Bárdos István: Huszonöt éves az Esztergomi Művészek Céhe (Esztergom, 2016)

A Céh csoportos kiállításai

jelentették egyszerre. Titkosszolgálati múltjuk vagy jelentős mértékű tagdíjhátralékuk miatt öt céhtagtól kellett megválnunk, miközben a bizalmatlanság, az ellenszenv megmérgezte a kapcsolatokat és heves indulatokat gerjesztett. Erkölcsi válságról is beszélhetünk tehát, amely a kívánt közösséggé szerveződés ellenében hatott."94 2010-ben a szomszédos bányászvárosban, a József Attila Művelődési Központ Dorogi Galériájában dr. Zsembery Dezső műgyűjtő április 9-én nyitotta meg az év első, tavaszi céhes kiállítását. A híradások arról szóltak, hogy várják soraikba az új céhtagokat, azokat, akik már elvégeztek egy képzőművészeti iskolát és már bejegyzett tagjai valamelyik képzőművészeti közösségnek. A 2009. évi összegző kiállítá­son is felsejlett, ami ezúttal Dorogon is érzékelhető lett. A Céh berkein belül megindult az új generáció bemutatkozása, ez a festők és grafikusok mellett inkább a fotósok tekintetében kapott hangsúlyt."95 A hagyományos évzáró tárlatot Bánhidy László elnök 2010. november 12-én nyitotta meg a Duna Múzeum Európai Közép Galériájában.96 A kiállításról megjelent írások ez alkalommal azzal foglalkoztak, hogy a Céh új korszakba lépett, amire az is utal, hogy „sok alkotó olyan munkával érkezett a bemuta­tóra, melynek témája, technikája, üzenete eltér a korábbiaktól. [...] A tárlatlátogató is úgy látta, hogy a határozott frissülési folyamatban lévő Céh továbbra is érzékenyen reagál a társadalom kisebb-nagyobb változásaira, fejleményeire, jelenségeire, az emberi élet megváltozott körülményeire, a nagyobb közös­séget foglalkoztató gondolatokra. "97 Más írások a fiatalokat a városhoz vonzó művésztelep léte mellett a Céh tagjai számára állandó kiállítási lehetőséget, a városi galériát hiányolják. A megalakulásának 20. évfordulója ünneplésére készülő Céh a 2011. október 13-án nyíló jubileumi kiállítására koncentrálta energiáit. Az év során ezért nem rendeztek más tárlatot, s az anyagi háttér biztosítása érdekében az előző évről áthozott, tervezett egynapos érsekújvári-komáromi kirándulás is elmaradt. A jubileumi tárlatot Bánhidy László nyitotta meg a Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola dísztermében. Az alkalom ünnepélyességét a rendezvényen a Pálmai Árpád vezényleté­vel közreműködő Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium fiúkara és a jubileumi katalógus közreadása emelte.98 Az éves tevékenységet összefoglaló közhasznúsági jelentés szerint a reprezentatív kiállítás „színvo­nala egyébként kimagaslott az utóbbi évek céhes kiállításainak nívójából. A társaság heterogenitásának megfelelőn ez alkalomból sem jelöltünk meg előzetes tematikát, a vezetőség kérése inkább a múltbeli és a jelenkori munkák összevetését célozta. Ennek a programnak sokan eleget is tettek a régi és új műveik felvonultatásával. Ez némi távlatot adott a 20. évforduló anyagának, a helyszín csak poszta- mensekkel és egy kis kabinettel (kényszerűen) tagolt légtere pedig nagyobb helyet engedett a művek érvényesülésének is."99 Az Esztergom és Vidéke cikkírója pedig úgy fogalmazott, hogy az „esztergomi születésű, Esztergom­ban dolgozó, Esztergomhoz kötődő művészek körében napjainkban a festők vannak túlsúlyban, és a fotográfusok jelenléte erőteljes. A fiatalok csapatához, a közép- és az idősebb nemzedékhez kapcsol­ható művésztagok alkotásai általános hagyománytiszteletről tanúskodnak, a természetelvű vagy elvont táblaképek, pasztellek, kollázsok, egyedi és sokszorosított grafikák, kisplasztikák, tűzzománcok, fotográ­94 EMC irattára, részlet a Céh 2009. évi közhasznúsági jelentéséből 95 Dorogon mutatta be új képeit a Céh. Hídlap, 2010. ápr. 17.15. sz. 29. p. 96 A kiállításon Andráskó István festő (tiszteletbeli tag), Bangó Miklós festő, Brassai Gabriella festő, Bugyács Sán­dor festő, Franta Dezső restaurátor-keramikus, Funk Péter restaurátor-képzőművész, Gerstner István festő, Ka­posi Endre festő, Kovács Melinda fotó, Kókai Krisztina textilművész, Lábik János festő, Mudrák Attila fotó, Nagy János szobrász, Nagy László festő, Radócz Balázs fotó, Sinka Teréz belsőépítész, Szabó Zoltán Sándor festő, Szekeres János fotó, Szentessy László grafikus, Szilágyi László fotó és Turányi Sándor restaurátor-képzőművész vett részt alkotásaival. 97 Szorgalmas, mint a céh. Hídlap, 2010. nov. 20. 43. sz 98 A kiállításon a következő tizennyolc Céh tag: Bangó Miklós, Bugyács Sándor, Franta Dezső, Funk Péter, Galyasi Géza Attila, Kaposi Endre, Kókay Krisztina, Kovács Melinda, Lábik János, Mudrák Attila, Nagy László, Radócz Balázs, Sinka Teréz, Szekeres János, Szentessy László, Szilágyi László, Szunyogh László, Turányi Sándor szerepelt összesen 75 alkotásával. EMC irattára, 2011. Átadás-átvételi jegyzék a jubileumi Céhkiállítás műveiről. Balassa Bálint Iskola, 2011. október 13.-október 29. 99 EMC irattára, Közhasznúsági jelentés a 2011. évről. Kelt: 2012. febr. 23-án. 28

Next

/
Oldalképek
Tartalom