Esztergom, 2019 (5. évfolyam, 1-5. szám)

2019-01-01 / 1. szám

RÓLUNK NAPIRENDEN ESZTERGOM BÍRSÁGOT KAPNAK A ZÖLDFELÜLETEN PARKOLÓK, SZOCIÁLIS TŰZIFÁVAL TÁMOGATIA AZ ÖNKORMÁNYZAT A RÁSZORULÓKAT. EGYELŐRE INGYENES MARAD A PARKOLÁS AZ ÁROK UTCÁBAN, HATÁRON ÁTNYÚLÓ KERÉKPÁROS PROGRAMHOZ IGÉNYEL TÁMOGATÁST A VÁROS - EGYEBEK KÖZÖTT EZEKRŐL DÖNTÖTTEK A KÉPVISELŐK DECEMBERBEN. Testületi ülés beszámoló - 2018. december 13. » Közel hatvan napirendi pontot tárgyalt a képviselő-tes­tület a december 13-i ülésén. A képviselők döntöttek többek között arról, hogy a jövőben bírságot szabhatnak ki a zöld­felületeken szabálytalanul parkolókra. Az ülést Bánhidy László alpolgármester vezette, mivel Romanek Etelka polgármester a térség kerékpárosútháló- zat-fejlesztésével kapcsolatban egy megbeszélésen vett részt Budapesten. A képviselők közül Juhász István képviselő hiányzott egyéb elfoglaltságai miatt. A képviselő-testület jóváhagyta a 2019-es belső ellen­őrzési tervet, elfogadta a testület a 2019-es munkatervét, valamint a szükséges költségvetési átcsoportosításokat, a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők jogviszonyának szabályozásáról szóló rendelet módosítását, és döntöttek a gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díjait szabályozó rendelet szükséges módosításáról. Határon átnyúló kerékpáros programok pályázati forrásból: » A testület döntött arról, hogy csatlakozik a Bethlen Gábor Alap keretén belül meghirdetett „Testvér-települési progra­mok és együttműködések" felhíváshoz, amely révén 5 ezer és 2 millió forint közötti támogatás igényelhető. A pályázatokat év végéig kellett benyújtani. Esztergom Párkánnyal közö­sen egy, a kerékpározást népszerűsítő, fiatalokat megcélzó 2019-es programsorozatra igényel támogatást. A testület döntött emellett arról, hogy 200 ezer forinttal támogatja a Kisebbségekért - Pro Minoritáié Alapítványt a hagyományos Csángó Bál megszervezéséhez, Szociális intézmények beszámolóinak elfogadása » A testület döntött a HÍD Szociális-, Családsegítő- Gyer­mekjóléti Központ alapdokumentumainak módosításáról, a Befogadó Társadalomért Egyesület (Nemzetiségi- és Esélyegyenlőségi Fesztivál), a Vissza az Életbe Alapítvány (Via-Bona Hajléktalan Szálló), valamint a Roger Okt. Bt által (egészségnap és egészségprogram) igénybe vett támo­gatásáról szóló beszámolók elfogadásáról. Utóbbi eset­ben 64B.636 forint fel nem használt támogatási összeget a szervezők visszautaltak az önkormányzat számára, amely összeget a testület a Vaszary Kolos Kórház Alapítványa részére ajánlott fel. Bírság jár a zöldterületen parkolóknak » Egy rendeletmódosítást követően bírságra számíthat­nak mostantól azok, akik zöldterületen parkolnak autóikkal. Az eddigi szabályozás nem tette lehetővé az objektív fele­lősség elvének alkalmazását, azaz az üresen a füvön, egyéb zöldterületen parkoló autós megúszhatta büntetés nélkül a városszerte jogos felháborodást kiváltó szabálytalansá­gát. A most elfogadott rendeletmódosítás megszüntette ezt a kibújót: az objektív felelősség bevezetésével egyszerűsö­dik a közigazgatási eljárás menete, mert ajármű tulajdonosa vagy üzemeltetője felel a tiltott, közösségellenes magatar­tás elkövetéséért. A bírság összege természetes személlyel szemben 100 ezer forintig terjedhet, jogi személy (cégek) esetében 200 ezer forintig terjedhet. A képviselő-testület döntött több önkormányzati ingatlan bérbeadásáról, lejárt bérleti szerződések hosszabbításáról, illetve elővásárlási jogokról, továbbá a leendő piac kialakí­tásához szükséges ingatlanok bontásának jóváhagyásáról. A testület elvi döntést hozott arról, hogy a régi, kertvárosi Arany János iskola épületében „Szociális- és Gyermekvédelmi Szolgáltató és Civil Központot" hoz létre. Testületi ülés beszámoló - december 20. Négymillió forinttal támogatja az önkormányzat az esz­tergomi rendőrök munkáját, a közterületen lévő fák gondo­zásából keletkező faanyagot a szociálisan rászorulók kapják meg tűzifaként, és az ott lakók kérése ellenére sem lesz fizető parkolás az Árok utcában - többek között erről döntöttek a december 20-i rendkívüli ülésen a képviselők. Az ülésen Eck András, Juhász István, Sasvári Viktor, Stámusz Andrea, Sztojka Lajos, Tóth Tamás és Tordainé Vida Katalin nem tudott részt venni. A képviselők a kiküldött napi­rendi pontokon túl több napirendet sürgősséggel tárgyaltak. A képviselő-testület az elmúlt évekhez hasonló­an döntött arról, hogy idén is támogatja az Esztergomi 12 ESZTERGOM 5. évfolyam, 1. szám Fotó: Illusztráció

Next

/
Oldalképek
Tartalom