimnáziummal kapcsolatban Az önkormányzat célja [...] vette vissza fenntartásába a Szent István Gimnáziu­mot a továbbiakban Gimnázium hogy [...] költözhetett új otthonába A Szent István Gimnázium új igényeinek teljes körű [...] eszter­gomi öh Szintén 2003 as kérése volt a Gimnáziumnak hogy akkor [...]